1312, Tháp B, Tòa nhà The Light, Tố Hữu, Hà Nội

T2 - T7: 8:00 - 17:30

024 66 66 33 69

info@es-glocal.com

 • Ngôn ngữ tiếng anh

Chi phí thuế khi Giao dịch liên kết không phù hợp bản chất giao dịch độc lập

22:28 08/08/2019 Tin Tức Es-glocal 0 bình luận

Giao dịch liên kết không phù hợp bản chất giao dịch độc lập hoặc không góp phần tạo ra doanh thu, thu nhập cho hoạt động sản xuất, kinh doanh của người nộp thuế không được trừ vào chi phí tính thuế trong kỳ, Hãng kiểm toán Es-Glocal xin chia sẻ:

  Chi phí thuế khi giao dịch liên kết không phù hợp với bản chất giao dịch độc lập
  Chi phí thuế khi giao dịch liên kết không phù hợp với bản chất giao dịch độc lập

  Chi phí thuế khi Giao dịch liên kết không phù hợp bản chất giao dịch độc lập

  a) Chi phí thanh toán cho bên liên kết không thực hiện bất kỳ hoạt động sản xuất, kinh doanh nào liên quan đến ngành nghề, hoạt động sản xuất, kinh doanh của người nộp thuế;

  b) Chi phí thanh toán cho bên liên kết có hoạt động sản xuất, kinh doanh nhưng quy mô tài sản, số lượng nhân viên và chức năng sản xuất, kinh doanh không tương xứng với giá trị giao dịch mà bên liên kết nhận được từ người nộp thuế;

  c) Chi phí thanh toán cho bên liên kết không có quyền lợi, trách nhiệm liên quan đối với tài sản, hàng hóa, dịch vụ cung cấp cho người nộp thuế;

  d) Chi phí thanh toán cho bên liên kết là đối tượng cư trú của một nước hoặc vùng lãnh thổ không thu thuế thu nhập doanh nghiệp, không góp phần tạo ra doanh thu, giá trị gia tăng cho hoạt động sản xuất, kinh doanh của người nộp thuế.

  Mời các bạn xem tiếp:

  logo zalo

  Hỏi đáp Chi phí thuế khi Giao dịch liên kết không phù hợp bản chất giao dịch độc lập

  menu
  024 66 66 33 69
  Top