1312, Tháp B, Tòa nhà The Light, Tố Hữu, Hà Nội

T2 - T7: 8:00 - 17:30

024 66 66 33 69

info@es-glocal.com

  • Ngôn ngữ tiếng anh
Nghĩa vụ tuân thủ về xác định giá GDLK

Nghĩa vụ tuân thủ về xác định giá GDLK

Giao dịch liên kết là gì? Tuân thủ về xác định giá GDLK cần làm những công việc gì? Trường hợp không tuân thủ các quy định về giao dịch liên kết ...

17:15 15/09/2021 Tin Tức

Tổng hợp ngành thuế 6 tháng đầu năm 2021

Tổng hợp ngành thuế 6 tháng đầu năm 2021

Năm 2021, tình hình dịch bệnh Covid-19 diễn biến hết sức phức tạp, ảnh hưởng lớn đến hoạt động SXKD của các doanh nghiệp trên cả nước. Bên cạnh đó, ...

09:29 10/09/2021 Tin Tức

Chuẩn mực kế toán số 06 về thuê tài sản

Chuẩn mực kế toán số 06 về thuê tài sản

Chuẩn mực kế toán Việt Nam số 06 về Thuê tài sản được Ban hành và công bố theo Quyết định số 165/2002/QĐ-BTC ngày 31 tháng 12 năm 2002 của Bộ trưởng ...

11:08 31/08/2021 Tin Tức

Đăng ký nhận bản tin

Nhận thông báo về luật, thông tư hướng dẫn, tài liệu về kiểm toán, báo cáo thuế, doanh nghiệp

024 66 66 33 69
Top