1312, Tháp B, Tòa nhà The Light, Tố Hữu, Hà Nội

T2 - T7: 8:00 - 17:30

024 66 66 33 69

[email protected]

  • Ngôn ngữ tiếng anh

Thời hạn nộp Báo cáo tài chính đối với các loại hình doanh nghiệp

21:18 06/09/2019 Tin Tức Nguyễn Đình Viên 0 bình luận

Hãng kiểm toán Es-Glocal (http://es-glocal.com) xin giới thiệu tới bạn đọc bài viết Thời hạn nộp Báo cáo tài chính đối với các loại hình doanh nghiệp. Các nội dung liên quan đến bài viết gồm Thời hạn nộp Báo cáo tài chính là khi nào, Nộp Báo cáo tài chính cho cơ quan nào, Cách nộp và thuyết minh BCTC qua mạng và Mức phạt khi chậm nộp BCTC,..

Thời hạn nộp Báo cáo tài chính
Thời hạn nộp Báo cáo tài chính

Thời hạn nộp Báo cáo tài chính đối với các loại hình doanh nghiệp

Theo điều 109 Thông tư 200/2014/TT-BTC quy định về thời hạn nộp BCTC cụ thể như sau:

1. Đối với doanh nghiệp nhà nước

a) Thời hạn nộp Báo cáo tài chính quý

- Đơn vị kế toán phải nộp Báo cáo tài chính quý chậm nhất là 20 ngày kể từ ngày kết thúc kỳ kế toán quý; Đối với công ty mẹ, Tổng công ty Nhà nước chậm nhất là 45 ngày;

- Đơn vị kế toán trực thuộc doanh nghiệp, Tổng công ty Nhà nước nộp Báo cáo tài chính quý cho công ty mẹ, Tổng công ty theo thời hạn do công ty mẹ, Tổng công ty quy định.

b) Thời hạn nộp Báo cáo tài chính năm

- Đơn vị kế toán phải nộp Báo cáo tài chính năm chậm nhất là 30 ngày kể từ ngày kết thúc kỳ kế toán năm; Đối với công ty mẹ, Tổng công ty nhà nước chậm nhất là 90 ngày;

- Đơn vị kế toán trực thuộc Tổng công ty nhà nước nộp Báo cáo tài chính năm cho công ty mẹ, Tổng công ty theo thời hạn do công ty mẹ, Tổng công ty quy định.

2. Đối với các loại doanh nghiệp khác

a) Đơn vị kế toán là doanh nghiệp tư nhân và công ty hợp danh phải nộp Báo cáo tài chính năm chậm nhất là 30 ngày kể từ ngày kết thúc kỳ kế toán năm;

- Đối với các đơn vị kế toán khác, thời hạn nộp Báo cáo tài chính năm chậm nhất là 90 ngày;

b) Đơn vị kế toán trực thuộc nộp Báo cáo tài chính năm cho đơn vị kế toán cấp trên theo thời hạn do đơn vị kế toán cấp trên quy định.

Trên đây là toàn bộ bài viết về chủ đề: Thời hạn nộp Báo cáo tài chính đối với các loại hình doanh nghiệp

http://es-glocal.com/thoi-han-nop-bao-cao-tai-chinh.html

Nếu các bạn muốn biết nộp Báo cáo tài chính cho cơ quan nào thì mời các bạn xem tiếp bài viết:

Nộp Báo cáo tài chính cho cơ quan nào

http://es-glocal.com/nop-bao-cao-tai-chinh-cho-co-quan-nao.html

logo zalo

Hỏi đáp Thời hạn nộp Báo cáo tài chính đối với các loại hình doanh nghiệp

menu
024 66 66 33 69
Top