1312, Tháp B, Tòa nhà The Light, Tố Hữu, Hà Nội

T2 - T7: 8:00 - 17:30

024 66 66 33 69

info@es-glocal.com

 • Ngôn ngữ tiếng anh

Hướng dẫn thay đổi thông tin chữ ký số sử dụng của từng dịch vụ trên hệ thống Etax

13:33 08/01/2021 Tin Tức Nguyễn Đình Viên 0 bình luận

Hãng Kiểm toán Es-Glocal xin chia sẻ Hướng dẫn thay đổi thông tin chữ ký số sử dụng của từng dịch vụ trên hệ thống Etax hoặc Thay đổi thông tin liên lệ của từng dịch vụ (Email), ...

  Hướng dẫn thay đổi thông tin chữ ký số sử dụng của từng dịch vụ trên hệ thống Etax

  Bước 1: NNT chọn menu “Quản lý tài khoản” sau đó chọn tiếp “Thay đổi thông tin dịch vụ

  • Hệ thống hiển thị màn hình Thay đổi thông tin dịch vụ
  Thay đổi thông tin chi tiết từng dịch vụ
  Thay đổi thông tin chi tiết từng dịch vụ

  Bước 2: Chọn “Thay đổi thông tin dịch vụ” trên mục “Dịch vụ-Khai thuế điện tử” hoặc “Dịch vụ-Nộp thuế điện tử

  • Hiển thị màn hình nhập thông tin Thay đổi thông tin dịch vụ

  Bước 3: Nhập thông tin thay đổi

  • Email nhận thông báo dịch vụ khai thuế điện tử hoặc nộp thuế điện tử
  • Thông tin chứng thư số
  • Nhấn nút “Thêm mới” để thêm dòng thông tin CKS
  • Nhấn “Xem chi tiết” để xem chi tiết thông tin CKS
  • Nhấn “Xóa” để xóa CKS khỏi dịch vụ
  • Nhấn “Thay đổi CKS” để thay đổi CKS mới cho dịch vụ khai thuế điện tử hoặc nộp thuế điện tử

  Lưu ý:

  • NNT không thể xóa hết các CKS của dịch vụ khai thuế điện tử
  • Đối với dịch vụ nộp thuế điện tử NNT chỉ được sử dụng một CKS

  Bước 4: Nhấn nút “Tiếp tục

  • Hệ thống hiển thị màn hình chi tiết thông tin thay đổi dịch vụ.
  Đăng ký thay đổi, bổ xung giao dịch điện tử
  Đăng ký thay đổi, bổ xung giao dịch điện tử

  Bước 5: Nhấn nút “Ký và gửi

  • Hệ thống hiển thị cửa sổ yêu cầu nhập mã PIN
  • Nhập mã PIN đúng và chọn nút “Chấp nhận”, hệ thống báo ký điện tử thành công và cập nhật thông tin thay đổi của NNT.

  Lưu ý:

  • Trường hợp NNT sử dụng 2 CKS riêng cho hai dịch vụ-Khai thuế điện tử và dịch vụ-Nộp thuế điện tử. NNT có thể ký điện tử bằng CKS đăng ký cho dịch vụ-Khai thuế điện tử hoặc CKS đăng ký dịch vụ-Nộp thuế điện tử để ký điện tử ở bước này.

  Mời các bạn xem tiếp:

  logo zalo

  Hỏi đáp Hướng dẫn thay đổi thông tin chữ ký số sử dụng của từng dịch vụ trên hệ thống Etax

  menu
  024 66 66 33 69
  Top