1312, Tháp B, Tòa nhà The Light, Tố Hữu, Hà Nội

T2 - T7: 8:00 - 17:30

024 66 66 33 69

[email protected]

  • Ngôn ngữ tiếng anh

Các phương pháp trích khấu hao tài sản cố định MỚI NHẤT 2020

14:26 21/12/2020 Tin Tức Nguyễn Đình Viên 0 bình luận

Sau khi ghi tăng nguyên giá TSCĐ, hàng kỳ DN tiến hành trích khấu hao TSCĐ. Vậy có những phương pháp trích khấu hao TSCĐ nào? Sau đây, Hãng Kiểm toán ES-GLOCAL xin trân trọng chia sẻ tới bạn đọc bài viết về các phương pháp trích khấu hao TSCĐ năm 2020.

Phương pháp trích khấu hao tài sản cố định
Phương pháp trích khấu hao tài sản cố định

Các phương pháp trích khấu hao tài sản cố định MỚI NHẤT 2020

Theo điều 13 Thông tư Số 45/2013/TT-BTC của Bộ tài chính quy định thì có 3 Phương pháp trích khấu hao tài sản cố định. Công ty TNHH Kiểm toán ES-GLOCAL xin so sánh ưu nhược điểm của các phương pháp trích khấu hao TSCĐ.

#1. Các phương pháp trích khấu hao tài sản cố định

- Phương pháp trích khấu hao theo đường thẳng.

- Phương pháp trích khấu hao theo số dư giảm dần có điều chỉnh.

- Phương pháp trích khấu hao theo số lượng, khối lượng sản phẩm.

-> DN được lựa chọn các phương pháp trích khấu hao sao cho phù hợp với từng loại TSCĐ của DN.

#2. Ưu nhược điểm của các phương pháp trích khấu hao TSCĐ

#2.1. Phương pháp trích khấu hao theo đường thẳng

- Là phương pháp trích khấu hao theo mức tính ổn định từng năm vào chi phí sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp của tài sản cố định tham gia vào hoạt động kinh doanh.

- Nếu DN có hiệu quả kinh tế cao được khấu hao nhanh nhưng tối đa không quá 2 lần mức khấu hao xác định theo phương pháp đường thẳng để nhanh chóng đổi mới công nghệ.

- TSCĐ tham gia vào hoạt động kinh doanh được trích khấu hao nhanh là máy móc, thiết bị; dụng cụ làm việc đo lường, thí nghiệm; thiết bị và phương tiện vận tải; dụng cụ quản lý; súc vật, vườn cây lâu năm. Khi thực hiện trích khấu hao nhanh, DN phải đảm bảo kinh doanh có lãi.

- Trường hợp DN trích khấu hao nhanh vượt 2 lần mức quy định tại khung thời gian, thì phần trích vượt mức khấu hao nhanh (quá 2 lần) không được tính vào chi phí hợp lý khi tính thuế thu nhập trong kỳ.

Chi tiết về cách trích khấu hao theo phương pháp đường thẳng 2018 tại đây nhé!

Phương pháp này khá đơn giản và được nhiều DN lựa chọn

#2.2. Phương pháp khấu hao theo số dư giảm dần có điều chỉnh

- Phương pháp này được áp dụng đối với các doanh nghiệp thuộc các lĩnh vực có công nghệ đòi hỏi phải thay đổi, phát triển nhanh.

- TSCĐ tham gia vào hoạt động kinh doanh được trích khấu hao theo phương pháp số dư giảm dần có điều chỉnh phải thoả mãn đồng thời các điều kiện sau:

- Là tài sản cố định đầu tư mới (chưa qua sử dụng);

- Là các loại máy móc, thiết bị; dụng cụ làm việc đo lường, thí nghiệm.

Chi tiết về phương pháp Khấu hao TSCĐ theo số dư giảm dần tại đây nhé

#2.3. Phương pháp khấu hao theo số lượng, khối lượng sản phẩm

- TSCĐ tham gia vào hoạt động kinh doanh được trích khấu hao theo phương pháp này là các loại máy móc, thiết bị thỏa mãn đồng thời các điều kiện sau:

+ Trực tiếp liên quan đến việc sản xuất sản phẩm;

+ Xác định được tổng số lượng, khối lượng sản phẩm sản xuất theo công suất thiết kế của tài sản cố định;

+ Công suất sử dụng thực tế bình quân tháng trong năm tài chính không thấp hơn 100% công suất thiết kế.

Chi tiết phương pháp trích khấu hao TSCĐ theo sản lượng 2018 tại đây nhé!

Lưu ý:

- DN tự quyết định phương pháp trích khấu hao, thời gian trích khấu hao TSCĐ theo quy định và thông báo với cơ quan thuế trực tiếp quản lý trước khi bắt đầu thực hiện.

Chi tiết về quy định về khung thời gian khấu hao TSCĐ 2018 tại đây nhé!

- Phương pháp trích khấu hao áp dụng cho từng TSCĐ mà DN đã lựa chọn và thông báo cho cơ quan thuế trực tiếp quản lý phải được thực hiện nhất quán trong suốt quá trình sử dụng TSCĐ. Trường hợp đặc biệt cần thay đổi phương pháp trích khấu hao, DN phải giải trình rõ sự thay đổi về cách thức sử dụng TSCĐ để đem lại lợi ích kinh tế cho doanh nghiệp. Mỗi tài sản cố định chỉ được phép thay đổi một lần phương pháp trích khấu hao trong quá trình sử dụng và phải thông báo bằng văn bản cho cơ quan thuế quản lý trực tiếp.

#3. Một số câu hỏi liên quan đến các phương pháp trích khấu hao TSCĐ?

Hỏi: Có những phương pháp trích khấu hao tài sản cố định nào?

Trả lời: Hiện nay, theo điều 13 Thông tư Số 45/2013/TT-BTC của Bộ tài chính quy định thì có 3 Phương pháp trích khấu hao tài sản cố định. Chi tiết về các phương pháp, mời các bạn theo dõi bài viết về phương pháp trích khấu hao tài sản cố định tại đây nhé!

Hỏi: Tính khấu hao theo phương pháp đường thẳng như nào?

Trả lời: Mời các bạn tham khảo cách tính khấu hao tài sản cố định theo phương pháp đường thẳng tại bài viết này nhé!

Hỏi: Những tài sản nào có thể áp dụng phương pháp trích khấu hao theo đường thẳng?

Trả lời: TSCĐ tham gia vào hoạt động kinh doanh được trích khấu hao nhanh là máy móc, thiết bị; dụng cụ làm việc đo lường, thí nghiệm; thiết bị và phương tiện vận tải; dụng cụ quản lý; súc vật, vườn cây lâu năm. Khi thực hiện trích khấu hao nhanh, DN phải đảm bảo kinh doanh có lãi.

Trên đây, Hãng Kiểm toán ES-GLOCAL vừa chia sẻ về các phương pháp trích khấu hao tài sản cố định, nếu có vướng mắc hay cần hỗ trợ vui lòng đặt câu hỏi theo đường dẫn: https://es-glocal.com/hoi-dap/ hoặc để lại bình luận bên dưới bài viết phương pháp trích khấu hao tài sản cố định này nhé.

logo zalo

Hỏi đáp Các phương pháp trích khấu hao tài sản cố định MỚI NHẤT 2020

menu
024 66 66 33 69
Top