1312, Tháp B, Tòa nhà The Light, Tố Hữu, Hà Nội

T2 - T7: 8:00 - 17:30

024 66 66 33 69

info@es-glocal.com

  • Ngôn ngữ tiếng anh

Tag: Thuế TNDN

Các khoản thu nhập chịu thuế TNDN

Các khoản thu nhập chịu thuế TNDN

Các khoản thu nhập chịu thuế TNDN được quy định như thế nào? Hãng Kiểm toán Es-Glocal ( https://es-glocal.com/ ) xin chia sẻ vấn đề nêu trên tới ...

22:59 20/09/2019 Tin Tức

Các khoản thu nhập miễn thuế TNDN

Các khoản thu nhập miễn thuế TNDN

Các khoản thu nhập miễn thuế TNDN là những khoản nào? Hãng Kiểm toán Es-Glocal ( https://es-glocal.com/ ) xin chia sẻ tới quý bạn đọc vấn đề nêu trên ...

22:57 20/09/2019 Tin Tức

Vốn hóa chi phí lãi vay

Vốn hóa chi phí lãi vay

Vốn hóa chi phí lãi vay là gì? Chi phí đi vay được vốn hóa khi nào? Kế toán hạch toán khoản chi này ra sao? Hãng Kiểm toán Es-Glocal xin được ...

22:43 09/08/2019 Tin Tức

Chi phí lãi vay trong giao dịch liên kết

Chi phí lãi vay trong giao dịch liên kết

Chi phí lãi vay đối với các doanh nghiệp có giao dịch liên kết được quy định như thế nào trong Nghị định 20/2017/NĐ-CP, Hãng Kiểm toán Es-Glocal ( ...

16:06 13/08/2019 Tin Tức

Đăng ký nhận bản tin

Nhận thông báo về luật, thông tư hướng dẫn, tài liệu về kiểm toán, báo cáo thuế, doanh nghiệp

024 66 66 33 69
Top