1312, Tháp B, Tòa nhà The Light, Tố Hữu, Hà Nội

T2 - T7: 8:00 - 17:30

024 66 66 33 69

[email protected]

 • Ngôn ngữ tiếng anh

Các nguyên tắc phân tích so sánh khi xác định giá của giao dịch liên kết

22:26 08/08/2019 Tin Tức Es-glocal 0 bình luận

Hãng kiểm toán Es-Glocal xin chia sẻ các nguyên tắc phân tích so sánh khi xác định giá của giao dịch liên kết mới nhất hiện nay. Giúp các bạn áp dụng đúng các phương pháp so sánh khi xác định giá của các giao dịch liên kết.

  Nguyên tắc phân tích khi xác định giá của giao dịch liên kết
  Nguyên tắc phân tích khi xác định giá của giao dịch liên kết

  Các nguyên tắc phân tích so sánh khi xác định giá của giao dịch liên kết

  Nguyên tắc phân tích so sánh với các giao dịch độc lập và nguyên tắc bản chất quyết định hình thức để xác định bản chất giao dịch liên kết có tính chất tương đồng với các đối tượng so sánh độc lập gồm:

  a) Bản chất giao dịch được đối chiếu giữa hợp đồng pháp lý hoặc văn bản, thỏa thuận giao dịch của các bên liên kết với thực tiễn thực hiện của các bên. Trường hợp người nộp thuế phát sinh giao dịch liên kết nhưng không có thỏa thuận bằng văn bản hoặc thỏa thuận không phù hợp nguyên tắc giao dịch độc lập hoặc thực tế thực hiện không phù hợp nguyên tắc giao dịch độc lập giữa các bên không có quan hệ liên kết, giao dịch liên kết phải được xác định theo đúng bản chất kinh doanh giữa các bên độc lập,

  Cụ thể: Bên liên kết nhận doanh thu, lợi nhuận từ giao dịch liên kết với người nộp thuế phải có quyền sở hữu và kiểm soát rủi ro kinh doanh đối với các tài sản, hàng hóa, dịch vụ, nguồn lực, quyền mang lại lợi ích kinh tế và các quyền tạo ra thu nhập từ cổ phần, cổ phiếu và các công cụ tài chính khác và người nộp thuế phát sinh chi phí từ giao dịch với bên liên kết phải nhận được lợi ích, giá trị kinh tế trực tiếp hoặc góp phần tạo ra doanh thu, giá trị gia tăng cho hoạt động sản xuất, kinh doanh của người nộp thuế phù hợp nguyên tắc giao dịch độc lập;

  b) Bản chất giao dịch được xác định bằng phương pháp thu thập thông tin, chứng cứ, dữ liệu về giao dịch, rủi ro của các bên liên kết trong thực tiễn hoạt động sản xuất kinh doanh.

  Mời các bạn xem tiếp:

  logo zalo

  Hỏi đáp Các nguyên tắc phân tích so sánh khi xác định giá của giao dịch liên kết

  menu
  024 66 66 33 69
  Top