1312, Tháp B, Tòa nhà The Light, Tố Hữu, Hà Nội

T2 - T7: 8:00 - 17:30

024 66 66 33 69

[email protected]

  • Ngôn ngữ tiếng anh

Thời hạn nộp các loại báo cáo thuế năm mới nhất hiện nay

16:05 18/12/2020 Tin Tức Nguyễn Đình Viên 0 bình luận

Thời hạn nộp báo cáo thuế của tất cả các loại thuế mới nhất hiện nay quy định như thế nào? Hãng kiểm toán ES-GLOCAL xin giới thiệu tới bạn đọc bài viết thời hạn nộp báo cáo thuế cũng như cách xác định kê khai thuế GTGT và thuế TNCN theo tháng quý như thế nào?

Thời hạn nộp các loại báo cáo thuế năm 2018 Mới nhất
Thời hạn nộp báo cáo thuế các loại

Chúng ta cùng điểm qua các nội dung chính của bài viết.

#1. Thời hạn nộp báo cáo thuế

#1.1 Thời hạn nộp tờ khai thuế môn bài

a. Doanh nghiệp mới thành lập

- Khai lệ phí môn bài một lần khi tổ chức mới ra hoạt động kinh doanh, chậm nhất là ngày cuối cùng của tháng bắt đầu hoạt động sản xuất kinh doanh.

- Trường hợp người nộp lệ phí mới thành lập cơ sở kinh doanh nhưng chưa hoạt động sản xuất kinh doanh thì phải khai lệ phí môn bài trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày được cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc ngày cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư và đăng ký thuế hoặc ngày cấp giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp; ngày cấp giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chi nhánh; ngày ban hành văn bản phê duyệt chủ trương đầu tư.

b. Những Doanh nghiệp đang hoạt động

- Người nộp thuế chỉ khai lệ phí môn bài một lần khi mới ra kinh doanh. Trường hợp tổ chức hoạt động sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ có thay đổi vốn điều lệ hoặc vốn đầu tư thì phải nộp hồ sơ khai lệ phí môn bài chậm nhất là ngày 31/01 năm sau.

c. Nộp Tờ khai thuế môn bài cho cơ quan thuế quản lý trực tiếp

- Nếu Doanh nghiệp có đơn vị phụ thuộc (chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh) kinh doanh ở cùng địa phương cấp tỉnh thì Doanh nghiệp nộp Tờ khai thuế môn bài của các đơn vị trực thuộc đó cho cơ quan thuế quản lý Doanh nghiệp.

- Nếu đơn vị phụ thuộc kinh doanh ở khác địa phương cấp tỉnh thì đơn vị phụ thuộc thực hiện nộp Tờ khai thuế môn bài của đơn vị phụ thuộc cho cơ quan thuế quản lý trực tiếp đơn vị phụ thuộc.

>>>Xem thêm hướng dẫn cách kê khai thuế môn bài qua mạng, qua HTKK mới nhất tại đây nhé!

#1.2. Thời hạn nộp các tờ khai thuế GTGT, TNCN, TNDN, BC THSDHĐ

- Theo tháng: Chậm nhất là ngày thứ 20 của tháng tiếp theo tháng phát sinh nghĩa vụ thuế.

Ví dụ: Tờ khai thuế GTGT tháng 1/2021. Hạn nộp chậm nhất là ngày 20/2/2021.

- Theo quý: chậm nhất là ngày cuối cùng của tháng đầu của quý tiếp theo quý phát sinh nghĩa vụ thuế.

Ví dụ: Tờ khai thuế GTGT quý IV/2020. Hạn nộp chậm nhất là ngày 31/1/2021.

- Theo năm: Chậm nhất là ngày 30 của tháng đầu tiên năm sau.

- Theo từng lần phát sinh: Chậm nhất là ngày thứ 10 kể từ ngày phát sinh.

- HS quyết toán thuế năm

Gồm: Tờ khai quyết toán thuế TNDN, TNCN, Báo cáo tài chính và các phụ lục kèm theo. Chậm nhất là ngày cuối cùng của tháng thứ 3 kể từ ngày kết thúc năm dương lịch hoặc năm tài chính đối với hồ sơ quyết toán thuế năm; chậm nhất là ngày cuối cùng của tháng đầu tiên của năm dương lịch hoặc năm tài chính đối với hồ sơ khai thuế năm.

Ví dụ: Hồ sơ quyết toán thuế năm 2020. Hạn chậm nhất sẽ là ngày 31/3/2020.

#2. Cách xác định kê khai thuế GTGT và TNCN theo tháng hay quý?

#2.1 Cách xác định kê khai thuế GTGT theo tháng hay quý?

Xác định kê khai thuế GTGT theo tháng hay quý được xác định dựa trên doanh thu của năm liền kề.

>>>Xem chi tiết xác định kê khai thuế GTGT theo tháng hay quý tại đây nhé!

#2.2. Cách xác định kê khai thuế TNCN theo tháng hay quý?

Trước kia kê khai thuế GTGT được xác định như sau:

- Doanh nghiệp kê khai thuế GTGT theo quý thì kê khai thuế TNCN theo quý.

- Doanh nghiệp kê khai thuế GTGT theo tháng thì xét 2 trường hợp như sau:

+ Nếu trong tháng phát sinh số thuế TNCN phải nộp > 50.000.000 đồng thì kê khai theo tháng.

+ Nếu trong tháng phát sinh số thuế TNCN phải nộp < 50.000.000 đồng thì kê khai theo quý.

Tuy nhiên từ khi nghị định 126/2020/NĐ-CP quy định một số điều của Luật quản lý thuế có hiệu lực thì việc xác định kê khai thuế TNCN đã thay đổi cụ thể như sau:

+ Nếu doanh nghiệp thực hiện kê khai thuế GTGT theo tháng thì phải kê khai thuế TNCN theo tháng;

+ Nếu doanh nghiệp thực hiện kê khai thuế GTGT theo quý thì kê khai thuế TNCN theo quý;

>>> Xem thêm điểm mới của Nghị định 126 tại đây nhé!

#2.3 Kê khai và tạm tính thuế TNDN

- Từ quý 4/2014 trờ đi không cần nộp tờ khai thuế TNDN tạm tính nữa, các bạn chỉ cần tự tính tiền thuế TNDN nếu có thì đi nộp.

Vậy tự xác định thuế TNDN tạm tính như thế nào để không bị phạt.

>>> Xem thêm nộp thuế TNDN tạm tính như thế nào tại đây nhé!

ES-GLCOCAL đã tổng hợp chi tiết thời hạn nộp báo cáo thuế các loại theo từng tháng, quý và từng loại cụ thể như sau:

LỊCH NỘP CÁC LOẠI BÁO CÁO THUẾ NĂM 2021

Tháng Thời hạn nộp Doanh nghiệp kê khai thuế GTGT
theo Quý
Doanh nghiệp kê khai thuế GTGT theo Tháng
1 20/1/2021
Tờ khai Thuế GTGT T12/2020

Tờ khai Thuế TNCN T12/2020 (nếu có)

31/1/2021
Tờ khai Thuế GTGT Quý IV/2020

Tờ khai Thuế TNCN Quý IV/2020 (nếu có)

Nộp tiền thuế TNDN tạm tính Quý IV/2020 (nếu có)

BC tình hình sử dụng Hoá đơn Quý IV/2020

Nộp tiền thuế môn bài năm 2020
Nộp tiền thuế TNDN tạm tính Q.IV/2020 (nếu có)

BC tình hình sử dụng Hoá đơn Quý IV/2020

Nộp tiền thuế môn bài năm 2020
2 20/2/2021
Tờ khai Thuế GTGT T1/2021

Tờ khai Thuế TNCN T1/2021 (nếu có)
3 20/3/2021
Tờ khai Thuế GTGT T2/2021

Tờ khai Thuế TNCN T2/2021 (nếu có)


31/3/2021

Quyết toán Thuế TNDN năm 2020

Quyết toán Thuế TNCN năm 2020

Báo Cáo Tài Chính năm 2020
Quyết toán Thuế TNDN năm 2020

Quyết toán Thuế TNCN năm 2020

Báo Cáo Tài Chính năm 2020
4 20/4/2021
Tờ khai Thuế GTGT T3/2019

Tờ khai Thuế TNCN T3/2019 (nếu có)
30/4/2021


Tờ khai Thuế GTGT Quý I/2021

Tờ khai Thuế TNCN Quý I/2021(nếu có)

Nộp Tiền Thuế TNDN tạm tính Quý I/2021 (nếu có)

BC tình hình sử dụng Hoá đơn Quý I/2021
Nộp tiền thuế TNDN tạm tính Quý I/2021 (nếu có)

BC tình hình sử dụng Hoá đơn Quý I/2021
5 20/5/2021
Tờ khai Thuế GTGT T4/2021

Tờ khai Thuế TNCN T4/2021 (nếu có)
6 20/6/2021
Tờ khai Thuế GTGT T5/2021

Tờ khai Thuế TNCN T5/2021 (nếu có)
7 20/7/2021
Tờ khai Thuế GTGT T6/2021

Tờ khai Thuế TNCN T6/2021 (nếu có)
31/7/2021
Tờ khai Thuế GTGT Quý II/2021

Tờ khai Thuế TNCN Quý II/2021 (nếu có)

Nộp tiền Thuế TNDN tạm tính Quý II/2021

BC tình hình sử dụng Hoá đơn Quý II/2021
Nộp tiền Thuế TNDN tạm tính Quý II/2021

BC tình hình sử dụng Hoá đơn Quý II/2021
8 20/8/2021
Tờ khai Thuế GTGT T7/2021 (nếu có)

Tờ khai Thuế TNCN T7/2021 (nếu có)
9 20/9/2021
Tờ khai Thuế GTGT T8/2021 (nếu có)

Tờ khai Thuế TNCN T8/2021 (nếu có)
10
20/10/2021 Tờ khai Thuế GTGT T9/2021
Tờ khai Thuế TNCN T9/2021 (nếu có)

31/10/2021

Tờ khai Thuế GTGT Quý III/2021

Tờ khai Thuế TNCN Quý III/2021(nếu có)

Nộp tiền Thuế TNDN tạm tính Quý III/2021

BC tình hình sử dụng Hoá đơn Quý III/2021
Nộp tiền Thuế TNDN tạm tính Quý III/2021

BC tình hình sử dụng Hoá đơn Quý III/2021
11 20/11/2019
Tờ khai Thuế GTGT T10/2021

Tờ khai Thuế TNCN T10/2021 (nếu có)
12 20/12/2019
Tờ khai Thuế GTGT T11/2021

Tờ khai Thuế TNCN T11/2021 (nếu có)

#3. Một số câu hỏi thường gặp

Hỏi: Không phát sinh khấu trừ thuế TNCN thì có phải nộp Tờ khai TNCN 05/KK-TNCN không?

Trả lời: Có, phải nộp bạn nhé.

Hỏi: Kê khai thuế GTGT theo Quý thì kê khai tờ khai TNCN 05/KK-TNCN như thế nào?

Trả lời: Nếu kê khai thuế GTGT theo Quý thì kê khai tờ khai TNCN 05/KK-TNCN theo Quý.

Hỏi: Chỉ tiêu nào xác định kê khai thuế GTGT theo tháng hay quý?

Trả lời: Xác định kê khai thuế GTGT theo tháng hay quý căn cứ vào chỉ tiêu doanh thu bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ được xác định là tổng doanh thu trên các tờ khai thuế giá trị gia tăng của các kỳ tính thuế trong năm dương lịch.

Hỏi: Lịch nộp các loại báo cáo thuế năm 2021 như thế nào?

Trả lời: ES-GLOCAL đã chia sẻ lịch nộp báo cáo thuế bạn xem tại đây nhé.

Trên đây là chia sẻ của Hãng Kiểm toán ES-GLOCAL về lịch nộp báo cáo thuế. Nếu có vấn đề nào chưa rõ hoặc cần hỗ trợ, bạn đọc có thể đặt câu hỏi theo đường dẫn: https://es-glocal.com/hoi-dap/ hoặc để lại bình luận bên dưới bài viết nộp báo cáo thuế. Cám ơn bạn đã theo dõi.

logo zalo

Hỏi đáp Thời hạn nộp các loại báo cáo thuế năm mới nhất hiện nay

menu
024 66 66 33 69
Top