1312, Tháp B, Tòa nhà The Light, Tố Hữu, Hà Nội

T2 - T7: 8:00 - 17:30

024 66 66 33 69

[email protected]

  • Ngôn ngữ tiếng anh

09 điểm lưu ý quan trọng khi quyết toán thuế TNDN năm 2021

Tin thuế

16:26 27/08/2021 Tin Tức Nguyễn Đình Viên 0 bình luận

Quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp là gì? Hồ sơ, thời hạn quyết toán thuế TNDN năm 2021 bao gồm những gì và khi nào thực hiện? Khi thực hiện quyết toán cân lưu ý các vấn đề gì? Tất cả các thắc mắc của bạn sẽ có trong nội dung bài viết dưới đây của ES-GLOCAL.

Trước hết chúng ta cùng điểm qua một số nội dung chính có trong bài viết nhé.

Chúng ta cùng bắt đầu đi tìm hiểu nhé.

Quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp

#1. Quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp là gì? Bộ hồ sơ quyết toán gồm những gì?

#1.1. Quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp là gì?

Quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp hay còn gọi là khai quyết toán, đề cập đến việc doanh nghiệp kê khai tổng số thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp cho cơ quan thuế. Khai quyết toán thuế TNDN bao gồm khai quyết toán thuế năm và khai trong trường hợp có quyết định về việc doanh nghiệp giải thể, chia tách, hợp nhất, sát nhập, chuyển đổi loại hình doanh nghiệp, chuyển đổi hình thức sở hữu, chấm dứt hoạt động, khi đó, cơ quan thuế ra quyết định quyết toán đến doanh nghiệp, mục đích chính để truy thu số thuế thu nhập doanh nghiệp.

Như vậy hiểu đơn giản đó là việc doanh nghiệp khai báo nghĩa vụ thuế TNDN của doanh nghiệp mình cho năm tài chính đó.

#1.2 Bộ hồ sơ quyết toán gồm những gì?

Doanh nghiệp thực hiện quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp cần chuẩn bị đầy đủ bộ hồ sơ sau:

- Báo cáo tài chính năm quyết toán, hoặc BCTC đến thời điểm có quyết định giải thể, chia tách, sát nhập, hợp nhất, chuyển đổi loại hình doanh nghiệp, chuyển đổi hình thức sở hữu, chấm dứt hoạt động. Với các loại hình doanh nghiệp khác nhau thì báo cáo nộp là không giống nhau tuy nhiên cơ bản chia ra làm 04 loại báo cáo tài chính như sau:

+) Thông tư 200/2014/TT-BTC;

+) Thông tư 133/2016/TT-BTC;

+) Thông tư 132/2018/TT-BTC;

+) Báo cáo tài chính cho doanh nghiệp siêu nhỏ.

- Tờ khai quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp theo mẫu 03/TNDN và phụ lục đi kèm nếu có. Các phụ lục này thường bao gồm:

+) Phụ lục kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh trong đó: Doanh nghiệp thuộc ngành sản xuất, thương mại, dịch vụ theo Mẫu số: 03-1A/TNDN; Doanh nghiệp ngành ngân hàng, tín dụng theo Mẫu số 03-1B/TNDN; Công ty chứng khoán, quản lý quỹ đầu tư chứng khoán theo Mẫu số 03-1C/TNDNPhụ lục chuyển lỗ theo Mẫu số 03-2/TNDN;

+) Phụ lục ưu đãi thuế TNDN: Ưu đãi thuế TNDN đối với cơ sở kinh doanh thành lập mới từ dự án đầu tư (DAĐT), cơ sở kinh doanh chuyển địa điểm, DAĐT mới theo Mẫu số 03-3A/TNDN; Ưu đãi thuế TNDN đối với đầu tư mở rộng theo Mẫu số 03-3B/TNDN; Ưu đãi thuế TNDN đối với doanh nghiệp sử dụng lao động dân tộc thiểu số, doanh nghiệp hoạt động sản xuất, xây dựng, vận tải sử dụng từ 10 đến 100 lao động nữ (số LĐ nữ chiếm trên 50% tổng số lao động có mặt, sử dụng thường xuyên) hoặc sử dụng trên 100 LĐ nữ (số LĐ nữ chiếm trên 30% số LĐ có mặt thường xuyên) theo Mẫu số 03-3C/TNDN;

+) Phụ lục số thuế TNDN đã nộp tại nước ngoài (đối với doanh nghiệp có phát sinh thu nhập ngoài nước) được trừ trong kỳ tính thuế theo mẫu số 03-4/TNDN;

+) Phụ lục thuế TNDN đối với thu nhập từ chuyển nhượng bất động sản theo Mẫu số 03-5/TNDN;

+) Phụ lục tính nộp thuế TNDN của doanh nghiệp có đơn vị sản xuất hạch toán phụ thuộc có trụ sở tại tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, khác với địa phương nơi đặt trụ sở chính theo mẫu số 03-8/TNDN;

+) Đặc biệt từ năm 2017 bổ sung thêm 04 phụ lục kê khai với các doanh nghiệp có giao dịch liên kết bao gồm: Phụ lục 01: Thông tin về quan hệ liên kết và giao dịch liên kết; Phụ lục 02: Danh mục các thông tin, tài liệu cần cung cấp tại hồ sơ quốc gia; Phụ lục 03: Danh mục các thông tin, tài liệu cần cung cấp tại hồ sơ toàn cầu; Phụ lục 04: Kê khai thông tin báo cáo lợi nhuận liên quốc gia.

>>> Xem thêm cách lập mẫu GDLK NĐ 132 mẫu 01 trên phần mềm HTKK mới nhất tại đây!

#2. Thời hạn nộp hồ sơ quyết toán thuế TNDN

Căn cứ theo khoản 2 điều 44 của Luật quản lý thuế số 38/2019/QH14 quy định cụ thể như sau:

"...2. Thời hạn nộp hồ sơ khai thuế đối với loại thuế có kỳ tính thuế theo năm được quy định như sau:

a) Chậm nhất là ngày cuối cùng của tháng thứ 3 kể từ ngày kết thúc năm dương lịch hoặc năm tài chính đối với hồ sơ quyết toán thuế năm; chậm nhất là ngày cuối cùng của tháng đầu tiên của năm dương lịch hoặc năm tài chính đối với hồ sơ khai thuế năm;"

Như vậy thời hạn nộp hồ sơ quyết toán thuế năm chậm nhất là ngày cuối cùng của tháng thứ 3, kể từ ngày kết thúc năm dương lịch hoặc năm tài chính.

Ví dụ: - Doanh nghiệp có năm tài chính trùng năm dương lịch là bắt đầu từ ngày 01/01/2021 -31/12/2021: Ngày cuối cùng của tháng thứ 3 kể từ ngày kết thúc năm dương lịch là ngày 31/03/2022 là hạn nộp hồ sơ quyết toán thuế.
Trường hợp doanh nghiệp có ngày kết thúc năm tài chính là ngày 30/06/2021 thì hạn nộp hồ sơ quyết toán thuế là ngày 30/09/2022.

Hồ sơ khai quyết toán thuế có thể được gia hạn ngày hộp thêm tối đa là 60 ngày. Để gia hạn thời gian nộp hồ sơ, người nộp thuế cần làm đơn đề nghị gia hạn (nộp trước khi hết hạn nộp hồ sơ khai quyết toán thuế) trình bày rõ lý do đề nghị gia hạn, có xác nhận của Ủy ban nhân dân (xã, phường, thị trấn), hoặc công an (xã, phường, thị trấn) nơi phát sinh trường hợp được gia hạn nộp hồ sơ khai thuế. Trong vòng 3 ngày làm việc kể từ ngày nhận đề nghị, cơ quan thuế sẽ có văn bản trả lời cho người nộp thuế. Nếu cơ quan thuế không trả lời tức là yêu cầu gia hạn đã được chấp nhận. (Chi tiết tại điều 46 Luật quản lý thuế số 38/2019/QH14)

#3. Hướng dẫn chuyển lỗ trên tờ khai quyết toán thuế TNDN

Khi nào doanh nghiệp được chuyển lỗ? Chuyển lỗ như thế nào cho đúng? Căn cứ theo điều 9 Thông tư 78/2014/TT-BTC quy định:

- Doanh nghiệp sau khi quyết toán thuế mà bị lỗ thì chuyển toàn bộ và liên tục số lỗ vào thu nhập (thu nhập chịu thuế đã trừ thu nhập miễn thuế) của những năm tiếp theo.

- Thời gian chuyển lỗ tính liên tục không quá 5 năm, kể từ năm tiếp sau năm phát sinh lỗ.

>>> Chi tiết chuyển lỗ thuế TNDN như thế nào trên HTKK bạn xem tại đây nhé

#4. 09 lưu ý quan trọng khi quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp

Với kinh nghiệm của các nhân viên kỳ cực cùng với việc tham gia quyết toán thuế, bảo vệ và giải trình với các cơ quan thuế ở rất nhiều cuộc thanh tra thuế cho các doanh nghiệp, ES-GLOCAL tổng hợp một số điểm cần lưu ý như sau:

#4.1 Lưu ý ghi nhận doanh thu

- Chú ý về thời điểm ghi nhận doanh thu:

  • Đối với hoạt động bán hàng hóa là thời điểm chuyển giao quyền sở hữu, quyền sử dụng hàng hóa cho người mua;
  • Đối với hoạt động vận tải hàng không là thời điểm hoàn thành việc cung ứng dịch vụ vận chuyển cho người mua;
  • Đối với hoạt động cung ứng dịch vụ là thời điểm hoàn thành việc cung ứng dịch vụ hoặc hoàn thành từng phần việc cung ứng dịch vụ cho người mua.

- Kiểm tra các nghiệp vụ giá vốn cao hơn doanh thu; có doanh thu mà không có giá vốn và ngược lại;...

#4.2 Các khoản chi phí không được trừ

Theo điều 4 thông tư 96/2015/TT-BTC ngày 22/06/2015, sửa đổi bổ sung theo Thông tư 25/2018/TT-BTC), quy định cụ thể như sau:

Trừ các khoản chi không được trừ nêu tại Khoản 2 Điều 4, DN được trừ mọi khoản chi nếu đáp ứng đủ các điều kiện sau

a) Khoản chi thực tế phát sinh liên quan đến hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp.

b) Khoản chi có đủ hóa đơn, chứng từ hợp pháp theo quy định của pháp luật.

c) Khoản chi nếu có hóa đơn mua hàng hóa, dịch vụ từng lần có giá trị từ 20 triệu đồng trở lên (Giá đã bao gồm thuế GTGT) khi thanh toán phải có chứng từ thanh toán không dùng tiền mặt.

Như vậy doanh nghiệp cần rà soát lại các khoản chi phí của đơn vị mình xem có đủ hóa đơn, chứng từ; xem có hợp lý hay không?...

>>>Xem thêm 37 khoản chi phí không được trừ khi xác định thuế TNDN tại đây nhé

#4.3 Các khoản thuê nhà, thuê xe của cá nhân kinh doanh

Thông tư 40/2021/TT-BTC hướng dẫn thuế đối với hộ và cá nhân kinh doanh có quy định lại một số điểm về các trường hợp cho thuê tài sản. Như vậy doanh nghiệp có khoản chi phí liên quan tới thuê tài sản của cá nhân như thuê nhà, thuê xe... cần kiểm tra xem cá nhân đó có thuộc cá nhân kinh doanh hay không? Nếu thuộc đã thực hiện đủ nghĩa vụ thuế hay chưa?

#4.4 Về các khoản công nợ

Lưu ý về hồ sơ của các khoản công nợ như hóa đơn; biên bản giao nhận hàng hóa, dịch vụ; xác nhận công nợ hay hợp đồng kinh tế. Đặc biệt lưu ý tới các khoản dư có 131 nhưng chưa ghi nhận doanh thu tại sao có điều khoản ứng trước trên hợp đồng hay không hoặc những công nợ TK 331 đã quá hạn những chưa thanh toán...;

#4.5 Về thuế suất được hưởng

Về thuế suất được hưởng, ES-GLOCAL đã gặp rất nhiều trường hợp kế toán hiểu không đúng về khoảng thời gian ưu đãi thuế hoặc hiểu sai nội dung của ưu đãi thuế dẫn tới tính thiếu số tiền thuế TNDN phải nộp. Vì vậy, nếu khi cần kiểm tra vấn đề về ưu đãi thuế các bạn hãy kiểm tra thật kỹ cũng như tham khảo những kế toán có năng lực, kinh nghiệm, nếu cần cũng đừng ngại gọi cho ES-GLOCAL để được nhận các tư vấn hoàn toàn miễn phí nhé.

>>> Xem thêm cách xác định, kê khai ưu đãi thuế TNDN tại đây nhé

#4.6 Tạm nộp thuế TNDN và cách tính để không bị phạt

tạm tính quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp

Với tạm nộp thuế thu nhập doanh nghiệp thì từ năm 2021 trở đi đã áp dụng theo điểm b khoản 6 điều 8 Nghị định 126/2020/NĐ-CP thì:

Người nộp thuế thuộc diện lập báo cáo tài chính quý theo quy định của pháp luật về kế toán căn cứ vào báo cáo tài chính quý và các quy định của pháp luật về thuế để xác định số thuế thu nhập doanh nghiệp tạm nộp quý.

Người nộp thuế không thuộc diện lập báo cáo tài chính quý theo quy định của pháp luật về kế toán căn cứ vào kết quả sản xuất, kinh doanh quý và các quy định của pháp luật về thuế để xác định số thuế thu nhập doanh nghiệp tạm nộp quý.

Tổng số thuế thu nhập doanh nghiệp đã tạm nộp của 03 quý đầu năm tính thuế không được thấp hơn 75% số thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp theo quyết toán năm. Trường hợp người nộp thuế nộp thiếu so với số thuế phải tạm nộp 03 quý đầu năm thì phải nộp tiền chậm nộp tính trên số thuế nộp thiếu kể từ ngày tiếp sau ngày cuối cùng của thời hạn tạm nộp thuế thu nhập doanh nghiệp quý 03 đến ngày nộp số thuế còn thiếu vào ngân sách nhà nước.

>>> Xem thêm hướng dẫn cách tính thuế TNDN tạm tính để KHÔNG BỊ PHẠT tại đây nhé

#4.7 Doanh nghiệp có giao dịch liên kết

Với các doanh nghiệp có giao dịch liên kết cần đặc biệt chú ý các vấn đề sau:

#4.8 Chuyển chi phí lãi vay với doanh nghiệp có giao dịch liên kết từ năm trước

cách tính chi phí lãi vay quyết toán thuế th nhập doanh nghiệp

Căn cứ theo Nghị định 20/2017/NĐ-CP và Nghị định 132/2020/NĐ-CP quy định thì:

"Tổng chi phí lãi vay sau khi trừ lãi tiền gửi và lãi cho vay phát sinh trong kỳ của người nộp thuế được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế thu nhập doanh nghiệp không vượt quá 30% của tổng lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh trong kỳ cộng chi phí lãi vay sau khi trừ lãi tiền gửi và lãi cho vay phát sinh trong kỳ cộng chi phí khấu hao phát sinh trong kỳ của người nộp thuế;

Phần chi phí lãi vay không được trừ theo quy định tại điểm a khoản này được chuyển sang kỳ tính thuế tiếp theo khi xác định tổng chi phí lãi vay được trừ trong trường hợp tổng chi phí lãi vay phát sinh được trừ của kỳ tính thuế tiếp theo thấp hơn mức quy định tại điểm a khoản này. Thời gian chuyển chi phí lãi vay tính liên tục không quá 05 năm kể từ năm tiếp sau năm phát sinh chi phí lãi vay không được trừ;"

Như vậy, việc chi phí lãi vay nếu vượt quá 30% của tổng lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh trong kỳ cộng chi phí lãi vay sau khi trừ lãi tiền gửi và lãi cho vay phát sinh trong kỳ cộng chi phí khấu hao thì phần chi phí lãi vay này sẽ cần được theo dõi cho các năm kế tiếp. Đồng nghĩa với đó là việc phải theo dõi và kết chuyển chi phí lãi vay trên HTKK để tính chi phí được trừ nếu đủ điều kiện.

>>> Xem thêm cách chuyển chi phí lãi vay trên HTKK tại đây nhé!

#4.9 Hàng tồn kho

Một số vấn đề lưu ý về hàng tồn kho như sau:

- Kiểm tra việc tổng hợp nhập xuất tồn kho không khớp với cân đối phát sinh trong năm;

- Xem lại việc số dư hàng tồn kho cuối năm lớn?

- Kiểm tra tồn kho trên sổ sách và thực tế xem có khớp không?

#5. Một số câu hỏi thường gặp

Hỏi: Doanh nghiệp có được nộp lại tờ khai quyết toán thuế TNDN không?
Trả lời: Có. Doanh nghiệp được phép nộp lại tờ khai quyết toán thuế TNDN nếu phát hiện ra sai sót ảnh hưởng đến số liệu trên tờ khai (nộp tờ khai đã sửa kèm các hồ sơ trong bộ hồ sơ khai bổ sung điều chỉnh quyết toán thuế)

Hỏi: Doanh nghiệp lỗ có phải quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp không?
Trả lời: Doanh nghiệp lỗ vẫn tiến hành quyết toán thuế như bình thường. Khi xác định được thu nhập tính thuế của doanh nghiệp nhỏ hơn 0 (doanh nghiệp đang lỗ): doanh nghiệp xác định số lỗ và tiến hành chuyển toàn bộ và liên tục số lỗ, tuy nhiên tối đa không quá 5 năm tính từ năm bắt đầu chuyển lỗ (tức năm tiếp theo của năm phát sinh lỗ). Nếu trong quá trình chuyển lỗ doanh nghiệp có phát sinh thêm lỗ thì số lỗ mới phát sinh được chuyển tương tự cho tối đa 5 năm tài chính tiếp theo (tính từ năm liền sau năm phát sinh lỗ).

Trên đây là những lưu ý cho các bạn khi quyết toán thuế TNDN. Nếu có vướng mắc hay cần hỗ trợ các bạn có thể để lại bình luận bên dưới hoặc đặt câu hỏi theo đường dẫn: https://es-glocal.com/hoi-dap/ chúng tôi sẽ trả lời trong thời gian sớm nhất. Cám ơn các bạn đã theo dõi bài viết quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp năm 2021 của chúng tôi.

logo zalo

Hỏi đáp 09 điểm lưu ý quan trọng khi quyết toán thuế TNDN năm 2021

menu
024 66 66 33 69
Top