1312, Tháp B, Tòa nhà The Light, Tố Hữu, Hà Nội

T2 - T7: 8:00 - 17:30

024 66 66 33 69

info@es-glocal.com

  • Ngôn ngữ tiếng anh

Tag: Giao dịch liên kết

Cách làm báo cáo giao dịch liên kết

Cách làm báo cáo giao dịch liên kết

Cách làm báo cáo giao dịch liên kết như thế nào? Doanh nghiệp có thể tự làm Báo cáo giao dịch liên kết được không? Các thắc mắc của các bạn được ...

14:27 09/01/2021 Tin Tức

Hồ sơ trong giao dịch liên kết

Hồ sơ trong giao dịch liên kết

Hồ sơ giao dịch liên kết là gì? Hồ sơ xác định giá trong giao dịch liên kết gồm các hồ sơ nào? Các doanh nghiệp có phát sinh giao dịch liên kết ...

10:44 09/01/2021 Tin Tức

Chi phí lãi vay trong giao dịch liên kết

Chi phí lãi vay trong giao dịch liên kết

Chi phí lãi vay đối với các doanh nghiệp có giao dịch liên kết được quy định như thế nào trong Nghị định 20/2017/NĐ-CP và Nghị định 132/2020/NĐ-CP ...

14:20 09/01/2021 Tin Tức

Phương pháp xác định giá giao dịch liên kết

Phương pháp xác định giá giao dịch liên kết

Phương pháp xác định giá giao dịch liên kết là gì ? Có bao nhiêu phương pháp xác định giá trong giao dịch liên kết cũng như các yếu tố ảnh hưởng và ...

14:37 08/01/2021 Tin Tức

Bảng câu hỏi tóm tắt về Chuyển giá

Bảng câu hỏi tóm tắt về Chuyển giá

Hãng Kiểm toán ES-GLOCAL xin tóm tắt lại một số điểm quan trọng có thay đổi trong về Nghị định số 20/2017/NĐ-CP để quy định quản lý thuế đối với DN ...

18:51 01/10/2019 Tin Tức

So sánh Thông tư 66 và Nghị định 20

So sánh Thông tư 66 và Nghị định 20

Hãng Kiểm toán ES-GLOCAL xin chia sẻ bản so sánh những điểm giống và khác nhau cơ bản của Nghị định 20/2017/NĐ-CP và Thông tư 66/2010/TT-BTC về xác ...

18:57 01/10/2019 Tin Tức

Đăng ký nhận bản tin

Nhận thông báo về luật, thông tư hướng dẫn, tài liệu về kiểm toán, báo cáo thuế, doanh nghiệp

024 66 66 33 69
Top