1312, Tháp B, Tòa nhà The Light, Tố Hữu, Hà Nội

T2 - T7: 8:00 - 17:30

024 66 66 33 69

[email protected]

 • Ngôn ngữ tiếng anh

Chuyển lỗ trên tờ khai quyết toán thuế TNDN như thế nào

Tin thuế

15:10 08/01/2021 Tin Tức Nguyễn Đình Viên 0 bình luận

Hãng kiểm toán Es-Glocal xin trân trọng chia sẻ tới bạn đọc Chuyển lỗ trên tờ khai quyết toán thuế TNDN như thế nào.

  Cách chuyển lỗ trên tờ khai quyết toán thuế TNDN
  Cách chuyển lỗ trên tờ khai quyết toán thuế TNDN

  Chuyển lỗ trên tờ khai quyết toán thuế TNDN như thế nào?

  Theo điều 9 Thông tư 78/2014/TT-BTC:

  2. Doanh nghiệp sau khi quyết toán thuế mà bị lỗ thì chuyển toàn bộ và liên tục số lỗ vào thu nhập (thu nhập chịu thuế đã trừ thu nhập miễn thuế) của những năm tiếp theo.

  Thời gian chuyển lỗ tính liên tục không quá 5 năm, kể từ năm tiếp sau năm phát sinh lỗ.

  - Doanh nghiệp tạm thời chuyển lỗ vào thu nhập của các quý của năm sau khi lập tờ khai tạm nộp quý và chuyển chính thức vào năm sau khi lập tờ khai quyết toán thuế năm.

  Ví dụ 1: Năm 2015 DN A có phát sinh lỗ là 10 tỷ đồng, năm 2016 DN A có phát sinh thu nhập là 12 tỷ đồng thì toàn bộ số lỗ phát sinh năm 2015 là 10 tỷ đồng, DN A phải chuyển toàn bộ vào thu nhập năm 2016.

  Ví dụ 2: Năm 2015 DN B có phát sinh lỗ là 20 tỷ đồng, năm 2016 DN B có phát sinh thu nhập là 15 tỷ đồng thì:

  + DN B phải chuyển toàn bộ số lỗ 15 tỷ đồng vào thu nhập năm 2016;

  + Số lỗ còn lại 5 tỷ đồng, DN B phải theo dõi và chuyển toàn bộ liên tục theo nguyên tắc chuyển lỗ của năm 2015 nêu trên vào các năm tiếp theo, nhưng tối đa không quá 5 năm, kể từ năm tiếp sau năm phát sinh lỗ.

  - Doanh nghiệp có số lỗ giữa các quý trong cùng một năm tài chính thì được bù trừ số lỗ của quý trước vào các quý tiếp theo của năm tài chính đó. Khi quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp, doanh nghiệp xác định số lỗ của cả năm và chuyển toàn bộ và liên tục số lỗ vào thu nhập chịu thuế của những năm tiếp sau năm phát sinh lỗ theo quy định nêu trên.

  - Doanh nghiệp tự xác định số lỗ được trừ vào thu nhập theo nguyên tắc nêu trên. Trường hợp trong thời gian chuyển lỗ có phát sinh tiếp số lỗ thì số lỗ phát sinh này (không bao gồm số lỗ của kỳ trước chuyển sang) sẽ được chuyển lỗ toàn bộ và liên tục không quá 5 năm, kể từ năm tiếp sau năm phát sinh lỗ.

  Trường hợp cơ quan có thẩm quyền kiểm tra, thanh tra quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp xác định số lỗ doanh nghiệp được chuyển khác với số lỗ do doanh nghiệp tự xác định thì số lỗ được chuyển xác định theo kết luận của cơ quan kiểm tra, thanh tra nhưng đảm bảo chuyển lỗ toàn bộ và liên tục không quá 5 năm, kể từ năm tiếp sau năm phát sinh lỗ theo quy định.

  Quá thời hạn 5 năm kể từ năm tiếp sau năm phát sinh lỗ, nếu số lỗ phát sinh chưa chuyển hết thì sẽ không được chuyển vào thu nhập của các năm tiếp sau.

  Như vậy: Nguyên tắc chuyển lỗ như sau:

  - Chỉ kết chuyển lỗ khi có lãi

  - Số lỗ phải được chuyển toàn bộ và liên tục (Tối đa bằng số lãi của năm chuyển)

  - Thời gian chuyển lỗ tính liên tục không quá 5 năm, kể từ năm tiếp sau năm phát sinh lỗ.

  Ví dụ 3: Công ty TNHH Kiểm toán Es-Glocal có số liệu như sau:

  - Năm 2014 lỗ: 50 tr

  - Năm 2015 lỗ: 20tr.

  - Năm 2016 Lãi: 80tr, cụ thể như sau: Qúy 1 lãi 10tr. Qúy 2 lãi 30tr. Qúy 3 lãi 20tr. Qúy 4 lãi 20tr

  Cách chuyển lỗ năm 2016 như sau:

  Qúy 1/2016: Lãi 10tr -> Nên được chuyển tối đa là 10tr (từ năm 2014 sang)

  Qúy 2/2016: Lãi 30tr -> Cũng được chuyển tối đa là 30tr (từ năm 2014 sang)

  Qúy 3/2016: Lãi 20tr -> Chuyển tối đa là 20tr (từ năm 2014 còn 10tr và 10 tr năm 2015, như vậy lỗ năm 2015 còn 10tr)

  Qúy 4/2016: Lãi 20tr -> Chuyễn hết toán bộ phần còn lại là 10tr (năm 2015).

  -> Phải nộp thuế TNDN tính theo 10tr.

  -> Giả dụ số tiền thuế tạm nộp 4 quý năm 2016 đúng bằng với số thực nộp khi quyết toán cuối năm,

  Tức là: Năm 2016 lãi: 80tr -> được chuyển toàn bộ số lỗ của 2 năm là: 70tr

  -> Số tiền thuế phải nộp cả năm là: 80tr - 70tr = 10tr (x 20%)

  Như vậy cuối năm khi lập tờ khai Quyết toán thuế TNDN 03/TNDN và phụ lục 03-2A/TNDN các bạn làm như sau:

  - Cách chuyển lỗ trên phụ lục 03-2A/TNDN

  Cách chuyển lỗ trên Tờ khai Quyết toán thuế 03/TNDN sẽ như sau (Phần mềm sẽ tự động cập nhật từ bên Phụ lục 03-2A/TNDN sang)

  Chú ý: Đây là hướng dẫn cách chuyển lỗ khi tính thuế TNDN, còn hạch toán trên sổ sách thì dù là lãi hay lỗ thì đầu năm các bạn vẫn phải hạch toán nhé.

  Ví dụ 4: Cũng với số liệu như trên VD 3 nhưng:

  - Năm 2014 lỗ: 50 tr

  - Năm 2015 lỗ: 20tr.

  - Năm 2016 Lãi: 60tr

  Cách chuyển lỗ năm 2016 như sau:

  - Năm 2016 các bạn chỉ được chuyển lỗ tối đa bằng số lãi năm 2016 là: 60tr, cụ thể như sau:

  - Các bạn chuyển toàn bộ số lỗ năm 2014 là: 50tr và năm 2015 là: 10tr (Năm 2015 số lỗ còn lại là 10tr, các bạn theo dõi bên ngoài, sang năm 2017 nếu có lãi thì chuyển tiếp sang)

  Lưu ý:

  Theo thông tư 96/2015/TT-BTC ngày 22/06/2015 có hiệu lực từ ngày 6/8/2015.

  (sửa đổi, bổ sung Khoản 2 Điều 4 Thông tư số 78/2014/TT-BTC)

  - Doanh nghiệp trong kỳ tính thuế có các hoạt động chuyển nhượng bất động sản, chuyển nhượng dự án đầu tư, chuyển nhượng quyền tham gia thực hiện dự án đầu tư (trừ dự án thăm dò, khai thác khoáng sản) nếu bị lỗ thì số lỗ này được bù trừ với lãi của hoạt động sản xuất kinh doanh (bao gồm cả thu nhập khác quy định tại Điều 7 Thông tư số 78/2014/TT-BTC), sau khi bù trừ vẫn còn lỗ thì tiếp tục được chuyển sang các năm tiếp theo trong thời hạn chuyển lỗ theo quy định.

  Mời các bạn xem tiếp:

  logo zalo

  Hỏi đáp Chuyển lỗ trên tờ khai quyết toán thuế TNDN như thế nào

  menu
  024 66 66 33 69
  Top