1312, Tháp B, Tòa nhà The Light, Tố Hữu, Hà Nội

T2 - T7: 8:00 - 17:30

024 66 66 33 69

info@es-glocal.com

 • Ngôn ngữ tiếng anh

Cách xác định kê khai thuế GTGT theo tháng hay quý

16:57 18/07/2019 Tin Tức Es-glocal 0 bình luận

Cách xác định kê khai thuế GTGT theo tháng hay quý năm 2019 như thế nào để doanh nghiệp có thể kê khai và nộp thuế đúng với quy định hiện hành. Hãng Kiểm toán ES-GLOCAL (https://es-glocal.com/) xin chia sẻ tới bạn đọc về cách xác định này qua bài viết dưới đây.

  Kê khai thuế GTGT theo quý hay theo tháng được quy định như thế nào
  Kê khai thuế GTGT theo quý hay theo tháng được quy định như thế nào

  Cách xác định kê khai thuế GTGT theo tháng hay quý năm 2019

  I. Cơ sở pháp lý

  - Thông tư 156/2013/TT-BTC ngày 06 tháng 11 năm 2013 hướng dẫn thi hành một số điều của luật quản lý thuế; luật sửa đổi, bổ sung một số điều của luật quản lý thuế và nghị định số 83/2013/NĐ-CP ngày 22/7/2013 của chính phủ.

  - Thông tư 151/2014/TT-BTC ngày 10 tháng 10 năm 2014 hướng dẫn thi hành nghị định số 91/2014/NĐ-CP ngày 01 tháng 10 năm 2014 của chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều tại các nghị định quy định về thuế.

  II. Cách xác định kê khai thuế GTGT theo tháng hay quý

  1. Kê khai thuế GTGT theo quý

  Theo điều 15 Thông tư 151/2014/TT-BTC quy định Đối tượng khai thuế GTGT theo quý:

  "Khai thuế theo quý áp dụng đối với người nộp thuế giá trị gia tăng có tổng doanh thu bán hàng hoá và cung cấp dịch vụ của năm trước liền kề từ 50 tỷ đồng trở xuống.

  Trường hợp người nộp thuế mới bắt đầu hoạt động sản xuất kinh doanh việc khai thuế giá trị gia tăng được thực hiện theo quý. Sau khi sản xuất kinh doanh đủ 12 tháng thì từ năm dương lịch tiếp theo sẽ căn cứ theo mức doanh thu bán hàng hoá, dịch vụ của năm dương lịch trước liền kề (đủ 12 tháng) để thực hiện khai thuế giá trị gia tăng theo tháng hay theo quý."

  Ví dụ 1: Hãng Kiểm toán Es-Glocal bắt đầu hoạt sản xuất kinh doanh từ tháng 01/2019

  => Thì năm 2019 thực hiện khai thuế GTGT theo quý. Sau đó căn cứ vào doanh thu của năm 2019 (đủ 12 tháng của năm dương lịch) để xác định năm 2020 kê khai thuế GTGT theo tháng hay theo quý.

  Ví dụ 2: Hãng Kiểm toán Es-Glocal bắt đầu hoạt động sản xuất kinh doanh từ tháng 6/2019

  => Thì năm 2019 và 2020 kê khai thuế GTGT theo quý.

  Sau đó căn cứ vào doanh thu của năm 2020 để xác định năm 2021 kê khai thuế GTGT theo tháng hay theo quý.

  2. Kê khai thuế GTGT theo tháng

  - Khai thuế GTGT theo tháng áp dụng đối với những doanh nghiệp có tổng doanh thu bán hàng hoá và cung cấp dịch vụ của năm trước liền kề > 50 tỷ đồng.

  3. Cách xác định doanh thu bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ năm trước liền kề

  - Doanh thu bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ được xác định là Tổng doanh thu trên các Tờ khai thuế GTGT của các kỳ tính thuế trong năm dương lịch (bao gồm cả doanh thu chịu thuế giá trị gia tăng và doanh thu không chịu thuế giá trị gia tăng).

  - Trường hợp người nộp thuế thực hiện khai thuế tại trụ sở chính cho đơn vị trực thuộc thì doanh thu bán hàng hoá, cung cấp dịch vụ bao gồm cả doanh thu của đơn vị trực thuộc.

  Lưu ý:

  - Doanh nghiệp có trách nhiệm tự xác định thuộc đối tượng khai thuế theo tháng hay khai thuế theo quý để thực hiện khai thuế theo quy định.

  - Trường hợp doanh nghiệp đủ điều kiện và thuộc đối tượng khai thuế GTGT theo quý muốn chuyển sang khai thuế theo tháng thì gửi thông báo (theo Mẫu 07/GTGT ban hành kèm theo Thông tư 151) cho cơ quan thuế quản lý trực tiếp chậm nhất là cùng với thời hạn nộp tờ khai thuế GTGT của tháng đầu tiên của năm bắt đầu khai thuế GTGT theo tháng.

  4. Thời kỳ kê khai thuế GTGT

  - Việc thực hiện khai thuế GTGT theo quý hay theo tháng được ổn định trọn năm dương lịch và ổn định theo chu kỳ 3 năm.

  - Riêng chu kỳ ổn định đầu tiên được xác định tính kể từ ngày 01/10/2014 đến hết ngày 31/12/2016.

  III. Thời hạn nộp tờ khai thuế GTGT

  - Kê khai thuế GTGT theo quý: Chậm nhất là ngày 30 của quý tiếp theo.

  Ví dụ: Tờ khai quý 1/2019 => Chậm nhất là ngày 30/4/2019

  - Kê khai thuế GTGT theo tháng: Chậm nhất là ngày 20 của tháng tiếp theo.

  Ví dụ: Tờ khai tháng 5/2019 => Chậm nhất là ngày 20/6/2019

  Chú ý: Dù có phát sinh hay không phát sinh thì hàng quý (hoặc hàng tháng) vẫn phải nộp Tờ khai thuế GTGT.

  IV. Thời hạn nộp tiền thuế GTGT

  Hạn nộp tiền thuế GTGT cũng là hạn nộp tờ khai (nếu có phát sinh tiền thuế phải nộp).

  Trên đây, Hãng Kiểm toán ES-GLOCAL đã chia sẻ tới bạn đọc về cách xác định doanh nghiệp mình thuộc đối tượng kê khai thuế GTGT theo tháng hay theo quý theo quy định hiện hành:

  https://es-glocal.com/xac-dinh-ke-khai-thue-gtgt-theo-thang-hay-quy.html

  Mời các bạn tiếp tục đón đọc các bài viết tiếp theo của chúng tôi.

  logo zalo

  Hỏi đáp Cách xác định kê khai thuế GTGT theo tháng hay quý

  menu
  024 66 66 33 69
  Top