1312, Tháp B, Tòa nhà The Light, Tố Hữu, Hà Nội

T2 - T7: 8:00 - 17:30

024 66 66 33 69

[email protected]

  • Ngôn ngữ tiếng anh

Tag: Giao dịch liên kết

Nghĩa vụ tuân thủ về xác định giá GDLK

Nghĩa vụ tuân thủ về xác định giá GDLK

Giao dịch liên kết là gì? Tuân thủ về xác định giá GDLK cần làm những công việc gì? Trường hợp không tuân thủ các quy định về giao dịch liên kết ...

17:15 15/09/2021 Tin Tức

Cách làm báo cáo giao dịch liên kết

Cách làm báo cáo giao dịch liên kết

Cách làm báo cáo giao dịch liên kết như thế nào? Doanh nghiệp có thể tự làm Báo cáo giao dịch liên kết được không? Các thắc mắc của các bạn được ...

14:27 09/01/2021 Tin Tức

Hồ sơ trong giao dịch liên kết

Hồ sơ trong giao dịch liên kết

Hồ sơ giao dịch liên kết là gì? Hồ sơ xác định giá trong giao dịch liên kết gồm các hồ sơ nào? Các doanh nghiệp có phát sinh giao dịch liên kết ...

10:44 09/01/2021 Tin Tức

Chi phí lãi vay trong giao dịch liên kết

Chi phí lãi vay trong giao dịch liên kết

Chi phí lãi vay trong giao dịch liên kết đối với các doanh nghiệp có giao dịch liên kết được quy định như thế nào trong Nghị định 20/2017/NĐ-CP và ...

09:17 18/08/2021 Tin Tức

Phương pháp xác định giá giao dịch liên kết

Phương pháp xác định giá giao dịch liên kết

Phương pháp xác định giá giao dịch liên kết là gì ? Có bao nhiêu phương pháp xác định giá trong giao dịch liên kết cũng như các yếu tố ảnh hưởng và ...

14:37 08/01/2021 Tin Tức

Đăng ký nhận bản tin

Nhận thông báo về luật, thông tư hướng dẫn, tài liệu về kiểm toán, báo cáo thuế, doanh nghiệp

024 66 66 33 69
Top