1312, Tháp B, Tòa nhà The Light, Tố Hữu, Hà Nội

T2 - T7: 8:00 - 17:30

024 66 66 33 69

info@es-glocal.com

  • Ngôn ngữ tiếng anh
Tài khoản 113 theo thông tư 200 năm 2014

Tài khoản 113 theo thông tư 200 năm 2014

Tài khoản 113 là tài khoản gì? Ý nghĩa của tài khoản 113 và cách hạch toán tài khoản 113 theo thông tư 200 như thế nào? Hãng kiểm toán ES-GLOCAL xin ...

09:55 24/11/2020 Tin Tức

Đăng ký nhận bản tin

Nhận thông báo về luật, thông tư hướng dẫn, tài liệu về kiểm toán, báo cáo thuế, doanh nghiệp

024 66 66 33 69
Top