1312, Tháp B, Tòa nhà The Light, Tố Hữu, Hà Nội

T2 - T7: 8:00 - 17:30

024 66 66 33 69

[email protected]

 • Ngôn ngữ tiếng anh

Ứng dụng kê khai thuế qua mạng - HTKK 4.2.2 và phần mềm iTaxViewer 1.5.7 của Tổng cục thuế

13:36 08/01/2021 Tin Tức Đặng Tiến Trung 0 bình luận

Nâng cấp phiên bản HTKK 4.2.2 và phần mềm iTaxviewer phiên bản 1.5.7 được Tổng Cục thuế cập nhật, nâng cấp và phát hành ngày 06/10/2019.

  Phần mềm HTKK mới nhất phiên bản 4.2.2
  Phần mềm HTKK mới nhất phiên bản 4.2.2

  Phần mềm HTKK mới nhất của Tổng Cục thuế phiên bản 4.2.2

  Ứng dụng HTKK phiên bản 4.2.2 đã được nâng cấp và cập nhật so với phiên bản HTKK 4.2.1 chi tiết như sau:

  1. Cập nhật danh mục cơ quan thuế của các chức năng liên quan trên ứng dụng HTKK

  - Cập nhật tên các Chi cục Thuế trực thuộc Cục Thuế tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu theo Quyết định số 1671/QĐ-BTC ngày 28/08/2019 của Bộ trưởng Bộ Tài chính, cụ thể:

  • Cập nhật Chi cục Thuế huyện Long Điền thành Huyện Long Điền - Chi cục Thuế khu vực Long Điền - Đất Đỏ
  • Cập nhật Chi cục Thuế huyện Đất Đỏ thành Huyện Đất Đỏ - Chi cục Thuế khu vực Long Điền - Đất Đỏ
  • Cập nhật Chi cục Thuế huyện Xuyên Mộc thành Huyện Xuyên Mộc - Chi cục Thuế khu vực Xuyên Mộc - Châu Đức
  • Cập nhật Chi cục Thuế huyện Châu Đức thành Huyện Châu Đức - Chi cục Thuế khu vực Xuyên Mộc - Châu Đức
  • Cập nhật tên các Chi cục Thuế trực thuộc Cục Thuế tỉnh Bắc Giang theo Quyết định số 1672/QĐ-BTC ngày 28/08/2019 của Bộ trưởng Bộ Tài chính, cụ thể:
  • Cập nhật Chi cục Thuế huyện Lục Ngạn thành Huyện Lục Ngạn - Chi cục Thuế khu vực Lục Ngạn - Sơn Động
  • Cập nhật Chi cục Thuế huyện Sơn Động thành Huyện Sơn Động - Chi cục Thuế khu vực Lục Ngạn - Sơn Động
  • Cập nhật Chi cục Thuế huyện Lạng Giang thành Huyện Lạng Giang - Chi cục Thuế khu vực Lạng Giang - Lục Nam
  • Cập nhật Chi cục Thuế huyện Lục Nam thành Huyện Lục Nam - Chi cục Thuế khu vực Lạng Giang - Lục Nam

  - Cập nhật tên các Chi cục Thuế trực thuộc Cục Thuế tỉnh Bạc Liêu theo Quyết định số 1673/QĐ-BTC ngày 28/08/2019 của Bộ trưởng Bộ Tài chính, cụ thể:

  • Cập nhật Chi cục Thuế huyện Hoà Bình thành Huyện Hòa Bình - Chi cục Thuế khu vực Hòa Bình - Vĩnh Lợi
  • Cập nhật Chi cục Thuế huyện Vĩnh Lợi thành Huyện Vĩnh Lợi - Chi cục Thuế khu vực Hòa Bình - Vĩnh Lợi
  • Cập nhật Chi cục Thuế huyện Phước Long thành Huyện Phước Long - Chi cục Thuế khu vực Phước Long - Hồng Dân
  • Cập nhật Chi cục Thuế huyện Hồng Dân thành Huyện Hồng Dân - Chi cục Thuế khu vực Phước Long - Hồng Dân

  - Cập nhật tên các Chi cục Thuế trực thuộc Cục Thuế tỉnh Bắc Ninh theo Quyết định số 1674/QĐ-BTC ngày 28/08/2019 của Bộ trưởng Bộ Tài chính, cụ thể:

  • Cập nhật Chi cục Thuế huyện Thuận Thành thành Huyện Thuận Thành - Chi cục Thuế khu vực Gia Thuận
  • Cập nhật Chi cục Thuế huyện Gia Bình thành Huyện Gia Bình - Chi cục Thuế khu vực Gia Thuận
  • Cập nhật Chi cục Thuế huyện Lương Tài thành Huyện Lương Tài - Chi cục Thuế khu vực Gia Thuận
  • Cập nhật Chi cục Thuế huyện Tiên Du thành Huyện Tiên Du - Chi cục Thuế khu vực Tiên Du - Quế Võ
  • Cập nhật Chi cục Thuế huyện Quế Võ thành Huyện Quế Võ - Chi cục Thuế khu vực Tiên Du - Quế Võ

  - Cập nhật tên các Chi cục Thuế trực thuộc Cục Thuế tỉnh Bến Tre theo Quyết định số 1675/QĐ-BTC ngày 28/08/2019 của Bộ trưởng Bộ Tài chính, cụ thể:

  • Cập nhật Chi cục Thuế huyện Chợ Lách thành Huyện Chợ Lách - Chi cục Thuế khu vực Chợ Lách - Mỏ Cày Bắc
  • Cập nhật Chi cục Thuế huyện Mỏ Cày Bắc thành Huyện Mỏ Cày Bắc - Chi cục Thuế khu vực Chợ Lách - Mỏ Cày Bắc
  • Cập nhật Chi cục Thuế thành phố Bến Tre thành Thành phố Bến Tre - Chi cục Thuế khu vực Bến Tre - Châu Thành
  • Cập nhật Chi cục Thuế huyện Châu Thành thành Huyện Châu Thành - Chi cục Thuế khu vực Bến Tre - Châu Thành
  • Cập nhật Chi cục Thuế huyện Mỏ Cày Nam thành Huyện Mỏ Cày Nam - Chi cục Thuế khu vực Mỏ Cày Nam - Thạnh Phú
  • Cập nhật Chi cục Thuế huyện Thạnh Phú thành Huyện Thạnh Phú - Chi cục Thuế khu vực Mỏ Cày Nam - Thạnh Phú
  • Cập nhật Chi cục Thuế huyện Ba Tri thành Huyện Ba Tri - Chi cục Thuế khu vực Ba Tri - Giồng Trôm
  • Cập nhật Chi cục Thuế huyện Giồng Trôm thành Huyện Giồng Trôm - Chi cục Thuế khu vực Ba Tri - Giồng Trôm

  - Cập nhật tên các Chi cục Thuế trực thuộc Cục Thuế tỉnh Bình Dương theo Quyết định số 1677/QĐ-BTC ngày 28/08/2019 của Bộ trưởng Bộ Tài chính, cụ thể:

  • Cập nhật Chi cục Thuế thị xã Tân Uyên thành Thị xã Tân Uyên - Chi cục Thuế khu vực Tân Uyên
  • Cập nhật Chi cục Thuế huyện Bắc Tân Uyên thành Huyện Bắc Tân Uyên - Chi cục Thuế khu vực Tân Uyên
  • Cập nhật Chi cục Thuế huyện Phú Giáo thành Huyện Phú Giáo - Chi cục Thuế khu vực Tân Uyên
  • Cập nhật Chi cục Thuế thị xã Bến Cát thành Thị xã Bến Cát - Chi cục Thuế khu vực Bến Cát
  • Cập nhật Chi cục Thuế huyện Bàu Bàng thành Huyện Bàu Bàng - Chi cục Thuế khu vực Bến Cát
  • Cập nhật Chi cục Thuế huyện Dầu Tiếng thành Huyện Dầu Tiếng - Chi cục Thuế khu vực Bến Cát

  - Cập nhật tên các Chi cục Thuế trực thuộc Cục Thuế tỉnh Bình Phước theo Quyết định số 1678/QĐ-BTC ngày 28/08/2019 của Bộ trưởng Bộ Tài chính, cụ thể:

  • Cập nhật Chi cục Thuế thị xã Bình Long thành Thị xã Bình Long - Chi cục Thuế khu vực Bình Long - Hớn Quản
  • Cập nhật Chi cục Thuế huyện Hớn Quản thành Huyện Hớn Quản - Chi cục Thuế khu vực Bình Long - Hớn Quản
  • Cập nhật Chi cục Thuế thành phố Đồng Xoài thành Thành phố Đồng Xoài - Chi cục Thuế khu vực Đồng Xoài - Đồng Phú
  • Cập nhật Chi cục Thuế huyện Đồng Phú thành Huyện Đồng Phú - Chi cục Thuế khu vực Đồng Xoài - Đồng Phú
  • Cập nhật Chi cục Thuế huyện Lộc Ninh thành Huyện Lộc Ninh - Chi cục Thuế khu vực Lộc Ninh - Bù Đốp
  • Cập nhật Chi cục Thuế huyện Bù Đốp thành Huyện Bù Đốp - Chi cục Thuế khu vực Lộc Ninh - Bù Đốp
  • Cập nhật Chi cục Thuế thị xã Phước Long thành Thị xã Phước Long - Chi cục Thuế khu vực Phước Long - Bù Gia Mập - Phú Riềng
  • Cập nhật Chi cục Thuế huyện Bù Gia Mập thành Huyện Bù Gia Mập - Chi cục Thuế khu vực Phước Long - Bù Gia Mập - Phú Riềng
  • Cập nhật Chi cục Thuế huyện Phú Riềng thành Huyện Phú Riềng - Chi cục Thuế khu vực Phước Long - Bù Gia Mập - Phú Riềng

  - Cập nhật tên các Chi cục Thuế trực thuộc Cục Thuế tỉnh Cà Mau theo Quyết định số 1679/QĐ-BTC ngày 28/08/2019 của Bộ trưởng Bộ Tài chính, cụ thể:

  • Cập nhật Chi cục Thuế thành phố Cà Mau thành Thành phố Cà Mau - Chi cục Thuế khu vực II
  • Cập nhật Chi cục Thuế huyện Đầm Dơi thành Huyện Đầm Dơi - Chi cục Thuế khu vực II
  • Cập nhật Chi cục Thuế huyện Cái Nước thành Huyện Cái Nước - Chi cục Thuế khu vực III
  • Cập nhật Chi cục Thuế huyện Phú Tân thành Huyện Phú Tân - Chi cục Thuế khu vực III
  • Cập nhật Chi cục Thuế huyện Trần Văn Thời thành Huyện Trần Văn Thời - Chi cục Thuế khu vực III
  • Cập nhật Chi cục Thuế huyện Thới Bình thành Huyện Thới Bình - Chi cục Thuế khu vực IV
  • Cập nhật Chi cục Thuế huyện U Minh thành Huyện U Minh - Chi cục Thuế khu vực IV

  - Cập nhật tên các Chi cục Thuế trực thuộc Cục Thuế Thành phố Cần Thơ theo Quyết định số 1680/QĐ-BTC ngày 28/08/2019 của Bộ trưởng Bộ Tài chính, cụ thể:

  • Cập nhật Chi cục Thuế huyện Cờ Đỏ thành Huyện Cờ Đỏ - Chi cục Thuế khu vực Cờ Đỏ - Thới Lai
  • Cập nhật Chi cục Thuế huyện Thới Lai thành Huyện Thới Lai - Chi cục Thuế khu vực Cờ Đỏ - Thới Lai
  • Cập nhật Chi cục Thuế quận Thốt Nốt thành Quận Thốt Nốt - Chi cục Thuế khu vực Thốt Nốt - Vĩnh Thạnh
  • Cập nhật Chi cục Thuế huyện Vĩnh Thạnh thành Huyện Vĩnh Thạnh - Chi cục Thuế khu vực Thốt Nốt - Vĩnh Thạnh

  - Cập nhật tên các Chi cục Thuế trực thuộc Cục Thuế tỉnh Kiên Giang theo Quyết định số 1681/QĐ-BTC ngày 28/08/2019 của Bộ trưởng Bộ Tài chính, cụ thể:

  • Cập nhật Chi cục Thuế huyện An Biên thành Huyện An Biên - Chi cục Thuế khu vực An Biên - An Minh
  • Cập nhật Chi cục Thuế huyện An Minh thành Huyện An Minh - Chi cục Thuế khu vực An Biên - An Minh
  • Cập nhật Chi cục Thuế huyện Hòn Đất thành Huyện Hòn Đất - Chi cục Thuế khu vực Hòn Đất - Kiên Lương
  • Cập nhật Chi cục Thuế huyện Kiên Lương thành Huyện Kiên Lương - Chi cục Thuế khu vực Hòn Đất - Kiên Lương
  • Cập nhật Chi cục Thuế huyện Châu Thành thành Huyện Châu Thành - Chi cục Thuế khu vực Châu Thành - Tân Hiệp
  • Cập nhật Chi cục Thuế huyện Tân Hiệp thành Huyện Tân Hiệp - Chi cục Thuế khu vực Châu Thành - Tân Hiệp
  • Cập nhật Chi cục Thuế huyện Giồng Riềng thành Huyện Giồng Riềng - Chi cục Thuế khu vực Giồng Riềng - Gò Quao
  • Cập nhật Chi cục Thuế huyện Gò Quao thành Huyện Gò Quao - Chi cục Thuế khu vực Giồng Riềng - Gò Quao
  • Cập nhật Chi cục Thuế huyện Vĩnh Thuận thành Huyện Vĩnh Thuận - Chi cục Thuế khu vực Vĩnh Thuận - U Minh Thượng
  • Cập nhật Chi cục Thuế huyện U Minh Thượng thành Huyện U Minh Thượng - Chi cục Thuế khu vực Vĩnh Thuận - U Minh Thượng

  - Cập nhật tên các Chi cục Thuế trực thuộc Cục Thuế tỉnh Cao Bằng theo Quyết định số 1682/QĐ-BTC ngày 28/08/2019 của Bộ trưởng Bộ Tài chính, cụ thể:

  • Cập nhật Chi cục Thuế huyện Phục Hòa thành Huyện Phục Hòa - Chi cục Thuế khu vực Phục Hòa - Quảng Uyên
  • Cập nhật Chi cục Thuế huyện Quảng Uyên thành Huyện Quảng Uyên - Chi cục Thuế khu vực Phục Hòa - Quảng Uyên
  • Cập nhật Chi cục Thuế huyện Nguyên Bình thành Huyện Nguyên Bình - Chi cục Thuế khu vực Nguyên Bình - Thông Nông
  • Cập nhật Chi cục Thuế huyện Thông Nông thành Huyện Thông Nông - Chi cục Thuế khu vực Nguyên Bình - Thông Nông

  - Cập nhật tên các Chi cục Thuế trực thuộc Cục Thuế tỉnh Đắk Nông theo Quyết định số 1683/QĐ-BTC ngày 28/08/2019 của Bộ trưởng Bộ Tài chính, cụ thể:

  • Cập nhật Chi cục Thuế thị xã Gia Nghĩa thành Thị xã Gia Nghĩa - Chi cục Thuế khu vực Gia Nghĩa - Đắk Glong
  • Cập nhật Chi cục Thuế huyện Đắk Glong thành Huyện Đắk Glong - Chi cục Thuế khu vực Gia Nghĩa - Đắk Glong
  • Cập nhật Chi cục Thuế huyện Đắk R'Lấp thành Huyện Đắk R'Lấp - Chi cục Thuế khu vực Đắk R'Lấp - Tuy Đức
  • Cập nhật Chi cục Thuế huyện Tuy Đức thành Huyện Tuy Đức - Chi cục Thuế khu vực Đắk R'Lấp - Tuy Đức

  - Cập nhật tên các Chi cục Thuế trực thuộc Cục Thuế tỉnh Đồng Nai theo Quyết định số 1684/QĐ-BTC ngày 28/08/2019 của Bộ trưởng Bộ Tài chính, cụ thể:

  • Cập nhật Chi cục Thuế thành phố Long Khánh thành Thành phố Long Khánh - Chi cục Thuế khu vực Long Khánh - Cẩm Mỹ
  • Cập nhật Chi cục Thuế huyện Cẩm Mỹ thành Huyện Cẩm Mỹ - Chi cục Thuế khu vực Long Khánh - Cẩm Mỹ
  • Cập nhật Chi cục Thuế huyện Định Quán thành Huyện Định Quán - Chi cục Thuế khu vực Định Quán - Tân Phú
  • Cập nhật Chi cục Thuế huyện Tân Phú thành Huyện Tân Phú - Chi cục Thuế khu vực Định Quán - Tân Phú
  • Cập nhật Chi cục Thuế huyện Long Thành thành Huyện Long Thành - Chi cục Thuế khu vực Long Thành - Nhơn Trạch
  • Cập nhật Chi cục Thuế huyện Nhơn Trạch thành Huyện Nhơn Trạch - Chi cục Thuế khu vực Long Thành - Nhơn Trạch
  • Cập nhật Chi cục Thuế huyện Trảng Bom thành Huyện Trảng Bom - Chi cục Thuế khu vực Trảng Bom - Thống Nhất
  • Cập nhật Chi cục Thuế huyện Thống Nhất thành Huyện Thống Nhất - Chi cục Thuế khu vực Trảng Bom - Thống Nhất

  - Cập nhật tên các Chi cục Thuế trực thuộc Cục Thuế tỉnh Đồng Tháp theo Quyết định số 1685/QĐ-BTC ngày 28/08/2019 của Bộ trưởng Bộ Tài chính, cụ thể:

  • Cập nhật Chi cục Thuế thị xã Hồng Ngự thành Thị xã Hồng Ngự - Chi cục Thuế khu vực 3
  • Cập nhật Chi cục Thuế huyện Hồng Ngự thành Huyện Hồng Ngự - Chi cục Thuế khu vực 3
  • Cập nhật Chi cục Thuế huyện Tháp Mười thành Huyện Tháp Mười - Chi cục Thuế khu vực 4
  • Cập nhật Chi cục Thuế huyện Cao Lãnh thành Huyện Cao Lãnh - Chi cục Thuế khu vực 4
  • Cập nhật Chi cục Thuế huyện Lấp Vò thành Huyện Lấp Vò - Chi cục Thuế khu vực 5
  • Cập nhật Chi cục Thuế huyện Lai Vung thành Huyện Lai Vung - Chi cục Thuế khu vực 5
  • Cập nhật Chi cục Thuế huyện Tam Nông thành Huyện Tam Nông - Chi cục Thuế khu vực 6
  • Cập nhật Chi cục Thuế huyện Tân Hồng thành Huyện Tân Hồng - Chi cục Thuế khu vực 6

  - Cập nhật tên các Chi cục Thuế trực thuộc Cục Thuế tỉnh Hà Giang theo Quyết định số 1686/QĐ-BTC ngày 28/08/2019 của Bộ trưởng Bộ Tài chính, cụ thể:

  • Cập nhật Chi cục Thuế huyện Quản Bạ thành Huyện Quản Bạ - Chi cục Thuế khu vực Quản Bạ - Yên Minh
  • Cập nhật Chi cục Thuế huyện Yên Minh thành Huyện Yên Minh - Chi cục Thuế khu vực Quản Bạ - Yên Minh
  • Cập nhật Chi cục Thuế huyện Đồng Văn thành Huyện Đồng Văn - Chi cục Thuế khu vực Đồng Văn - Mèo Vạc
  • Cập nhật Chi cục Thuế huyện Mèo Vạc thành Huyện Mèo Vạc - Chi cục Thuế khu vực Đồng Văn - Mèo Vạc
  • Cập nhật Chi cục Thuế huyện Bắc Quang thành Huyện Bắc Quang - Chi cục Thuế khu vực Bắc Quang - Quang Bình
  • Cập nhật Chi cục Thuế huyện Quang Bình thành Huyện Quang Bình - Chi cục Thuế khu vực Bắc Quang - Quang Bình
  • Cập nhật Chi cục Thuế huyện Hoàng Su Phì thành Huyện Hoàng Su Phì - Chi cục Thuế khu vực Hoàng Su Phì - Xín Mần
  • Cập nhật Chi cục Thuế huyện Xín Mần thành Huyện Xín Mần - Chi cục Thuế khu vực Hoàng Su Phì - Xín Mần

  - Cập nhật tên các Chi cục Thuế trực thuộc Cục Thuế tỉnh Hà Tĩnh theo Quyết định số 1687/QĐ-BTC ngày 28/08/2019 của Bộ trưởng Bộ Tài chính, cụ thể:

  • Cập nhật Chi cục Thuế thành phố Hà Tĩnh thành Thành phố Hà Tĩnh - Chi cục Thuế khu vực thành phố Hà Tĩnh - Cẩm Xuyên
  • Cập nhật Chi cục Thuế huyện Cẩm Xuyên thành Huyện Cẩm Xuyên - Chi cục Thuế khu vực thành phố Hà Tĩnh - Cẩm Xuyên
  • Cập nhật Chi cục Thuế huyện Thạch Hà thành Huyện Thạch Hà - Chi cục Thuế khu vực Thạch Hà - Lộc Hà
  • Cập nhật Chi cục Thuế huyện Lộc Hà thành Huyện Lộc Hà - Chi cục Thuế khu vực Thạch Hà - Lộc Hà
  • Cập nhật Chi cục Thuế huyện Hương Khê thành Huyện Hương Khê - Chi cục Thuế khu vực Hương Khê - Vũ Quang
  • Cập nhật Chi cục Thuế huyện Vũ Quang thành Huyện Vũ Quang - Chi cục Thuế khu vực Hương Khê - Vũ Quang
  • Cập nhật Chi cục Thuế thị xã Hồng Lĩnh thành Thị xã Hồng Lĩnh - Chi cục Thuế khu vực thị xã Hồng Lĩnh - Can Lộc
  • Cập nhật Chi cục Thuế huyện Can Lộc thành Huyện Can Lộc - Chi cục Thuế khu vực thị xã Hồng Lĩnh - Can Lộc

  - Cập nhật tên các Chi cục Thuế trực thuộc Cục Thuế tỉnh Hậu Giang theo Quyết định số 1688/QĐ-BTC ngày 28/08/2019 của Bộ trưởng Bộ Tài chính, cụ thể:

  • Cập nhật Chi cục Thuế thành phố Vị Thanh thành Thành phố Vị Thanh - Chi cục Thuế khu vực I
  • Cập nhật Chi cục Thuế huyện Vị Thủy thành Huyện Vị Thủy - Chi cục Thuế khu vực I
  • Cập nhật Chi cục Thuế huyện Châu Thành A thành Huyện Châu Thành A - Chi cục Thuế khu vực IV
  • Cập nhật Chi cục Thuế huyện Châu Thành thành Huyện Châu Thành - Chi cục Thuế khu vực IV

  - Cập nhật tên các Chi cục Thuế trực thuộc Cục Thuế tỉnh Hòa Bình theo Quyết định số 1689/QĐ-BTC ngày 28/08/2019 của Bộ trưởng Bộ Tài chính, cụ thể:

  • Cập nhật Chi cục Thuế huyện Cao Phong thành Huyện Cao Phong - Chi cục Thuế khu vực Cao Phong - Tân Lạc
  • Cập nhật Chi cục Thuế huyện Tân Lạc thành Huyện Tân Lạc - Chi cục Thuế khu vực Cao Phong - Tân Lạc
  • Cập nhật Chi cục Thuế huyện Lạc Sơn thành Huyện Lạc Sơn - Chi cục Thuế khu vực Lạc Sơn - Yên Thủy
  • Cập nhật Chi cục Thuế huyện Yên Thủy thành Huyện Yên Thủy - Chi cục Thuế khu vực Lạc Sơn - Yên Thủy
  • Cập nhật Chi cục Thuế huyện Kim Bôi thành Huyện Kim Bôi - Chi cục Thuế khu vực Kim Bôi - Lạc Thủy
  • Cập nhật Chi cục Thuế huyện Lạc Thủy thành Huyện Lạc Thủy - Chi cục Thuế khu vực Kim Bôi - Lạc Thủy
  • Cập nhật Chi cục Thuế thành phố Hòa Bình thành Thành phố Hòa Bình - Chi cục Thuế khu vực Hòa Bình - Đà Bắc
  • Cập nhật Chi cục Thuế huyện Đà Bắc thành Huyện Đà Bắc - Chi cục Thuế khu vực Hòa Bình - Đà Bắc
  • Cập nhật Chi cục Thuế huyện Kỳ Sơn thành Huyện Kỳ Sơn - Chi cục Thuế khu vực Hòa Bình - Đà Bắc

  - Cập nhật tên các Chi cục Thuế trực thuộc Cục Thuế tỉnh Lai Châu theo Quyết định số 1690/QĐ-BTC ngày 28/08/2019 của Bộ trưởng Bộ Tài chính, cụ thể:

  • Cập nhật Chi cục Thuế huyện Than Uyên thành Huyện Than Uyên - Chi cục Thuế khu vực Than Uyên - Tân Uyên
  • Cập nhật Chi cục Thuế huyện Tân Uyên thành Huyện Tân Uyên - Chi cục Thuế khu vực Than Uyên - Tân Uyên
  • Cập nhật Chi cục Thuế thành phố Lai Châu thành Thành phố Lai Châu - Chi cục Thuế khu vực Thành phố Lai Châu - Tam Đường
  • Cập nhật Chi cục Thuế huyện Tam Đường thành Huyện Tam Đường - Chi cục Thuế khu vực Thành phố Lai Châu - Tam Đường

  - Cập nhật tên các Chi cục Thuế trực thuộc Cục Thuế tỉnh Lào Cai theo Quyết định số 1691/QĐ-BTC ngày 28/08/2019 của Bộ trưởng Bộ Tài chính, cụ thể:

  • Cập nhật Chi cục Thuế huyện Bắc Hà thành Huyện Bắc Hà - Chi cục Thuế khu vực Bắc Hà - Si Ma Cai
  • Cập nhật Chi cục Thuế huyện Si Ma Cai thành Huyện Si Ma Cai - Chi cục Thuế khu vực Bắc Hà - Si Ma Cai

  - Cập nhật tên các Chi cục Thuế trực thuộc Cục Thuế tỉnh Ninh Bình theo Quyết định số 1692/QĐ-BTC ngày 28/08/2019 của Bộ trưởng Bộ Tài chính, cụ thể:

  • Cập nhật Chi cục Thuế thành phố Tam Điệp thành Thành phố Tam Điệp - Chi cục Thuế khu vực Tam Điệp - Yên Mô
  • Cập nhật Chi cục Thuế huyện Yên Mô thành Huyện Yên Mô - Chi cục Thuế khu vực Tam Điệp - Yên Mô
  • Cập nhật Chi cục Thuế thành phố Ninh Bình thành Thành phố Ninh Bình - Chi cục Thuế khu vực Ninh Bình - Hoa Lư
  • Cập nhật Chi cục Thuế huyện Hoa Lư thành Huyện Hoa Lư - Chi cục Thuế khu vực Ninh Bình - Hoa Lư

  - Cập nhật tên các Chi cục Thuế trực thuộc Cục Thuế tỉnh Quảng Nam theo Quyết định số 1693/QĐ-BTC ngày 28/08/2019 của Bộ trưởng Bộ Tài chính, cụ thể:

  • Cập nhật Chi cục Thuế huyện Bắc Trà My thành Huyện Bắc Trà My - Chi cục Thuế khu vực Trà My - Tiên Phước
  • Cập nhật Chi cục Thuế huyện Nam Trà My thành Huyện Nam Trà My - Chi cục Thuế khu vực Trà My - Tiên Phước
  • Cập nhật Chi cục Thuế huyện Tiên Phước thành Huyện Tiên Phước - Chi cục Thuế khu vực Trà My - Tiên Phước
  • Cập nhật Chi cục Thuế huyện Đông Giang thành Huyện Đông Giang - Chi cục Thuế khu vực Đông Giang - Tây Giang
  • Cập nhật Chi cục Thuế huyện Tây Giang thành Huyện Tây Giang - Chi cục Thuế khu vực Đông Giang - Tây Giang
  • Cập nhật Chi cục Thuế huyện Quế Sơn thành Huyện Quế Sơn - Chi cục Thuế khu vực Quế Sơn - Nông Sơn - Hiệp Đức
  • Cập nhật Chi cục Thuế huyện Nông Sơn thành Huyện Nông Sơn - Chi cục Thuế khu vực Quế Sơn - Nông Sơn - Hiệp Đức
  • Cập nhật Chi cục Thuế huyện Hiệp Đức thành Huyện Hiệp Đức - Chi cục Thuế khu vực Quế Sơn - Nông Sơn - Hiệp Đức

  - Cập nhật tên các Chi cục Thuế trực thuộc Cục Thuế tỉnh Quảng Ninh theo Quyết định số 1694/QĐ-BTC ngày 28/08/2019 của Bộ trưởng Bộ Tài chính, cụ thể:

  • Cập nhật Chi cục Thuế thành phố Cẩm Phả thành Thành phố Cẩm Phả - Chi cục Thuế khu vực Cẩm Phả - Vân Đồn - Cô Tô
  • Cập nhật Chi cục Thuế huyện Vân Đồn thành Huyện Vân Đồn - Chi cục Thuế khu vực Cẩm Phả - Vân Đồn - Cô Tô
  • Cập nhật Chi cục Thuế huyện Cô Tô thành Huyện Cô Tô - Chi cục Thuế khu vực Cẩm Phả - Vân Đồn - Cô Tô
  • Cập nhật Chi cục Thuế thành phố Hạ Long thành Thành phố Hạ Long - Chi cục Thuế khu vực Hạ Long - Hoành Bồ
  • Cập nhật Chi cục Thuế huyện Hoành Bồ thành Huyện Hoành Bồ - Chi cục Thuế khu vực Hạ Long - Hoành Bồ

  - Cập nhật tên các Chi cục Thuế trực thuộc Cục Thuế tỉnh Quảng Trị theo Quyết định số 1695/QĐ-BTC ngày 28/08/2019 của Bộ trưởng Bộ Tài chính, cụ thể:

  • Cập nhật Chi cục Thuế huyện Vĩnh Linh thành Huyện Vĩnh Linh - Chi cục Thuế khu vực Vĩnh Linh - Gio Linh
  • Cập nhật Chi cục Thuế huyện Gio Linh thành Huyện Gio Linh - Chi cục Thuế khu vực Vĩnh Linh - Gio Linh
  • Cập nhật Chi cục Thuế thành phố Đông Hà thành Thành phố Đông Hà - Chi cục Thuế khu vực Đông Hà - Cam Lộ
  • Cập nhật Chi cục Thuế huyện Cam Lộ thành Huyện Cam Lộ - Chi cục Thuế khu vực Đông Hà - Cam Lộ

  - Cập nhật tên các Chi cục Thuế trực thuộc Cục Thuế tỉnh Thái Bình theo Quyết định số 1696/QĐ-BTC ngày 28/08/2019 của Bộ trưởng Bộ Tài chính, cụ thể:

  • Cập nhật Chi cục Thuế huyện Tiền Hải thành Huyện Tiền Hải - Chi cục Thuế khu vực Tiền Hải - Kiến Xương
  • Cập nhật Chi cục Thuế huyện Kiến Xương thành Huyện Kiến Xương - Chi cục Thuế khu vực Tiền Hải - Kiến Xương

  - Cập nhật tên các Chi cục Thuế trực thuộc Cục Thuế tỉnh Thanh Hóa theo Quyết định số 1697/QĐ-BTC ngày 28/08/2019 của Bộ trưởng Bộ Tài chính, cụ thể:

  • Cập nhật Chi cục Thuế huyện Vĩnh Lộc thành Huyện Vĩnh Lộc - Chi cục Thuế khu vực Vĩnh Lộc - Thạch Thành
  • Cập nhật Chi cục Thuế huyện Thạch Thành thành Huyện Thạch Thành - Chi cục Thuế khu vực Vĩnh Lộc - Thạch Thành
  • Cập nhật Chi cục Thuế huyện Quan Hóa thành Huyện Quan Hóa - Chi cục Thuế khu vực Quan Hóa - Quan Sơn - Mường Lát
  • Cập nhật Chi cục Thuế huyện Quan Sơn thành Huyện Quan Sơn - Chi cục Thuế khu vực Quan Hóa - Quan Sơn - Mường Lát
  • Cập nhật Chi cục Thuế huyện Mường Lát thành Huyện Mường Lát - Chi cục Thuế khu vực Quan Hóa - Quan Sơn - Mường Lát
  • Cập nhật Chi cục Thuế huyện Ngọc Lặc thành Huyện Ngọc Lặc - Chi cục Thuế khu vực Ngọc Lặc - Lang Chánh
  • Cập nhật Chi cục Thuế huyện Lang Chánh thành Huyện Lang Chánh - Chi cục Thuế khu vực Ngọc Lặc - Lang Chánh
  • Cập nhật Chi cục Thuế huyện Cẩm Thủy thành Huyện Cẩm Thủy - Chi cục Thuế khu vực Cẩm Thủy - Bá Thước
  • Cập nhật Chi cục Thuế huyện Bá Thước thành Huyện Bá Thước - Chi cục Thuế khu vực Cẩm Thủy - Bá Thước
  • Cập nhật Chi cục Thuế huyện Nga Sơn thành Huyện Nga Sơn - Chi cục Thuế khu vực Nga Sơn - Hậu Lộc
  • Cập nhật Chi cục Thuế huyện Hậu Lộc thành Huyện Hậu Lộc - Chi cục Thuế khu vực Nga Sơn - Hậu Lộc
  • Cập nhật Chi cục Thuế thành phố Thanh Hóa thành Thành phố Thanh Hóa - Chi cục Thuế khu vực thành phố Thanh Hóa - Đông Sơn
  • Cập nhật Chi cục Thuế huyện Đông Sơn thành Huyện Đông Sơn - Chi cục Thuế khu vực thành phố Thanh Hóa - Đông Sơn

  - Cập nhật tên các Chi cục Thuế trực thuộc Cục Thuế tỉnh Trà Vinh theo Quyết định số 1698/QĐ-BTC ngày 28/08/2019 của Bộ trưởng Bộ Tài chính, cụ thể:

  • Cập nhật Chi cục Thuế thị xã Duyên Hải thành Thị xã Duyên Hải - Chi cục Thuế khu vực Duyên Hải
  • Cập nhật Chi cục Thuế huyện Duyên Hải thành Huyện Duyên Hải - Chi cục Thuế khu vực Duyên Hải
  • Cập nhật Chi cục Thuế huyện Tiểu Cần thành Huyện Tiểu Cần - Chi cục Thuế khu vực Tiểu Cần - Cầu Kè
  • Cập nhật Chi cục Thuế huyện Cầu Kè thành Huyện Cầu Kè - Chi cục Thuế khu vực Tiểu Cần - Cầu Kè

  - Cập nhật tên các Chi cục Thuế trực thuộc Cục Thuế tỉnh Tuyên Quang theo Quyết định số 1699/QĐ-BTC ngày 28/08/2019 của Bộ trưởng Bộ Tài chính, cụ thể:

  • Cập nhật Chi cục Thuế huyện Na Hang thành Huyện Na Hang - Chi cục Thuế khu vực Na Hang - Lâm Bình
  • Cập nhật Chi cục Thuế huyện Lâm Bình thành Huyện Lâm Bình - Chi cục Thuế khu vực Na Hang - Lâm Bình
  • Cập nhật Chi cục Thuế huyện Chiêm Hóa thành Huyện Chiêm Hóa - Chi cục Thuế khu vực Chiêm Hóa - Hàm Yên
  • Cập nhật Chi cục Thuế huyện Hàm Yên thành Huyện Hàm Yên - Chi cục Thuế khu vực Chiêm Hóa - Hàm Yên

  - Cập nhật tên các Chi cục Thuế trực thuộc Cục Thuế tỉnh Vĩnh Long theo Quyết định số 1700/QĐ-BTC ngày 28/08/2019 của Bộ trưởng Bộ Tài chính, cụ thể:

  • Cập nhật Chi cục Thuế thị xã Bình Minh thành Thị xã Bình Minh - Chi cục Thuế khu vực II
  • Cập nhật Chi cục Thuế huyện Bình Tân thành Huyện Bình Tân - Chi cục Thuế khu vực II
  • Cập nhật Chi cục Thuế huyện Tam Bình thành Huyện Tam Bình - Chi cục Thuế khu vực III
  • Cập nhật Chi cục Thuế huyện Trà Ôn thành Huyện Trà Ôn - Chi cục Thuế khu vực III

  - Cập nhật tên các Chi cục Thuế trực thuộc Cục Thuế tỉnh Bình Thuận theo Quyết định số 1743/QĐ-BTC ngày 30/08/2019 của Bộ trưởng Bộ Tài chính, cụ thể:

  • Cập nhật Chi cục Thuế huyện Đức Linh thành Huyện Đức Linh - Chi cục Thuế khu vực Đức Linh - Tánh Linh
  • Cập nhật Chi cục Thuế huyện Tánh Linh thành Huyện Tánh Linh - Chi cục Thuế khu vực Đức Linh - Tánh Linh
  • Cập nhật Chi cục Thuế huyện Bắc Bình thành Huyện Bắc Bình - Chi cục Thuế khu vực Bắc Bình - Tuy Phong
  • Cập nhật Chi cục Thuế huyện Tuy Phong thành Huyện Tuy Phong - Chi cục Thuế khu vực Bắc Bình - Tuy Phong
  • Cập nhật Chi cục Thuế huyện Hàm Thuận Nam thành Huyện Hàm Thuận Nam - Chi cục Thuế khu vực Hàm Thuận Nam - Hàm Thuận Bắc
  • Cập nhật Chi cục Thuế huyện Hàm Thuận Bắc thành Huyện Hàm Thuận Bắc - Chi cục Thuế khu vực Hàm Thuận Nam - Hàm Thuận Bắc

  - Cập nhật tên các Chi cục Thuế trực thuộc Cục Thuế tỉnh Tây Ninh theo Quyết định số 1744/QĐ-BTC ngày 30/08/2019 của Bộ trưởng Bộ Tài chính, cụ thể:

  • Cập nhật Chi cục Thuế huyện Hòa Thành thành Huyện Hòa Thành - Chi cục Thuế khu vực Hòa Thành - Dương Minh Châu
  • Cập nhật Chi cục Thuế huyện Dương Minh Châu thành Huyện Dương Minh Châu - Chi cục Thuế khu vực Hòa Thành - Dương Minh Châu

  - Cập nhật tên các Chi cục Thuế trực thuộc Cục Thuế Thành phố Hải Phòng theo Quyết định số 1878/QĐ-BTC ngày 20/09/2019 của Bộ trưởng Bộ Tài chính, cụ thể:

  • Cập nhật Chi cục Thuế quận Đồ Sơn thành Quận Đồ Sơn - Chi cục Thuế khu vực Đồ Sơn - Kiến Thụy
  • Cập nhật Chi cục Thuế huyện Kiến Thụy thành Huyện Kiến Thụy - Chi cục Thuế khu vực Đồ Sơn - Kiến Thụy
  • Cập nhật Chi cục Thuế huyện Vĩnh Bảo thành Huyện Vĩnh Bảo - Chi cục Thuế khu vực Vĩnh Bảo - Tiên Lãng
  • Cập nhật Chi cục Thuế huyện Tiên Lãng thành Huyện Tiên Lãng - Chi cục Thuế khu vực Vĩnh Bảo - Tiên Lãng
  • Cập nhật Chi cục Thuế quận Kiến An thành Quận Kiến An - Chi cục Thuế khu vực Kiến An - An Lão
  • Cập nhật Chi cục Thuế huyện An Lão thành Huyện An Lão - Chi cục Thuế khu vực Kiến An - An Lão
  • Cập nhật Chi cục Thuế quận Hồng Bàng thành Quận Hồng Bàng - Chi cục Thuế khu vực Hồng Bàng - An Dương
  • Cập nhật Chi cục Thuế huyện An Dương thành Huyện An Dương - Chi cục Thuế khu vực Hồng Bàng - An Dương

  - Cập nhật tên các Chi cục Thuế trực thuộc Cục Thuế tỉnh Nam Định theo Quyết định số 1879/QĐ-BTC ngày 20/09/2019 của Bộ trưởng Bộ Tài chính, cụ thể:

  • Cập nhật Chi cục Thuế thành phố Nam Định thành Thành phố Nam Định - Chi cục Thuế khu vực Thành phố Nam Định - Mỹ Lộc
  • Cập nhật Chi cục Thuế huyện Mỹ Lộc thành Huyện Mỹ Lộc - Chi cục Thuế khu vực Thành phố Nam Định - Mỹ Lộc
  • Cập nhật Chi cục Thuế huyện Ý Yên thành Huyện Ý Yên - Chi cục Thuế khu vực Ý Yên - Vụ Bản
  • Cập nhật Chi cục Thuế huyện Vụ Bản thành Huyện Vụ Bản - Chi cục Thuế khu vực Ý Yên - Vụ Bản
  • Cập nhật Chi cục Thuế huyện Nam Trực thành Huyện Nam Trực - Chi cục Thuế khu vực Nam Ninh
  • Cập nhật Chi cục Thuế huyện Trực Ninh thành Huyện Trực Ninh - Chi cục Thuế khu vực Nam Ninh

  - Cập nhật tên các Chi cục Thuế trực thuộc Cục Thuế tỉnh Gia Lai theo Quyết định số 1908/QĐ-BTC ngày 26/09/2019 của Bộ trưởng Bộ Tài chính, cụ thể:

  • Cập nhật Chi cục Thuế huyện Chư Sê thành Huyện Chư Sê - Chi cục Thuế khu vực Chư Sê - Chư Pưh
  • Cập nhật Chi cục Thuế huyện Chư Pưh thành Huyện Chư Pưh - Chi cục Thuế khu vực Chư Sê - Chư Pưh
  • Cập nhật Chi cục Thuế huyện Ia Grai thành Huyện Ia Grai - Chi cục Thuế khu vực Ia Grai - Chư Păh
  • Cập nhật Chi cục Thuế huyện Chư Păh thành Huyện Chư Păh - Chi cục Thuế khu vực Ia Grai - Chư Păh
  • Cập nhật Chi cục Thuế huyện Đak Đoa thành Huyện Đak Đoa - Chi cục Thuế khu vực Đak Đoa - Mang Yang
  • Cập nhật Chi cục Thuế huyện Mang Yang thành Huyện Mang Yang - Chi cục Thuế khu vực Đak Đoa - Mang Yang
  • Cập nhật Chi cục Thuế thị xã An Khê thành Thị xã An Khê - Chi cục Thuế khu vực An Khê - Đak Pơ - Kông Chro
  • Cập nhật Chi cục Thuế huyện Đak Pơ thành Huyện Đak Pơ - Chi cục Thuế khu vực An Khê - Đak Pơ - Kông Chro
  • Cập nhật Chi cục Thuế huyện Kông Chro thành Huyện Kông Chro - Chi cục Thuế khu vực An Khê - Đak Pơ - Kông Chro

  2. Cập nhật một số lỗi và yêu cầu nghiệp vụ phát sinh của ứng dụng HTKK 4.2.1

  - Cập nhật địa bàn hành chính:

  • Đổi tên xã Đắk Long thành Thị trấn Măng Đen, Huyện Kon Plong, tỉnh Kon Tum
  • Đổi tên xã Lộc Hòa thành phường Lộc Hòa, Thành phố Nam Định, tỉnh Nam Định.
  • Đổi tên xã Mỹ Xá thành phường Mỹ Xá, Thành phố Nam Định, tỉnh Nam Định.

  - Chức năng kê khai tờ khai Giấy đề nghị hoàn trả khoản thu ngân sách nhà nước (01/ĐNHT):

  • Cập nhật chức năng kết xuất XML hiển thị đúng dữ liệu chỉ tiêu “Chủ tài khoản” khi nhập ký tự đặc biệt.

  - Chức năng kê khai tờ khai thuế giá trị gia tăng (01/GTGT):

  • Cập nhật chỉ tiêu [26] – Hàng hóa, dịch vụ bán ra không chịu thuế GTGT: cho phép nhập tối đa 15 ký tự.

  - Chức năng kê khai tờ khai cá nhân kinh doanh (01/CNKD):

  • Cập nhật không bắt ràng buộc “Đến tháng” phải nhỏ hơn hoặc bằng tháng hiện tại trên form kỳ tính thuế, cho phép sửa.

  - Chức năng lập thông báo phát hành hóa đơn (TB01/AC):

  • Cập nhật cho phép nhập cột “Từ số”, “Đến số” = 0, không hiển thị cảnh báo.

  - Chức năng kê khai tờ khai đối với hoạt động cho thuê tài sản (01/TTS):

  • Cập nhật sửa lỗi tự động tính chỉ tiêu [29] – Tổng doanh thu tính thuế trên tờ khai chính trong trường hợp không phát sinh Doanh thu tính thuế trong kỳ (chỉ tiêu [21] trên bảng kê 01/BK-TTS bằng 0).

  Tổ chức, cá nhân nộp thuế có thể tải bộ cài và tài liệu hướng dẫn sử dụng ứng dụng HTKK tại địa chỉ sau:

  https://www.fshare.vn/file/L84KADRIXWE2

  Hoặc địa chỉ sau:

  http://www.gdt.gov.vn/wps/portal/home/hotrokekhai

  hoặc liên hệ trực tiếp với cơ quan thuế địa phương để được cung cấp và hỗ trợ trong quá trình cài đặt, sử dụng.

  Nâng cấp ứng dụng iTaxViewer 1.5.7:

  Nâng cấp ứng dụng iTaxViewer mới nhất phiên bản iTaxviewer 1.5.7 đáp ứng các nội dung nâng cấp tại mục 1 nêu trên.

  >>> Tải phần mềm iTaxviewer 1.5.7 mới nhất tại đây!

  Từ ngày 07/10/2019, tổ chức, cá nhân trên địa bàn các quận/ huyện/thị xã thuộc các Chi cục Thuế khu vực nêu trên sử dụng ứng dụng iHTKK phiên bản 3.7.6, eTax phiên bản 1.6.1, NTĐT phiên bản 3.3.4, iTaxviewer phiên bản 1.5.7, HTKK phiên bản 4.2.2 thay cho các phiên bản trước đây.

  >>> Tải phần mềm HTKK 4.2.2 mới nhất tại đây!

  Mọi phản ánh, góp ý của tổ chức, cá nhân nộp thuế được gửi đến cơ quan Thuế theo các số điện thoại, hộp thư điện tử hỗ trợ NNT về ứng dụng HTKK mới nhất do cơ quan Thuế cung cấp.

  Trên đây ES-GLOCAL đã chia sẻ với các bạn toàn bộ bài viết về Phần mềm HTKK mới nhất của Tổng Cục thuế phiên bản phần mềm HTKK 4.2.2. Nếu có vướng mắc hay cần hỗ trợ về cài đặt phần mềm HTKK vui lòng để lại bình luận bên dưới hoặc đặt câu hỏi theo đường dẫn: https://es-glocal.com/hoi-dap/. Cảm ơn các bạn, chúc các bạn thành công!

  logo zalo

  Hỏi đáp Ứng dụng kê khai thuế qua mạng - HTKK 4.2.2 và phần mềm iTaxViewer 1.5.7 của Tổng cục thuế

  menu
  024 66 66 33 69
  Top