1312, Tháp B, Tòa nhà The Light, Tố Hữu, Hà Nội

T2 - T7: 8:00 - 17:30

024 66 66 33 69

[email protected]

  • Ngôn ngữ tiếng anh

Tag: Hồ sơ chuyển giá

Mẫu số 04 kèm theo Nghị định 20 năm 2017

Mẫu số 04 kèm theo Nghị định 20 năm 2017

Hãng Kiểm toán Es-Glocal xin chia sẻ Mẫu số 04 kèm theo Nghị định 20 năm 2017 về Kê khai thông tin Báo cáo lợi nhuận liên quốc gia mới nhất hiện ...

15:09 08/01/2021 Tin Tức

Mẫu số 03 kèm theo Nghị định 20 năm 2017

Mẫu số 03 kèm theo Nghị định 20 năm 2017

Hãng Kiểm toán Es-Glocal xin chia sẻ Mẫu số 03 kèm theo Nghị định 20 năm 2017 về Danh mục các thông tin, tài liệu cần cung cấp tại Hồ sơ toàn cầu ...

23:36 26/02/2018 Tin Tức

Mẫu số 02 kèm theo Nghị định 20 năm 2017

Mẫu số 02 kèm theo Nghị định 20 năm 2017

Hãng Kiểm toán Es-Glocal xin chia sẻ Mẫu số 02 kèm theo Nghị định 20 năm 2017 về Danh mục các thông tin, tài liệu cần cung cấp tại Hồ sơ quốc gia ...

15:31 08/01/2021 Tin Tức

Mẫu số 01 kèm theo Nghị định 20 năm 2017

Mẫu số 01 kèm theo Nghị định 20 năm 2017

Hãng Kiểm toán Es-Glocal xin chia sẻ Mẫu số 01 kèm theo Nghị định 20 năm 2017 về Thông tin về quan hệ liên kết và giao dịch liên kết mới nhất ...

15:02 08/01/2021 Tin Tức

Đăng ký nhận bản tin

Nhận thông báo về luật, thông tư hướng dẫn, tài liệu về kiểm toán, báo cáo thuế, doanh nghiệp

024 66 66 33 69
Top