1312, Tháp B, Tòa nhà The Light, Tố Hữu, Hà Nội

T2 - T7: 8:00 - 17:30

024 66 66 33 69

[email protected]

 • Ngôn ngữ tiếng anh

HTKK 3.8.2 mới nhất hiện nay cập nhật Thông tư 133 và Nghị đinh 20

01:23 31/03/2018 Tin Tức Es-glocal 0 bình luận

Hãng Kiểm toán Es-Glocal xin chia sẻ phần mềm HTKK mới nhất, phần mềm HTKK 3.8.2 mới nhất hiện nay cập nhật Thông tư 133 và Nghị đinh 20 gồm một số nội dung, biểu mẫu như sau:

  Phần mềm HTKK 3.8.2 và Itaxviewer 1.4.4 mới nhất
  Phần mềm HTKK 3.8.2 và Itaxviewer 1.4.4 mới nhất

  Nâng cấp Phần mềm HTKK 3.8.2 mới nhất cập nhật TT133 và Nghị định 20

  Nội dung nâng câp đáp ứng nghiệp vụ tại Thông tư số 133/2016/TT-BTC ngày 26/8/2016 của BTC về việc hướng dẫn chế độ kế toán doanh nghiệp nhỏ và vừa; Công văn số 4943/TCT-KK ngày 23/11/2015 của BTC về việc hướng dẫn một số vướng mắc về khai thuế và khai bổ sung hồ sơ khai thuế; Nghị định số 20/2017/NĐ-CP ngày 24/02/2017 của Chính Phủ về việc quy định về quản lý thuế đối với DN có giao dịch liên kết; Tờ trình Bộ số 3109/TTr-TCT ngày 09/05/2016 của TCT về việc kết nối dữ liệu từ Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam tới CQT chi tiết như sau:

  1. Thông tư số 133/2016/TT-BTC ngày 26/8/2016 của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn chế độ kế toán doanh nghiệp nhỏ và vừa; Công văn số 4943/TCT-KK ngày 23/11/2015 của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn một số vướng mắc về khai thuế và khai bổ sung hồ sơ khai thuế; Nghị định số 20/2017/NĐ-CP ngày 24/02/2017 của Chính Phủ về việc quy định về quản lý thuế đối với doanh nghiệp có giao dịch liên kết; Tờ trình Bộ số 3109/TTr-TCT ngày 09/05/2016 của Tổng cục Thuế về việc kết nối dữ liệu từ Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam tới cơ quan Thuế.

  - Đáp ứng thông tư số 133/2016/TT-BTC ngày 26/8/2016 của Bộ Tài chính:

  + Bổ sung Bộ báo cáo tài chính dành cho doanh nghiệp vừa và nhỏ hoạt động liên tục mẫu B01a.

  + Bổ sung Bộ báo cáo tài chính dành cho doanh nghiệp vừa và nhỏ hoạt động liên tục mẫu B01b.

  + Bổ sung Bộ báo cáo tài chính dành cho doanh nghiệp vừa và nhỏ hoạt động không liên tục.

  + Bổ sung Bộ báo cáo tài chính dành cho doanh nghiệp siêu nhỏ.

  - Đáp ứng công văn 4943/TCT-KK ngày 23/11/2015 của Bộ Tài chính:

  + Tờ khai bổ sung 01/TTĐB theo TT156: Cho phép kê khai phụ lục 01/PL-XSĐT

  + Tờ khai bổ sung 01/TTĐB theo TT195: Cho phép kê khai phụ lục 01-1/TTĐB, 01/PL-XSĐT

  + Tờ khai bổ sung 03/TNDN: Cho phép kê khai phụ lục 03-1A/TNDN, 03-1B/TNDN, 3-1C/TNDN, 03-2A/TNDN, 03-2B/TNDN, 03-3A/TNDN, 03-3B/TNDN, 03-3C/TNDN, 03-4/TNDN, 03-5/TNDN, 03-6/TNDN, 03-7/TNDN, 03-8/TNDN, 02-1/TĐ-TNDN, 02/TNDN, 01, 02, 03, 04

  + Tờ khai bổ sung 01/GTGT: Cho phép kê khai phụ lục 01-5/GTGT, 01-6/GTGT, 01-7/GTGT, 01-1/TĐ-GTGT, 01-2/TĐ-GTGT, 01/PL-XSĐT

  + Tờ khai bổ sung 01/TĐ-GTGT: Cho phép kê khai phụ lục 01-2/TĐ-GTGT

  + Tờ khai bổ sung 03/TĐ-TAIN: Cho phép kê khai phụ lục 03-1/TĐ-TAIN

  + Tờ khai bổ sung 03A/TĐ-TAIN: Cho phép kê khai phụ lục 03-1/TĐ-TAIN

  + Tờ khai bổ sung 03/LNCL-XSDT: Cho phép kê khai phụ lục 01/PL-XSĐT

  - Đáp ứng nghị định 20/2017/NĐ-CP ngày 24/02/2017 của Chính Phủ:

  Tờ khai Quyết toán thuế TNDN mẫu 03/TNDN bổ sung thêm 4 phụ lục mới:

  + Bổ sung phụ lục Thông tin về quan hệ liên kết và giao dịch liên kết mẫu 01

  + Bổ sung phụ lục Danh mục các thông tin, tài liệu cần cung cấp tại hồ sơ quốc gia mẫu 02

  + Bổ sung phụ lục Danh mục các thông tin, tài liệu cần cung cấp tại hồ sơ toàn cầu mẫu 03

  + Bổ sung phụ lục Kê khai thông tin báo cáo lợi nhuận liên quốc gia mẫu 04

  Xem thêm: Giao dịch liên kết khi quyết toán thuế TNDN

  - Đáp ứng Tờ trình Bộ số 3109/TTr-TCT ngày 09/05/2016 của TCT về việc kết nối dữ liệu từ Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam tới CQT (riêng ứng dụng eTax):

  + Bổ sung tờ khai Báo cáo sản lượng mua xăng dầu (mẫu số 01a theo tháng, mẫu 01b theo quý).

  + Bổ sung tờ khai Báo cáo về hoạt động bán hàng mẫu số 02.

  + Bổ sung tờ khai Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh mẫu số 03.

  2. Nâng cấp ứng dụng iTaxviewer 1.4.4

  Nâng cấp ứng dụng iTaxViewer mới nhất phiên bản iTaxviewer 1.4.4 đáp ứng các nội dung nâng cấp của các phiên bản ứng dụng HTKK, iHTKK, eTax nêu trên.

  Từ ngày 23/3/2018, khi kê khai tờ khai thuế có liên quan đến nội dung nâng cấp nêu trên, tổ chức cá nhân nộp thuế sử dụng các mẫu biểu kê khai tại ứng dụng HTKK 3.8.2, iHTKK 3.6.2, eTax 1.4.2 thay cho các phiên bản trước đây. Tổ chức, cá nhân nộp thuế có thể tải bộ cài và tài liệu hướng dẫn sử dụng ứng dụng tại địa chỉ sau:

  + Ứng dụng HTKK mới nhất phiên bản HTKK 3.8.2 Version 4 Link tải tại đây

  + Ứng dụng iHTKK phiên bản 3.6.2, eTax phiên bản 1.4.2, iTaxviewer 1.4.4:

  http://kekhaithue.gdt.gov.vn
  http://thuedientu.gdt.gov.vn

  Hoặc liên hệ trực tiếp với CQT địa phương để được cung cấp và hỗ trợ trong quá trình cài đặt, sử dụng.

  Mọi phản ánh, góp ý của tổ chức, cá nhân nộp thuế được gửi đến Cơ quan Thuế theo các số điện thoại, hộp thư điện tử hỗ trợ NNT về ứng dụng HTKK mới nhất, iHTKK, eTax, iTaxViewer do CQT cung cấp.

  logo zalo

  Hỏi đáp HTKK 3.8.2 mới nhất hiện nay cập nhật Thông tư 133 và Nghị đinh 20

  menu
  024 66 66 33 69
  Top