1312, Tháp B, Tòa nhà The Light, Tố Hữu, Hà Nội

T2 - T7: 8:00 - 17:30

024 66 66 33 69

[email protected]

 • Ngôn ngữ tiếng anh

Cơ sở dữ liệu sử dụng trong kê khai, xác định, quản lý giá giao dịch liên kết

22:29 08/08/2019 Tin Tức Es-glocal 0 bình luận

Hãng Kiểm toán Es-Glocal xin chia sẻ Cơ sở dữ liệu sử dụng trong kê khai, xác định, quản lý giá giao dịch liên kết mới nhất được áp dụng theo Nghị định 20/2017NĐ-CP áp dụng từ ngày 01 tháng 05 năm 2017

  Cơ sở dữ liệu sử dụng trong kê khai, xác định, quản lý giá giao dịch liên kết

  1. Cơ sở dữ liệu sử dụng trong kê khai, xác định giá giao dịch liên kết của người nộp thuế, bao gồm:

  a) Cơ sở dữ liệu do các tổ chức kinh doanh thông tin cung cấp, bao gồm thông tin tài chính và dữ liệu của doanh nghiệp do các tổ chức này thu thập từ các nguồn thông tin công khai và lưu giữ, cập nhật, quản lý sử dụng (sau đây gọi là cơ sở dữ liệu thương mại);

  b) Thông tin dữ liệu của các doanh nghiệp được công bố công khai trên thị trường chứng khoán;

  c) Thông tin, dữ liệu công bố trên các sàn giao dịch hàng hóa, dịch vụ trong nước và quốc tế;

  d) Thông tin do các cơ quan bộ, ngành trong nước công bố công khai hoặc các nguồn chính thức khác.

  2. Cơ sở dữ liệu sử dụng trong quản lý giá giao dịch liên kết của Cơ quan thuế, bao gồm:

  a) Cơ sở dữ liệu quy định tại khoản 1 ở trên;

  b) Thông tin, dữ liệu trao đổi với các Cơ quan thuế đối tác;

  c) Thông tin do các cơ quan bộ, ngành trong nước cung cấp cho Cơ quan thuế;

  d) Cơ sở dữ liệu của Cơ quan thuế.

  Cơ sở dữ liệu của Cơ quan thuế sử dụng trong quản lý rủi ro và ấn định giá giao dịch liên kết đối với các trường hợp vi phạm quy định tại khoản 3 Điều 12 Nghị định 20/2017/NĐ-CP.

  3. Phân tích lựa chọn đối tượng so sánh độc lập để phân tích, xác định khoảng giao dịch độc lập tuân thủ nguyên tắc phân tích so sánh và các phương pháp xác định giá giao dịch liên kết quy định tại Nghị định 20/2017/NĐ-CP, theo thứ tự ưu tiên lựa chọn dữ liệu so sánh như sau:

  a) Đối tượng so sánh nội bộ của người nộp thuế;

  b) Đối tượng so sánh cư trú cùng quốc gia, lãnh thổ với người nộp thuế;

  c) Đối tượng ở các nước trong khu vực có điều kiện ngành và trình độ phát triển kinh tế tương đồng.

  Trường hợp lựa chọn đối tượng so sánh nước ngoài tại các thị trường địa lý khác, phải phân tích tính tương đồng và các khác biệt trọng yếu định tính và định lượng theo quy định tại điểm e khoản 3 Điều 6 và khoản 2 Điều 7 Nghị định 20/2017/NĐ-CP.

  Mời các bạn xem tiếp:

  logo zalo

  Hỏi đáp Cơ sở dữ liệu sử dụng trong kê khai, xác định, quản lý giá giao dịch liên kết

  menu
  024 66 66 33 69
  Top