1312, Tháp B, Tòa nhà The Light, Tố Hữu, Hà Nội

T2 - T7: 8:00 - 17:30

024 66 66 33 69

[email protected]

 • Ngôn ngữ tiếng anh

Cách xây dựng thang bảng lương 2020

18:28 06/01/2021 Tin Tức Đặng Tiến Trung 0 bình luận

Cách xây dựng thang bảng lương mới nhất hiện nay cho doanh nghiệp.Hồ sơ xây dựng thang Bảng lương gồm những gì ? Nguyên tắc xây dựng thang bảng lương theo quy định.

#1.Cách nguyên tắc xây dựng thang bảng lương

Theo quy định Nghị định 49/2013/NĐ-CP và 90/2019/NĐ-CP, 121/2018/NĐ-CP của Chính phủ, cách xây dựng thang bảng lương cụ thể như sau:

Cách xây dựng thang bảng lương năm 2020

Theo điều 7 Nghị định 49/2013/NĐ-CP của Chính phủ quy định:

- Căn cứ vào tổ chức sản xuất, tổ chức lao động, doanh nghiệp xây dựngquyết định thang lương, bảng lương đối với lao động quản lý, lao động chuyên môn kỹ thuật, nghiệp vụ và công nhân trực tiếp sản xuất, kinh doanh, phục vụ.

Kể từ ngày 1/11/2018 theo Nghị định 121/2018/NĐ-CP của Chính Phủ quy định :

“Đối với doanh nghiệp sử dụng dưới 10 lao động được miễn thủ tục gửi thang lương, bảng lương, định mức lao động cho cơ quan quản lý nhà nước về lao động cấp huyện nơi đặt cơ sở sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp.”

Lưu ý: Quy định là miễn thủ tục gửi (Nhưng DN vẫn phải xây dựng là lưu tại DN nhé)

#2.Hồ sơ xây dựng thang Bảng lương năm 2020

Hồ sợ xây dựng thang Bảng lương năm 2020 bao gồm:

 1. Hệ thống thang bảng lương;
 2. Công văn xin đăng ký hệ thống thang bảng lương;
 3. Quyết định ban hành hệ thống thang bảng lương;
 4. Biên bản thông qua hệ thống thang bảng lương;
 5. Bảng quy định các tiêu chuẩn và điều kiện áp dụng phụ cấp chức vụ;
 6. Quy chế tiền lương thưởng, phụ cấp

Lưu ý: Người lập mẫu biểu phải điền Tên và Số điện thoại vào, và phải trực tiếp đi nộp (Tùy từng nơi quy định mà Ai làm thì người đó phải đi nộp + Kèm theo CMT bản gốc).

#3.Hướng dẫn xây dựng thang Bảng lương năm 2020

#3.1.Cách ghi bậc 1

Hướng dẫn xây dựng thang bảng lương năm 2015
Hướng dẫn xây dựng thang bảng lương năm 2020
HÃNG KIỂM TOÁN ES-GLOCAL CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Mã số thuế: 0104963862 Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc
Địa chỉ: 67b, Ngõ 299/56, Đ.Hoàng Mai, Hà Nội

HỆ THỐNG THANG LƯƠNG, BẢNG LƯƠNG
-------------

I/- MỨC LƯƠNG TỐI THIỂU :
Mức lương tối thiểu doanh nghiệp áp dụng: 4.420.000 đồng (Vì ở Vùng 1)

II/- HỆ THỐNG THANG LƯƠNG, BẢNG LƯƠNG:

Đơn vị tính: Việt nam đồng
NHÓM CHỨC DANH, VỊ TRÍ CÔNG VIỆC Bậc Lương
I II III IV V VI VII
1. Giám đốc Công ty
Mức Lương 8,000,000 8,400,000 8.820.000 9.261.000 9.724.050 10.210.253 10.720.765
2. Kế Toán Trưởng
Mức Lương 7.000.000 7.350.000 7.717.500 8.103.375 8.508.544 8.933.971 9.380.669
3. Nhân viên kế toán, kinh doanh, kỹ thuật
Mức Lương 6.000.000 6.300.000 6.615.000 6.945.750 7.293.038 7.657.689 8.040.574
4. Trợ giảng
Mức Lương 4.730.000 4.966.500 5.214.825 5.475.566 5.749.345 6.036.812 6.338.652
5. Nhân viên văn phòng
Mức Lương 4.420.000 4.641.000 4.873.050 5.116.703 5.372.538 5.641.165 5.923.223

Hà Nội, ngày 01 tháng 01 năm 2020
GIÁM ĐỐC CÔNG TY
(Ký tên và đóng dấu vào đây)

- Bậc 1 phải bằng hoặc lớn hơn mức lương tối thiểu vùng.

- Bậc sau phải lớn hơn bậc trước tối thiểu 5%.

Cách xây dựng thang bảng lương cụ thể như sau:

- Bậc 1: Không được thấp hơn mức lương tối thiểu vùng (Đây có thể là mức lương cơ bản ghi trong hợp đồng lao động và là căn cứ để các bạn khai tham gia BHXH),VD: Trong hợp đồng lao động ghi: Mức lương cơ bản là 4.420.000 (đảm bảo > mức lương tối thiểu vùng), phụ cấp là 500.000. Thì các bạn ghi vào bậc 1 là: 4.420.000

Chú ý: Những người đã qua học nghề thì mức lương tối thiểu vùng phải cao hơn ít nhất 7%.

VD: Hãng kiểm toán Es-Glocal thuộc vùng 1, Năm 2020 Mức lương tối thiểu vùng 1 là: 4.420.000. Nhân viên kỹ thuật (có bằng cao đẳng).

=> Mức lương tối thiểu của nhân viên kỹ thuật là:

4.420.000 + (4.420.000 X 7%) = 4.729.400

(Đây là mức tối thiểu để điền vào Bậc 1 đối với những NLĐ làm việc đòi hỏi NLĐ đã qua học nghề, đào tạo nghề)

- Nếu làm công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm hoặc đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm thì cộng thêm 5%.

VD: Cùng với ví dụ như trên, nếu làm việc độc hại, thì mức lương tối thiểu vùng là: 4.729.400 + (4.729.400 X 5%) = 4.965.870

Như vậy: Nhân viên kỹ thuật có bằng nghề và làm việc làm việc độc hại thì mức lương tối thiểu vùng là: 4.965.870

=> Các bạn có thể ghi trong hợp đồng lao động là: Mức lương cơ bản: 4.420.000

-> Bậc 1: Ghi: 4.420.000 => Tờ khai tham gia BHXH ghi: 4.420.000

Lưu ý: Từ ngày 1/1/2020:- Mức tiền lương tháng tham gia BHXH là: Mức tiền lương ghi trong hợp đồng lao động (Không được thấp hơn mức lương tối thiểu vùng), phụ cấp lương và các khoản bổ sung
Chi tiết xem thêm: Mức lương và các khoản phụ cấp lương phải đóng BHXH

- Theo Nghị đinh 141/2017/NĐ-CP mức lương tối thiểu vùng năm 2020 đã tăng lên và cũng theo NĐ này thì yêu cầu DN phải: Điều chỉnh mức lương trong thang bảng lương và trong hợp đồng lao động.
Chi tiết về mức lương tối thiểu vùng xem tại đây nhé: Mức lương tối thiểu vùng năm 2020

#3.2.Cách ghi bậc 2 trở đi

- Khoảng cách chênh lệch giữa hai bậc lương liền kề phải bảo đảm khuyến khích người lao động nâng cao trình độ chuyên môn, kỹ thuật, nghiệp vụ, tích lũy kinh nghiệm, phát triển tài năng nhưng ít nhất bằng 5%.

Ví dụ 4: Nếu ở Bậc 1 ghi như sau:
- NV văn phòng Bậc 1 ghi: 4.420.000
- NV Kỹ thuật Bậc 1 ghi: 4.729.400

=> Thì bậc 2 ghi như sau:
- NV văn phòng: Bậc = 4.420.000 + (4.420.000 x 5%) = 4.641.000
- NV Kỹ thuật: Bậc 2 = 4.729.400 + (4.729.400 x 5%) = 4.965.870

- Số bậc của thang lương, bảng lương phụ thuộc vào độ phức tạp quản lý, cấp bậc công việc hoặc chức danh đòi hỏi: -> Thường là để từ 5 - 7 bậc nhé.

Lưu ý: Khi có sự thay đổi về mức lương hoặc DN mới thành lập thì phải xây dựng lại thang bảng lương nhé để nộp cho Phòng lao động lương binh xã hội Quận, huyện.

#4.Một số câu hỏi thường gặp khi lập thang bảng lương

Hỏi: Thang bảng lương là gì ?

Trả lời: Thang bảng lương là hệ thống các nhóm lương, ngạch lương và các bậc lương được thiết kế làm cơ sở trả lương cho người lao động. Doanh nghiệp sẽ trả lương cho người lao động dựa trên thang bảng lương đã xây dựng.

Hỏi: Hồ sơ xây dựng thang bảng lương 2020 gồm những gì ?

Trả lời: Hồ sơ xây dựng thang bảng lương 2020 gồm:

 • Hệ thống thang bảng lương;
 • Công văn xin đăng ký hệ thống thang bảng lương;
 • Quyết định ban hành hệ thống thang bảng lương;
 • Biên bản thông qua hệ thống thang bảng lương;
 • Bảng quy định các tiêu chuẩn và điều kiện áp dụng chức vụ;
 • Quy chế tiền lương tiền thưởng, phụ cấp;

Hỏi: Cách xây dựng thang bảng lương như thế nào ?

Trả lời: ES-GLOCAL chia sẻ cách xây dựng thang bảng lương tại đây nhé!

Trên đây là chia sẻ của Hãng Kiểm toán ES-GLOCAL về cách xây dựng thang bảng lương mới nhất. Nếu có vấn đề nào chưa rõ hoặc cần hỗ trợ, bạn đọc có thể để lại bình luận bên dưới hoặc đặt câu hỏi theo đường dẫn dưới đây để được hỗ trợ trong thời gian sớm nhất: https://es-glocal.com/hoi-dap/. Cám ơn bạn đã theo dõi.

logo zalo

Hỏi đáp Cách xây dựng thang bảng lương 2020

menu
024 66 66 33 69
Top