1312, Tháp B, Tòa nhà The Light, Tố Hữu, Hà Nội

T2 - T7: 8:00 - 17:30

024 66 66 33 69

info@es-glocal.com

  • Ngôn ngữ tiếng anh
Nghị quyết 116/2020/QH14 giảm 30% thuế TNDN

Nghị quyết 116/2020/QH14 giảm 30% thuế TNDN

Ngày 19 tháng 06 năm 2020 Quốc hội ban hành Nghị quyết số 116/2020/QH14 việc giảm 30% thuế TNDN phải nộp năm 2020 đối với doanh nghiệp, hợp tác ...

13:47 04/11/2020 Bản tin

Đăng ký nhận bản tin

Nhận thông báo về luật, thông tư hướng dẫn, tài liệu về kiểm toán, báo cáo thuế, doanh nghiệp

024 66 66 33 69
Top