1312, Tháp B, Tòa nhà The Light, Tố Hữu, Hà Nội

T2 - T7: 8:00 - 17:30

024 66 66 33 69

[email protected]

  • Ngôn ngữ tiếng anh

Giao dịch liên kết khi quyết toán thuế TNDN

10:08 09/01/2021 Tin Tức Đặng Tiến Trung 0 bình luận

Những điểm mới hiện nay trong những doanh nghiệp có phát sinh giao dịch liên kết khi quyết toán thuế TNDN 2019 gồm những gì? Các doanh nghiệp đó cần thực hiện những lập hồ sơ, chứng từ hay kê khai nghĩa vụ giao dịch liên kết như thế nào? Sau đây, Hãng Kiểm toán Es-Glocal xin chia sẻ một số điểm quan trọng cần lưu ý khi quyết toán thuế TNDN năm 2019 trở đi.

Quyết toán thuế TNDN những điểm cần lưu ý trong giao dịch liên kết
Quyết toán thuế TNDN những điểm cần lưu ý trong giao dịch liên kết

#1. Nội dung cơ bản về giao dịch liên kết

Suốt suốt từ Nghị định 132/2020/NĐ-CP, Nghị định 20/2017/NĐ-CP và Thông tư 66/2010/TT-BTC thì "Giao dịch liên kết" về cơ bản như nhau đều dựa trên một trong những mối quan hệ:

- Về Vốn theo cả chiều dọc và chiều ngang (được hiểu: Vốn sở hữu của một bên trong bên kia hoặc hai bên cùng có vốn sở hữu của một bên khác);

- Về Điều hành (thành viên ban lãnh đạo của một bên do bên kia chỉ định, hai bên có cùng thành viên ban lãnh đạo, hai bên được điều hành bởi các cá nhân có quan hệ nhân thân với nhau);

- Về Nợ vay (một bên bảo lãnh hoặc cho bên kia vay);

- Về Cơ sở hoạt động cố định (địa điểm kinh doanh, hai bên có quan hệ về cùng trụ sở chính hoặc cùng là cơ sở thường trú của một bên nước ngoài khác).

Để hiểu rõ hơn giao dịch liên kết là gì? Các bên có quan hệ liên kết gồm những đối tượng nào? Mời các bạn xem chi tiết: Các bên có quan hệ liên kết tại đây nhé!

Ở Nghị định 20 và Nghị định 132 thì nâng mức sàn về quan hệ liên kết thông qua vốn từ 20% lên 25%, hay trong quan hệ vay cũng vậy được nâng lên từ 20% (Theo thông tư 66) giờ lên 25% (Theo nghị định 20).

Mặt khác, Ở Thông tư 66 có quan hệ về hợp đồng trong những trường hợp hợp tác kinh doanh hoặc trên 50% giá thành sản phẩm hoặc doanh thu hoặc chi phí đầu vào của một bên bị kiểm soát bởi các giao dịch với bên kia. Những ở Nghị định 20 và Nghị định 132 thì không chi tiết rõ như vậy, và được quy định bao quát như: “sự điều hành, kiểm soát, quyết định trên thực tế”, thêm nữa ở nghị định 20 xem "Bản chất hơn hình thức". Đây là một điểm cần lưu ý khi triển khai.

>>> Xem thêm so sánh Nghị định 20 và Nghị định 132 tại đây nhé!

#2. Về chi phí không được trừ khi xác định Thuế Thu nhập doanh nghiệp (TNDN)

Cơ quan thuế sẽ loại bỏ các chi phí không được trừ nếu chi phí của các giao dịch liên kết nếu Chi phí thuế khi Giao dịch liên kết không phù hợp bản chất giao dịch độc lập.

- Chi phí phát sinh từ giao dịch liên kết vẫn sẽ KHÔNG được trừ vào chi phí tính thuế trong kỳ nếu hoạt động sản xuất, kinh doanh của các bên không có liên quan với nhau;

- Quy mô hoạt động của bên nhận thanh toán không tương xứng với giá trị giao dịch;

- Nhận thanh toán không có trách nhiệm liên quan đến hàng hóa, tài sản trong giao dịch với doanh nghiệp nộp thuế;

- Bên nhận thanh toán là đối tượng cư trú của quốc gia không thu thuế TNDN.

#2.1 Chi phí lãi vay theo Nghị định 20

- Đối với chi phí lãi vay, khoản này chỉ được trừ nếu không vượt quá 20% lợi nhuận thuần chưa trừ chi phí lãi vay và chi phí khấu hao. Doanh nghiệp cần lưu ý là Nghị định 20 không nói rõ chi phí lãi vay trên đây chỉ áp dụng với giao dịch vay liên kết nên sẽ tính dựa trên chi phí lãi vay của tất cả các khoản vay. Tuy nhiên từ khi Nghị định 68/2020/NĐ-CP ban hành thì khoản chi phí lãi vay này được điều chỉnh lên mức 30%. Doanh nghiệp đã áp dụng thì được điều chỉnh hồi tố lại tuy nhiên phải nộp tờ khai trước ngày 01/01/201.

#2.2 Chi phí lãi vay theo Nghị định 132

- Kế thừa Nghị định 20 và Nghị định 68 thì chi phí lãi vay với Nghị định 132 thì tổng lãi tiền vay sau khi trừ lãi tiền gửi và lãi cho vay phát sinh trong kỳ của người nộp thuế được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế thu nhập doanh nghiệp không vượt quá 30% của tổng lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh trong kỳ cộng lãi tiền vay sau khi trừ lãi tiền gửi và lãi cho vay phát sinh trong kỳ cộng chi phí khấu hao phát sinh trong kỳ của người nộp thuế;
Phần lãi tiền vay không được trừ theo quy định tại mục trên này được chuyển sang kỳ tính thuế tiếp theo khi xác định tổng lãi tiền vay được trừ trong trường hợp tổng lãi tiền vay phát sinh được trừ của kỳ tính thuế tiếp theo thấp hơn mức quy định tại mục trên. Thời gian chuyển lãi tiền vay tính liên tục không quá 05 năm kể từ năm tiếp sau năm phát sinh lãi tiền vay không được trừ;

>>> Xem thêm hướng dẫn chi tiết cách tính chi phí lãi vay theo Nghị định 132 tại đây nhé!

Do vậy, DN cũng chỉ được trừ chi phí lãi vay trả cho bên liên kết cho vay không phải là tổ chức tín dụng hoặc tổ chức kinh tế nếu không vượt quá 150% mức lãi suất cơ bản do Ngân hàng Nhà nước công bố tại thời điểm vay và doanh nghiệp đi vay đã phải góp đủ vốn điều lệ.

>>> Xem thêm chi phí thuế khi Giao dịch liên kết không phù hợp bản chất giao dịch độc lập tại đây nhé!

#3. Về kê khai và lập hồ sơ xác định giá của giao dịch liên kết

Với hành lang pháp lý như ở Thông tư 66 hay đến nay là Nghị định 20 và Nghị định 132 thì các DN phải kê khai giao dịch liên kết và nộp cùng với tờ khai quyết toán thuế TNDN năm. Nhưng theo Nghị định 20 và Nghị định 132 thì sẽ có một số trường hợp được miễn kê khai xác định giá giao dịch liên kết, hoặc phải kê khai nhưng được miễn lập hồ sơ xác định giá giao dịch liên kết.

Xem thêm:

#4. Thời gian kê khai và nộp hồ sơ xác định giá giao dịch liên kết khi quyết toán thuế TNDN

- Hồ sơ xác định giá giao dịch liên kết phải được lập trước thời điểm kê khai quyết toán thuế TNDN hàng năm và phải lưu giữ, cung cấp cho cơ quan thuế khi có yêu cầu.

- Một bộ hồ sơ phải bao gồm hồ sơ quốc gia, hồ sơ thông tin tập đoàn toàn cầu và báo cáo lợi nhuận liên quốc gia của công ty mẹ tối cao.

Quy định mới này làm tăng thêm trách nhiệm cung cấp thông tin của doanh nghiệp cả về khối lượng thông tin lẫn thời gian chuẩn bị hồ sơ, đồng thời tạo điều kiện cho cơ quan thuế có thêm dữ liệu để đánh giá, so sánh giao dịch của các tập đoàn đa quốc gia trước khi xem xét giá giao dịch liên kết.

- DN cần có sự hiểu biếtchuẩn bị đầy đủ TRƯỚC những sự thay đổi của pháp luật. Trong trường hợp của Nghị định 20, công việc của các doanh nghiệp có giao dịch liên kết sẽ tăng lên và phức tạp hơn khi doanh nghiệp phải chứng minh bản chất giao dịch, lập hồ sơ nhiều cấp độ bao gồm cả thuyết minh cho báo cáo giao dịch liên kết, thu thập thông tin liên quan để giải trình những nghi vấn của cơ quan thuế. Trong trường hợp DN không chuẩn bị hồ sơ xác định giá giao dịch liên kết để giải trình với quan thuế có thể bị ấn định thuế theo Quy định của Luật quản lý thuế.

#5. Một số câu hỏi thường gặp

Hỏi: Chuyển giá là gì?

Trả lời: ES-GLOCAL đã trình bày chuyển giá là gì rồi bạn xem tại đây nhé.

Hỏi: Có mấy phương pháp xác định giá trong giao dịch liên kết?

Trả lời: Có 05 phương pháp xác định giá trong GDLK. Chi tiết các phương pháp xác định giá giao dịch liên kết bạn xem tại đây nhé.

Hỏi: Rủi ro trong giao dịch liên kết cần lưu ý điều gì?

Trả lời: Để xem rủi ro trong giao dịch liên kết bạn xem chi tiết tại đây nhé.

Hỏi: Cần cung cấp dịch vụ lập hồ sơ xác định giá trong giao dịch liên kết làm như thế nào?

Trả lời: Để được tư vấn miễn phí và lựa chọn đơn vị cung cấp dịch vụ lập hồ sơ xác định giá giao dịch liên kết bạn vui lòng xem tại đây nhé.

Như vậy, Hãng Kiểm toán ES-GLOCAL vừa chia sẻ các nội dung về giao dịch liên kết khi quyết toán thuế TNDN. Nếu có vướng mắc hay cần hỗ trợ các bạn có thể để lại bình luận bên dưới hoặc đặt câu hỏi theo đường dẫn: https://es-glocal.com/hoi-dap/ chúng tôi sẽ trả lời trong thời gian sớm nhất. Cám ơn các bạn.

logo zalo

Hỏi đáp Giao dịch liên kết khi quyết toán thuế TNDN

menu
024 66 66 33 69
Top