1312, Tháp B, Tòa nhà The Light, Tố Hữu, Hà Nội

T2 - T7: 8:00 - 17:30

024 66 66 33 69

info@es-glocal.com

  • Ngôn ngữ tiếng anh

Hướng dẫn nộp đề nghị gia hạn thuế trên thuế điện tử

Hướng dẫn nộp đề nghị gia hạn thuế trên thuế điện tử ( https://thuedientu.gdt.gov.vn/ ) với vài thao tác đơn giản ai cũng lập được đề nghị gia hạn thuế, gia hạn nộp tiền ...

Phần mềm HTKK 4.2.6 của Tổng cục thuế

Phần mềm HTKK 4.2.6 của Tổng cục thuế

Tổng cục thuế nâng cấp ứng dụng HTKK 4.2.6 để đáp ứng việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã thuộc tỉnh Thanh Hóa, Bắc Ninh, Hải ...

08:55 04/01/2020 HTKK

Phần mềm HTKK 4.2.5 của Tổng cục thuế

Phần mềm HTKK 4.2.5 của Tổng cục thuế

Tổng cục thuế nâng cấp ứng dụng HTKK 4.2.5 để đáp ứng yêu cầu nghiệp vụ và một số nội dung phát sinh. Phần mềm HTKK 4.2.5 mới nhất của Tổng ...

08:52 04/01/2020 HTKK

Phần mềm HTKK 4.2.4 của Tổng cục thuế

Phần mềm HTKK 4.2.4 của Tổng cục thuế

Tổng cục thuế nâng cấp ứng dụng HTKK 4.2.4 để đáp ứng yêu cầu nghiệp vụ của Thông tư số 95/2016/TT-BTC ngày 28/06/2016 của Bộ Tài chính hướng dẫn ...

18:00 29/11/2019 HTKK

Đăng ký nhận bản tin

Nhận thông báo về luật, thông tư hướng dẫn, tài liệu về kiểm toán, báo cáo thuế, doanh nghiệp

024 66 66 33 69
Top