1312, Tháp B, Tòa nhà The Light, Tố Hữu, Hà Nội

T2 - T7: 8:00 - 17:30

024 66 66 33 69

[email protected]

  • Ngôn ngữ tiếng anh
Thông báo tuyển dụng Thực tập sinh năm 2019

Thông báo tuyển dụng Thực tập sinh năm 2019

Chương trình thực tập sinh năm 2019 của  Công ty TNHH Kiểm toán Es-Glocal sẽ cung cấp cho các bạn sinh viên cơ hội trải nghiệm môi trường làm việc ...

18:32 07/05/2019 Thông tin tuyển dụng

Thông báo tuyển dụng Thực tập Sinh năm 2018

Thông báo tuyển dụng Thực tập Sinh năm 2018

Chương trình thực tập sinh năm 2018 của Công ty TNHH Kiểm toán Es-Glocal (Gọi tắt: Es-Glocal ) sẽ cung cấp cho các bạn sinh viên cơ hội trải ...

20:17 29/11/2017 Thông tin tuyển dụng

Đăng ký nhận bản tin

Nhận thông báo về luật, thông tư hướng dẫn, tài liệu về kiểm toán, báo cáo thuế, doanh nghiệp

024 66 66 33 69
Top