1312, Tháp B, Tòa nhà The Light, Tố Hữu, Hà Nội

T2 - T7: 8:00 - 17:30

024 66 66 33 69

[email protected]

  • Ngôn ngữ tiếng anh

Hướng dẫn nộp đề nghị gia hạn thuế trên thuế điện tử

Hướng dẫn nộp đề nghị gia hạn thuế trên thuế điện tử ( https://thuedientu.gdt.gov.vn/ ) với vài thao tác đơn giản ai cũng lập được đề nghị gia hạn thuế, gia hạn nộp tiền ...

Phần mềm HTKK 4.5.6 của Tổng cục thuế

Phần mềm HTKK 4.5.6 của Tổng cục thuế

Ngày 02/04/2021, Tổng cục thuế thông báo về việc Nâng cấp ứng dụng hỗ trợ kê khai thuế HTKK 4.5.6 nhằm thay thế ứng dụng HTKK phiên bản 4.5.5 . ...

11:01 05/04/2021 HTKK

Đăng ký nhận bản tin

Nhận thông báo về luật, thông tư hướng dẫn, tài liệu về kiểm toán, báo cáo thuế, doanh nghiệp

024 66 66 33 69
Top