1312, Tháp B, Tòa nhà The Light, Tố Hữu, Hà Nội

T2 - T7: 8:00 - 17:30

024 66 66 33 69

info@es-glocal.com

  • Ngôn ngữ tiếng anh
Cách sử dụng hóa đơn điện tử

Cách sử dụng hóa đơn điện tử

Cách sử dụng hóa đơn điện tử theo Thông tư 68 và NĐ 119 được quy định cụ thể ra sao, hóa đơn điện tử lưu trữ như thế nào? Cách sử dụng hóa ...

16:03 14/10/2019 HĐĐT

Hướng dẫn cách Tra cứu hóa đơn điện tử

Hướng dẫn cách Tra cứu hóa đơn điện tử

Tra cứu hóa đơn điện tử theo đúng nguyên tắc là như thế nào? Kiểm tra hóa đơn điện tử để biết hóa đơn điện tử như thế nào là hợp lệ ?  Hãng kiểm ...

13:38 11/10/2019 HĐĐT

Thủ tục đăng ký hóa đơn điện tử 2019

Thủ tục đăng ký hóa đơn điện tử 2019

Thủ tục đăng ký hóa đơn điện tử 2019 MỚI NHẤT cho doanh nghiệp là gì? Hãng Kiểm toán Es-Glocal xin chia sẻ tới các bạn tất cả thủ tục đăng ký hóa ...

16:52 12/08/2019 HĐĐT

Đăng ký nhận bản tin

Nhận thông báo về luật, thông tư hướng dẫn, tài liệu về kiểm toán, báo cáo thuế, doanh nghiệp

024 66 66 33 69
Top