1312, Tháp B, Tòa nhà The Light, Tố Hữu, Hà Nội

T2 - T7: 8:00 - 17:30

024 66 66 33 69

[email protected]

  • Ngôn ngữ tiếng anh

Nghĩa vụ tuân thủ về xác định giá GDLK

17:15 15/09/2021 Tin Tức Nguyễn Đình Viên 0 bình luận

Giao dịch liên kết là gì? Tuân thủ về xác định giá GDLK cần làm những công việc gì? Trường hợp không tuân thủ các quy định về giao dịch liên kết thì ảnh hưởng như thế nào tới doanh nghiệp? Mời các bạn cùng xem các nội dung đó trong bài viết dưới đây của ES-GLOCAL nhé.

Chúng ta cùng bắt đầu bài viết nhé.

Tuân thủ giao dịch liên kết

#1. Giao dịch liên kết là gì?

giao dịch liên kết thuộc phạm vi điều chỉnh theo Nghị định 132/2020/NĐ-CP bao gồm: giao dịch mua, bán, trao đổi, thuê, cho thuê, mượn, cho mượn, chuyển giao, chuyển nhượng hàng hóa, cung cấp dịch vụ; vay, cho vay, dịch vụ tài chính, đảm bảo tài chính và các công cụ tài chính khác; mua, bán, trao đổi, thuê, cho thuê, mượn, cho mượn, chuyển giao, chuyển nhượng tài sản hữu hình, tài sản vô hình và thỏa thuận mua, bán, sử dụng chung nguồn lực như tài sản, vốn, lao động, chia sẻ chi phí giữa các bên có quan hệ liên kết, trừ các giao dịch kinh doanh đối với hàng hoá, dịch vụ thuộc phạm vi điều chỉnh giá của Nhà nước thực hiện theo quy định của pháp luật về giá.

#2. Tuân thủ pháp luật về thuế là gì? Tại sao cần phải tuân thủ các quy định đó?

#2.1 Tuân thủ pháp luật về thuế là gì?

Tuân thủ pháp luật thuế là hình thức thực hiện pháp luật thuế một cách thụ động, thể hiện ở sự kiểm chế của chủ thể để không vi phạm các quy định cấm đoán của pháp luật thuế, yêu cầu các tổ chức, cá nhân... giữ và làm đúng theo các quy định mà pháp luật thuế đã quy định.

Như vậy hiểu đơn giản đó là việc giữ và làm theo các quy định mà pháp luật thuế đã nêu ra trong luật, Nghị định, thông tư hoặc văn bản hướng dẫn.

#2.2 Tại sao cần tuân thủ các quy định?

Với mỗi quy định mà pháp luật thuế đưa ra sẽ có những chế tài để cảnh cáo, phạt để đảm bảo việc thực hiện theo đúng các quy định đó. Vì vậy, cần tuân thủ các quy định pháp luật về thuế nhằm đảm bảo sẽ không bị xử phạt.

Ví dụ: Pháp luật thuế quy định người nộp thuế có trách nhiệm nộp, kê khai thuế GTGT theo tháng hay quý. Trường hợp người nộp thuế không thực hiện thì sẽ bị phạt cảnh cáo...

Vậy tuân thủ về xác định giá GDLK cần làm các công việc gì?

#3. Tuân thủ về xác định giá GDLK làm các công việc gì?

Với tuân thủ về xác định giá GDLK thì chúng ta cần xác định rõ đơn vị của chúng ta thuộc trường hợp nào để thực hiện cho đúng. Ở đây ES-GLOCAL sẽ nêu toàn bộ các công việc phải thực hiện. Bao gồm:

#3.1 Nghĩa vụ kê khai

Trường hợp khi xác định có các quan hệ liên kết và có các giao dịch với bên liên kết thì bạn cần xem xét xem mình có thuộc trường hợp miễn kê khai, miễn lập hồ sơ giao dịch liên kết hay không? Nếu không xác định đúng thì tất nhiên bạn sẽ kê khai sai, thiếu hồ sơ về giao dịch liên kết. Khi đó việc của cơ quan thuế khi kiểm tra rất đơn giản đó là việc ấn định tỷ suất lợi nhuận cho công ty của bạn. Vì căn cứ theo điểm 3 điều 20 Nghị định 132/2020/NĐ-CP quy định: "Cơ quan thuế có quyền ấn định mức giá; tỷ suất lợi nhuận; tỷ lệ phân bổ lợi nhuận; thu nhập chịu thuế hoặc số thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp đối với người nộp thuế không tuân thủ quy định về kê khai, xác định giao dịch liên kết; không cung cấp hoặc cung cấp không đầy đủ thông tin, dữ liệu kê khai xác định giá giao dịch liên kết...".

>>> Xem thêm các trường hợp miễn kê khai, miễn lập hồ sơ giao dịch liên kết tại đây nhé

Như vậy nếu không thuộc trường hợp miễn kê khai, miễn lập hồ sơ thì tất nhiên việc của bạn sẽ phải làm là lập hồ sơ giao dịch liên kết.

Các phụ lục phải nộp bao gồm: Phụ lục I, Phụ lục II, Phụ lục III ban hành kèm theo Nghị định 132/2020/NĐ-CP và nộp cùng Tờ khai quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp.

#3.2 Nghĩa vụ lập hồ sơ

tuân thủ GDLK

Như vậy nếu phải lập hồ sơ giá thì chắc chắn công ty bạn sẽ phải có bộ hồ sơ này để giải trình với cơ quan thuế và tốt nhất là doanh nghiệp của bạn thuê một đơn vị uy tín và chuyên về lĩnh vực này. Hồ sơ bao gồm:

a) Thông tin về quan hệ liên kết và giao dịch liên kết theo Phụ lục I ban hành kèm theo Nghị định 132/2020/NĐ-CP;

b) Hồ sơ quốc gia là các thông tin về giao dịch liên kết, chính sách và phương pháp xác định giá đối với giao dịch liên kết được lập và lưu tại trụ sở của người nộp thuế theo danh mục các nội dung thông tin, tài liệu quy định tại Phụ lục II ban hành kèm theo Nghị định 132/2020/NĐ-CP;

c) Hồ sơ toàn cầu là các thông tin về hoạt động kinh doanh của tập đoàn đa quốc gia, chính sách và phương pháp xác định giá giao dịch liên kết của tập đoàn trên toàn cầu và chính sách phân bổ thu nhập và phân bổ các hoạt động, chức năng trong chuỗi giá trị của tập đoàn theo danh mục các nội dung thông tin, tài liệu quy định tại Phụ lục III ban hành kèm theo Nghị định 132/2020/NĐ-CP;

d) Báo cáo lợi nhuận liên quốc gia của Công ty mẹ tối cao theo quy định tại khoản 5 Điều này và Phụ lục IV ban hành kèm theo Nghị định 132/2020/NĐ-CP.

Quy trình cung cấp dịch vụ lập hồ sơ xác định giá giao dịch liên kết của ES-GLOCAL bạn tham khảo bao gồm:

Quy trình cung cấp dịch vụ của chúng tôi được thực hiện tuần tự theo các bước:

Bước 1: Tổng quan về tập đoàn và Công ty;

Bước 2: Tổng quan về nền kinh tế;

Bước 3: Tổng quan về ngành;

Bước 4: Phân tích chức năng thực hiện;

Bước 5: Phân tích tài chính;

Bước 6: Xác định các bên liên kết và giao dịch liên kết;

Bước 7: Lựa chọn phương pháp xác định giá thị trường;

Bước 8: Lựa chọn giao dịch/DN tương đồng;

Bước 9: Phân tích và loại trừ khác biệt trọng yếu;

Bước 10: Xác định biên độ thị trường chuẩn và so sánh;

Bước 11: Lập tờ khai thông tin giao dịch liên kết.

Với 11 bước làm của mình ES-GLOCAL khẳng định mang lại sự yên tâm và chất lượng dịch vụ tốt nhất tới cho mọi khách hàng.

#4. Không tuân thủ về xác định giá giao dịch liên kết thì như thế nào?

Căn cứ theo khoản 3 điều 20 Nghị định 132/2020/NĐ-CP quy định khi không tuân thủ về xác định giá GDLK như sau:

3. Cơ quan thuế có quyền ấn định mức giá; tỷ suất lợi nhuận; tỷ lệ phân bổ lợi nhuận; thu nhập chịu thuế hoặc số thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp đối với người nộp thuế không tuân thủ quy định về kê khai, xác định giao dịch liên kết; không cung cấp hoặc cung cấp không đầy đủ thông tin, dữ liệu kê khai xác định giá giao dịch liên kết trong các trường hợp sau:

a) Người nộp thuế không kê khai, kê khai không đầy đủ thông tin hoặc không nộp Phụ lục I ban hành kèm theo Nghị định 132/2020/NĐ-CP;

b) Người nộp thuế cung cấp không đầy đủ thông tin Hồ sơ xác định giá giao dịch liên kết quy định tại Phụ lục II, Phụ lục III ban hành kèm theo Nghị định này hoặc không xuất trình Hồ sơ xác định giá giao dịch liên kết và các dữ liệu, chứng từ và tài liệu được sử dụng làm căn cứ phân tích, so sánh, xác định giá tại Hồ sơ xác định giá giao dịch liên kết theo yêu cầu của Cơ quan thuế trong thời hạn theo quy định tại Nghị định 132/2020/NĐ-CP. Thông tin tại Hồ sơ xác định giá giao dịch liên kết được xác định là trọng yếu nếu thông tin này gây ảnh hưởng đến kết quả phân tích lựa chọn đối tượng so sánh độc lập tương đồng; phương pháp xác định giá giao dịch liên kết hoặc kết quả điều chỉnh mức giá, tỷ suất lợi nhuận, tỷ lệ phân bổ lợi nhuận của người nộp thuế;

c) Người nộp thuế sử dụng các thông tin về giao dịch độc lập không trung thực, không đúng thực tế để phân tích, so sánh, kê khai xác định giá giao dịch liên kết hoặc dựa vào các tài liệu, dữ liệu và chứng từ không hợp pháp, không hợp lệ hoặc không nêu rõ nguồn gốc xuất xứ để xác định mức giá, tỷ suất lợi nhuận hoặc tỷ lệ phân bổ lợi nhuận áp dụng cho giao dịch liên kết;

d) Người nộp thuế có hành vi vi phạm các quy định về xác định giá giao dịch liên kết tại Điều 19 Nghị định Nghị định 132/2020/NĐ-CP;

Như vậy nếu không tuân thủ về xác định giá GDLK thì người nộp thuế có thể bị cơ quan thuế có quyền ấn định mức giá; tỷ suất lợi nhuận; tỷ lệ phân bổ lợi nhuận; thu nhập chịu thuế hoặc số thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp.

#5. Một số câu hỏi thường gặp

Hỏi: Nghĩa vụ tuân thủ về xác định giá GDLK là gì?

Trả lời: ES-GLOCAL đã chia sẻ nghĩa vụ tuân thủ về xác định giá GDLK rồi bạn xem tại đây nhé.

Hỏi: Công ty muốn lập báo cáo giao dịch liên kết thì làm thế nào?

Trả lời: Bạn liên hệ với chúng tôi, chúng tôi sẽ hỗ trợ tốt nhất cho doanh nghiệp bạn trong việc kê khai, lập hồ sơ xác định giá trong giao dịch liên kết.

Trên đây là những chia sẻ của ES-GLOCAL về nghĩa vụ tuân thủ về xác định giá GDLK. Nếu có vướng mắc hay cần hỗ trợ các bạn có thể để lại bình luận bên dưới hoặc đặt câu hỏi theo đường dẫn: https://es-glocal.com/hoi-dap/ chúng tôi sẽ trả lời trong thời gian sớm nhất. Cám ơn các bạn đã theo dõi bài viết nghĩa vụ tuân thủ về xác định giá GDLK của chúng tôi.

logo zalo

Hỏi đáp Nghĩa vụ tuân thủ về xác định giá GDLK

menu
024 66 66 33 69
Top