1312, Tháp B, Tòa nhà The Light, Tố Hữu, Hà Nội

T2 - T7: 8:00 - 17:30

024 66 66 33 69

info@es-glocal.com

  • Ngôn ngữ tiếng anh
Điều kiện dự thi thẩm định viên về giá

Điều kiện dự thi thẩm định viên về giá

Điều kiện dự thi thẩm định viên về giá? Tiêu chuẩn thẩm định viên về giá là gì? Kiểm toán Es-Glocal xin chia sẻ nội dung những điều kiện, tiêu ...

12:34 04/10/2017 Thẩm định giá

Trình tự thẩm định giá của Nhà nước

Trình tự thẩm định giá của Nhà nước

 Kiểm toán Es-Glocal chia sẻ trình tự thẩm định giá của nhà nước? Trình tự và thủ tục thẩm định giá nhà nước chi tiết như sau: Thời hạn cấp, ...

12:34 04/10/2017 Thẩm định giá

Đình chỉ kinh doanh dịch vụ thẩm định giá

Đình chỉ kinh doanh dịch vụ thẩm định giá

Khi nào bị đình chỉ kinh doanh dịch vụ Thẩm định giá , Những trường hợp Đình chỉ kinh doanh dịch vụ thẩm định giá, Trong thời gian bị đình chỉ ...

12:34 04/10/2017 Thẩm định giá

Nguyên tắc quản lý giá của Nhà nước

Nguyên tắc quản lý giá của Nhà nước

Công ty TNHH Kiểm toán Es-Glocal xin chia sẻ một số Nguyên tắc quản lý giá của Nhà nước như: Quản lý theo cơ chế thị trường, mục tiệu để bình ...

12:35 04/10/2017 Thẩm định giá

Đăng ký nhận bản tin

Nhận thông báo về luật, thông tư hướng dẫn, tài liệu về kiểm toán, báo cáo thuế, doanh nghiệp

024 66 66 33 69
Top