2316, Tháp B, Tòa nhà The Light, Tố Hữu, Hà Nội

T2 - T7: 8:00 - 17:30

024 66 66 33 69

[email protected]

  • Ngôn ngữ tiếng anh

Chuẩn bị tờ khai XML đáp ứng thông tư 133/2016 /TT-BTC

11:11 14/03/2018 Tin Tức

Tổng cục thuế Thông báo việc Chuẩn bị tờ khai XML đáp ứng thông tư 133/2016 /TT-BTC ngày 26/8/2016 của Bộ Tài chính chi tiết bộ báo cáo tài chính, Hãng Kiểm toán Es-Glocal xin chia sẻ:

Thông báo chuẩn bị tờ khai xml theo Thông tư 133
Thông báo chuẩn bị tờ khai xml theo Thông tư 133

Chuẩn bị tờ khai XML đáp ứng thông tư 133/2016 /TT-BTC

Tổng cục Thuế thông báo chuẩn định dạng tờ khai XML của các bộ Báo cáo Tài chính (BCTC) đáp ứng Thông tư số 133/2016/TT-BTC ngày 26/8/2016 của Bộ Tài chính, chi tiết các bộ BCTC như sau:

1. Bộ báo cáo tài chính dành cho doanh nghiệp vừa và nhỏ hoạt động liên tục mẫu B01a.

2. Bộ báo cáo tài chính dành cho doanh nghiệp vừa và nhỏ hoạt động liên tục mẫu B01b.

3. Bộ báo cáo tài chính dành cho doanh nghiệp vừa và nhỏ hoạt động không liên tục.

4. Bộ báo cáo tài chính dành cho doanh nghiệp siêu nhỏ.

Tổng cục Thuế thông báo để Người sử dụng được biết và cập nhật!

logo zalo
Top