1312, Tháp B, Tòa nhà The Light, Tố Hữu, Hà Nội

T2 - T7: 8:00 - 17:30

024 66 66 33 69

info@es-glocal.com

  • Ngôn ngữ tiếng anh

Tag: Thuế TNCN

Luật số 38/2019/QH14 về Quản lý thuế

Luật số 38/2019/QH14 về Quản lý thuế

Ngày 13 tháng 06 năm 2019 Quốc hội ban hành Luật số 38/2019/QH14 liên quan đến quản lý thuế Hãng Kiểm toán ES-GLOCAL xin trân trọng gửi đến ...

14:09 09/11/2020 Tin Tức

Luật thuế thu nhập cá nhân 2007

Luật thuế thu nhập cá nhân 2007

Ngày 21 tháng 11 năm 2007, Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam ban hành Luật Thuế Thu nhập cá nhân số 04/2007/QH12 quy định về đối ...

13:57 09/11/2020 Tin Tức

Đăng ký nhận bản tin

Nhận thông báo về luật, thông tư hướng dẫn, tài liệu về kiểm toán, báo cáo thuế, doanh nghiệp

024 66 66 33 69
Top