1312, Tháp B, Tòa nhà The Light, Tố Hữu, Hà Nội

T2 - T7: 8:00 - 17:30

024 66 66 33 69

[email protected]

 • Ngôn ngữ tiếng anh

Hướng dẫn lập tờ khai thuế GTGT khấu trừ 01/GTGT theo Quý/Tháng

15:32 08/01/2021 Tin Tức Đặng Tiến Trung 0 bình luận

Hãng kiểm toán Es-Glocal (http://es-glocal.com) xin giới thiệu tới bạn đọc bài viết Hướng dẫn lập tờ khai thuế GTGT khấu trừ 01/GTGT theo Quý/Tháng. Các nội dung liên quan đến bài viết gồm Cách kê khai thuế GTGT, Cách kê khai bổ sung điều chỉnh thuế GTGT, Phần mềm HTKK mới nhất, Cách lập các tờ khai thuế GTGT 04, 06/GTGT,...

  Cách lập tờ khai thuế GTGT khấu trừ 01/GTGT
  Cách lập tờ khai thuế GTGT khấu trừ 01/GTGT

  Hướng dẫn lập tờ khai thuế GTGT khấu trừ 01/GTGT theo Quý/Tháng

  Trước hết các bạn cần lưu ý:

  + Mẫu 01/GTGT dành cho những Doanh nghiệp kê khai thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ

  + Phải kê khai trên phần mềm HTKK mới nhất.

  + Nếu Doanh nghiệp không phát sinh thuế đầu ra, đầu vào... thì vẫn phải kê khai và nộp tờ khai (Tích vào chỉ tiêu 21 của mẫu 01/GTGT)

  Sau đây, Công ty kiểm toán Es-Glocal sẽ hướng dẫn các bạn chi tiết nhất cách lập tờ khai thuế GTGT mẫu 01/GTGT trên phần mềm HTKK 3.8.4 mới nhất ngày 6/5/2018:

  Bước 1: Tải về phần mềm HTKK mới

  Bước 2: Đăng nhập vào phần mềm HTKK theo lần lượt các thao tác sau:

  -> Chọn: "Thuế giá trị gia tăng"

  -> Chọn: “01/GTGT Tờ khai thuế GTGT khấu trừ (TT156/2013, TT26/2015)”

  -> Chọn loại tờ khai: "Tờ khai tháng hoặc Tờ khai quý"

  -> Chọn kỳ tính thuế: "Tháng - quý, năm" (mặc định sẽ là tháng hoặc quý hiện tại)

  -> Sau đó chọn: “Đồng ý” (như hình bên dưới đây)

  - Sau khi các bạn ấn "Đồng ý" màn hình sẽ xuất hiện như hình dưới đây:

  Bước 3: Ghi vào các chỉ tiêu trên tờ khai thuế GTGT khấu trừ mẫu 01/GTGT chi tiết như sau:

  • Chỉ tiêu [21]: Nếu trong kỳ không phát sinh bạn click vào đây.
  • Chỉ tiêu [22]: Số thuế GTGT còn được khấu trừ kỳ trước chuyển sang:

  - Số liệu ghi vào chỉ tiêu này là số thuế đã ghi trên chỉ tiêu [43] của Tờ khai thuế GTGT kỳ trước.

  - Trường hợp bạn cài lại máy tính hoặc bị mất dữ liệu thì bạn phải nhập bằng tay số tiền ở chỉ tiêu [43] của kỳ trước vào đây.

  • Chỉ tiêu [23]: Giá trị của hàng hóa, dịch vụ mua vào:

  - Số liệu ghi vào mã số này là: Tổng giá trị HHDV mua vào trong kỳ chưa có thuế GTGT.

  • Chỉ tiêu [24]: Thuế GTGT của hàng hóa, dịch vụ mua vào:

  - Số liệu ghi vào mã số này là:Tổng toàn bộ số tiền thuế GTGT của hàng hóa, dịch vụ mua vào (Dù được khấu trừ hay không được khấu trừ, thì các bạn cũng nhập hết vào đây)

  • Chỉ tiêu [25]: Tổng số thuế GTGT được khấu trừ kỳ này:

  - Số liệu ghi vào mã số này là: Tổng số tiền thuế GTGT của hàng hóa, dịch vụ mua vào được khấu trừ (Chỉ nhập phần tiền thuế GTGT đủ điều kiện được khấu trừ).

  Ví dụ 1: Công ty kiểm toán Es-Glocal SXKD mặt hàng Chịu thuế GTGT. Trong quý có mua 1 xe ô tô trị giá 4.000.000.000, tiền thuế GTGT là: 400.000.000.

  - Vì Công ty không phải là Doanh nghiệp (Kinh doanh vận tải hành khách, kinh doanh du lịch, khách sạn; ô tô dùng để làm mẫu và lái thử cho kinh doanh ô tô)

  -> Nên công ty chỉ được khấu trừ thuế GTGT là: 160.000.000

  Cách kê khai chỉ tiêu 23, 24, 25 như sau:

  Chỉ tiêu 23: 4.000.000.000
  Chỉ tiêu 24: 400.000.000
  Chỉ tiêu 25: 160.000.000.

  Ví dụ 2: Công ty Es-Glocal sxkd mặt hàng không chịu thuế. Trong quý có phát sinh các hóa đơn đầu vào Tổng cộng: 200.000.000. Thuế GTGT: 20.000.000

  Cách kê khai chỉ tiêu 23, 24, 25 như sau:

  Chỉ tiêu 23: 200.000.000
  Chỉ tiêu 24: 20.000.000
  Chỉ tiêu 25: 0

  Ví dụ 3: Công ty Es-Glocal kinh doanh cả mặt hàng chịu thuế và không chịu thuế

  +) Trong quý Công ty có các hóa đơn đầu vào như sau:

  - Hóa đơn dùng riêng cho việc SXKD mặt hàng chịu thuế: 200.000.000. Thuế GTGT: 20.000.000

  - Hóa đơn dùng riêng cho việc SXKD mặt hàng không chịu thuế: 150.000.000. Thuế GTGT: 15.000.000

  - Hóa đơn dùng chung cho cả chịu thuế và không chịu thuế: 100.000.000. Thuế GTGT: 10.000.000

  +) Trong quý đó Công ty có Doanh thu cụ thể như sau:

  - Doanh thu từ việc bán hàng chịu thuế: 600.000.000

  - Doanh thu từ việc bán hàng không chịu thuế: 400.000.000

  Cách kê khai chỉ tiêu 23, 24, 25 như sau:

  Chỉ tiêu 23: 200.000.000 + 150.000.000 + 100.000.000 = 450.000.000
  Chỉ tiêu 24: 20.000.000 + 15.000.000 + 10.000.000 = 45.000.000
  Chỉ tiêu 25: 20.000.000 + 6.000.000 = 26.000.000

  => Cách tính để ghi vào chỉ tiêu 25:

  - Số thuế GTGT đầu vào dùng riêng cho việc SXKD mặt hàng chịu thuế thì sẽ được khấu trừ toàn bộ. (ghi vào 25)

  - Số thuế GTGT đầu vào dùng riêng cho việc SXKD mặt hàng không chịu thuế thì sẽ được không được khấu trừ (tức là sẽ không được ghi vào 25)

  - Còn số thuế GTGT dùng chung (10.000.000) ta sẽ phân bổ theo tỷ lệ % doanh thu như sau:

  + Doanh thu từ chịu thuế là: 600.000.000 chiếm 60%

  + Doanh thu từ không chịu thuế Là: 400.000.000 chiếm 40%

  => Như vậy: Thuế GTGT được khấu trừ là 10.000.000 x 60% = 6.000.000

  • Chỉ tiêu [26]: Hàng hóa, dịch vụ bán ra không chịu thuế GTGT

  - Số liệu ghi vào mã số này là: Tổng Doanh thu của việc bán hàng hóa, dịch vụ không chịu thuế GTGT

  Ví dụ 4: Cùng với Ví dụ 3 bên trên, thì các bạn nhập vào chỉ tiêu 26: 400.000.000

  • Chỉ tiêu [27] và [28]: Phần mềm sẽ tự động cập nhật.
  • Chỉ tiêu [29]: Hàng hoá, dịch vụ bán ra chịu thuế suất 0%

  - Số liệu ghi vào mã số này là: Tổng Doanh thu của việc bán hàng hóa, dịch vụ chịu thuế suất 0%

  • Chỉ tiêu [30] và [31]: Hàng hoá, dịch vụ bán ra chịu thuế suất 5%

  - Số liệu ghi vào mã số này là: Tổng Doanh thu của việc bán hàng hóa, dịch vụ chịu thuế suất 5% và Tiền thuế GTGT

  • Chỉ tiêu [32] và [33]: Hàng hoá, dịch vụ bán ra chịu thuế suất 10%

  - Số liệu ghi vào mã số này là: Tổng Doanh thu của việc bán hàng hóa, dịch vụ chịu thuế suất 10% và Tiền thuế GTGT

  • Chỉ tiêu [32a]: Hàng hoá, dịch vụ bán ra không tính thuế:

  - Số liệu ghi vào mã số này là: Tổng Doanh thu của việc bán hàng hóa, dịch vụ không phải kê khai, tính nộp thuế GTGT (Các trường hợp không phải kê khai, tính nộp thuế GTGT các bạn xem tại Điều 5 Thông tư 219 )

  • Chỉ tiêu [34], [35] và [36]: Phần mềm sẽ tự động cập nhật.

  Lưu ý: 2 chỉ tiêu [37] và [38] chỉ thực hiện khi kỳ trước các bạn có kê khai bổ sung, điều chỉnh hoặc yêu cầu của Cơ quan thuế.

  • Chỉ tiêu [37]: Điều chỉnh giảm:

  - Nếu Chỉ tiêu [43] trên tờ khai bổ sung KHBS của kỳ trước là số âm (tức là trong ngoặc) thì bạn nhập số tiền đó vào Chỉ tiêu [37] của kỳ hiện tại.

  Ví dụ: Hiện tại bạn đang kê khai thuế GTGT tháng 9/2016. Nhưng tháng 1/2015 bạn phát hiện sai và phải vào tờ khai tháng 1/2015 để kê khai bổ sung điều chỉnh, sau khi kê khai bổ sung xong thì trên tờ khai KHBS xuất hiện Chỉ tiêu [43]: (1.000.000), tức là số âm (giảm số thuế được khấu trừ chuyển kỳ sau).

  - Như vậy bạn sẽ nhập 1.000.000 vào Chỉ tiêu [37] của tháng 9/2016.

  • Chỉ tiêu [38]: Điều chỉnh tăng:

  - Cũng như chỉ tiêu [37] nhưng ngược lại.

  - Tức là nếu Chỉ tiêu [43] trên tờ khai KHBS của kỳ bổ sung, điều chỉnh là số dương thì các bạn nhập số tiền đó vào Chỉ tiêu [38] của kỳ hiện tại.

  Ví dụ: Cùng với ví dụ trên. Sau khi kê khai bổ sung, điều chỉnh xong tờ khai tháng 1/2015 thì trên PL KHBS xuất hiện Chỉ tiêu [43]: 1.000.000, (Không nằm trong ngoặc tức là số dương)

  - Như vậy bạn sẽ nhập 1.000.000 vào Chỉ tiêu [38] của tháng 9/2016.

  Xem thêm: Hướng dẫn cách kê khai bổ sung điều chỉnh thuế GTGT

  http://es-glocal.com/ke-khai-bo-sung-dieu-chinh-thue-gtgt.html

  • Chỉ tiêu [39] đến Chỉ tiêu [43]: Phần mềm tự động cập nhật.
  • Chỉ tiêu [40b]:

  - Chỉ Áp dụng đối với trường hợp NNT thuộc đối tượng nộp thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ có dự án đầu tư tại địa bàn tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương cùng nơi đóng trụ sở chính, đang trong giai đoạn đầu tư thì lập hồ sơ khai thuế riêng cho dự án đầu tư và phải bù trừ số thuế GTGT của HHDV mua vào sử dụng cho dự án đầu tư với thuế GTGT của hoạt động sản xuất kinh doanh đang thực hiện.

  - Chỉ tiêu [40b] nhập vào bảng chỉ tiêu này tương ứng với chỉ tiêu 28a “Thuế GTGT mua vào của dự án đầu tư” trên tờ khai 02/GTGT. Giá trị tại chỉ tiêu 28a trên tờ khai 02/GTGT không được lớn hơn giá trị chỉ tiêu [40a].

  Và cuối cùng: Các bạn cần quan tâm đến 2 chỉ tiêu đó là:

  • Chỉ tiêu [40]: Nếu xuất hiện số tiền ở đây thì bạn phải nộp tiền thuế.
  • Chỉ tiêu [43]: Nếu xuất hiện số tiền ở đây thì phần mềm sẽ tự động chuyển sang Chỉ tiêu [22] của kỳ sau (Không phải nộp tiền thuế).

  Lưu ý: Nếu có chỉ tiêu nào mà các bạn chưa hiếu ý nghĩa thì các bạn hãy click chuột trái vào đó rồi ấn phím “F1” sẽ có hướng dẫn cụ thể cho từng chỉ tiêu.

  Trên đây là toàn bộ bài viết về chủ đề : Lập tờ khai thuế GTGT khấu trừ 01/GTGT theo Quý/Tháng

  http://es-glocal.com/lap-to-khai-thue-gtgt-khau-tru-01gtgt.html

  Mời các bạn tiếp tục đón đọc các bài viết tiếp theo của chúng tôi.

  logo zalo

  Hỏi đáp Hướng dẫn lập tờ khai thuế GTGT khấu trừ 01/GTGT theo Quý/Tháng

  menu
  024 66 66 33 69
  Top