1312, Tháp B, Tòa nhà The Light, Tố Hữu, Hà Nội

T2 - T7: 8:00 - 17:30

024 66 66 33 69

[email protected]

 • Ngôn ngữ tiếng anh

Phần mềm HTKK mới nhất của Tổng Cục thuế phiên bản 4.1.9

16:59 28/11/2020 Tin Tức Es-glocal 0 bình luận

Phần mềm HTKK mới nhất của Tổng Cục thuế phiên bản 4.1.9 được Tổng Cục thuế cập nhật, nâng cấp và phát hành ngày 30/06/2019.

  Phần mềm HTKK mới nhất phiên bản 4.1.9
  Phần mềm HTKK mới nhất phiên bản 4.1.9

  Phần mềm HTKK mới nhất của Tổng Cục thuế phiên bản 4.1.9

  Ứng dụng HTKK phiên bản 4.1.9 đã được nâng cấp và cập nhật so với phiên bản HTKK 4.1.8 chi tiết như sau:

  1. Cập nhật danh mục cơ quan thuế của các chức năng liên quan trên ứng dụng HTKK

  - Cập nhật tên các Chi cục Thuế trực thuộc Cục Thuế tỉnh Hà Nam theo Quyết định số 779/QĐ-BTC ngày 10/05/2019 của Bộ trưởng Bộ Tài chính, cụ thể:

  • Cập nhật Chi cục Thuế huyện Duy Tiên thành Huyện Duy Tiên - Chi cục Thuế khu vực Duy Tiên- Lý Nhân
  • Cập nhật Chi cục Thuế huyện Lý Nhân thành Huyện Lý Nhân - Chi cục Thuế khu vực Duy Tiên- Lý Nhân
  • Cập nhật Chi cục Thuế huyện Thanh Liêm thành Huyện Thanh Liêm- Chi cục Thuế khu vực Thanh Liêm- Bình Lục
  • Cập nhật Chi cục Thuế huyện Bình Lục thành Huyện Bình Lục- Chi cục Thuế khu vực Thanh Liêm- Bình Lục

  - Cập nhật tên các Chi cục Thuế trực thuộc Cục Thuế tỉnh Lạng Sơn theo Quyết định số 780/QĐ-BTC ngày 10/05/2019 của Bộ trưởng Bộ Tài chính, cụ thể:

  • Cập nhật Chi cục Thuế huyện Chi Lăng thành Huyện Chi Lăng- Chi cục Thuế khu vực I
  • Cập nhật Chi cục Thuế huyện Hữu Lũng thành Huyện Hữu Lũng- Chi cục Thuế khu vực I
  • Cập nhật Chi cục thuế huyện Đình Lập thành Huyện Đình Lập- Chi cục Thuế khu vực II
  • Cập nhật Chi cục thuế huyện Lộc Bình thành Huyện Lộc Bình- Chi cục Thuế khu vực II
  • Cập nhật Chi cục thuế huyện Văn Lãng thành Huyện Văn Lãng- Chi cục Thuế khu vực III
  • Cập nhật Chi cục thuế huyện Tràng Định thành Huyện Tràng Định- Chi cục Thuế khu vực III
  • Cập nhật Chi cục thuế huyện Văn Quan thành Huyện Văn Quan-Chi cục Thuế khu vực IV
  • Cập nhật Chi cục thuế huyện Bình Gia thành Huyện Bình Gia- Chi cục Thuế khu vực IV
  • Cập nhật Chi cục thuế huyện Bắc Sơn thành Huyện Bắc Sơn- Chi cục Thuế khu vực IV

  - Cập nhật tên các Chi cục Thuế trực thuộc Cục Thuế tỉnh Đà Nẵng theo Quyết định số 781/QĐ-BTC ngày 10/05/2019 của Bộ trưởng Bộ Tài chính, cụ thể:

  • Cập nhật Chi cục thuế quận Sơn Trà thành Quận Sơn Trà- Chi cục Thuế khu vực Sơn Trà- Ngũ Hành Sơn
  • Cập nhật Chi cục thuế quận Ngũ Hành Sơn thành Quận Ngũ Hành Sơn- Chi cục Thuế khu vực Sơn Trà- Ngũ Hành Sơn
  • Cập nhật Chi cục thuế quận Thanh Khê thành Quận Thanh Khê- Chi cục Thuế khu vực Thanh Khê- Liên Chiểu
  • Cập nhật Chi cục thuế quận Liên Chiểu thành Quận Liên Chiểu- Chi cục Thuế khu vực Thanh Khê- Liên Chiểu

  - Cập nhật tên các Chi cục Thuế trực thuộc Cục Thuế tỉnh Đắk Lắk theo Quyết định số 782/QĐ-BTC ngày 10/05/2019 của Bộ trưởng Bộ Tài chính, cụ thể:

  • Cập nhật Chi cục thuế huyện Ea H'Leo thành Huyện Ea H'Leo-Chi cục Thuế khu vực Ea H'Leo-Krông Búk
  • Cập nhật Chi cục thuế huyện Krông Búk thành Huyện Krông Búk-Chi cục Thuế khu vực Ea H'Leo-Krông Búk
  • Cập nhật Chi cục thuế huyện Thị xã Buôn Hồ thành Thị xã Buôn Hồ- Chi cục Thuế khu vực Buôn Hồ-Krông Năng
  • Cập nhật Chi cục thuế huyện Krông Năng thành Huyện Krông Năng - Chi cục Thuế khu vực Buôn Hồ-Krông Năng
  • Cập nhật Chi cục thuế huyện Krông Ana thành Huyện Krông Ana- Chi cục Thuế khu vực Krông Ana- Cư Kuin
  • Cập nhật Chi cục thuế huyện Cư Kuin thành Huyện Cư Kuin- Chi cục Thuế khu vực Krông Ana- Cư Kuin
  • Cập nhật Chi cục thuế huyện Lắk thành Huyện Lắk-Chi cục Thuế khu vực Lắk- Krông Bông
  • Cập nhật Chi cục thuế huyện Krông Bông thành Huyện Krông Bông-Chi cục Thuế khu vực Lắk- Krông Bông
  • Cập nhật Chi cục thuế huyện Ea Kar thành Huyện Ea Kar- Chi cục Thuế khu vực Ea Kar-M'Drắc
  • Cập nhật Chi cục thuế huyện M'Drắc thành Huyện M'Drắc- Chi cục Thuế khu vực Ea Kar-M'Drắc

  - Cập nhật tên các Chi cục Thuế trực thuộc Cục Thuế tỉnh Thừa Thiên Huế theo Quyết định số 783/QĐ-BTC ngày 10/05/2019 của Bộ trưởng Bộ Tài chính, cụ thể:

  • Cập nhật Chi cục thuế huyện Phong Điền thành Huyện Phong Điền- Chi cục thuế khu vực Hương Điền
  • Cập nhật Chi cục thuế huyện Quảng Điền thành Huyện Quảng Điền- Chi cục thuế khu vực Hương Điền
  • Cập nhật Chi cục thuế thị xã Hương Trà thành Thị xã Hương Trà- Chi cục thuế khu vực Hương Điền
  • Cập nhật Chi cục thuế huyện Phú Vang thành Huyện Phú Vang- Chi cục thuế khu vực Hương Phú
  • Cập nhật Chi cục thuế thị xã Hương Thủy thành Thị xã Hương Thủy- Chi cục thuế khu vực Hương Phú

  - Cập nhật tên các Chi cục Thuế trực thuộc Cục Thuế tỉnh Sóc Trăng theo Quyết định số 784/QĐ-BTC ngày 10/05/2019 của Bộ trưởng Bộ Tài chính, cụ thể:

  • Cập nhật Chi cục thuế huyện Mỹ Tú thành Huyện Mỹ Tú- Chi cục thuế khu vực Châu Thành
  • Cập nhật Chi cục thuế huyện Châu Thành thành Huyện Châu Thành - Chi cục thuế khu vực Châu Thành
  • Cập nhật Chi cục thuế huyện Thạnh Trị thành Huyện Thạnh Trị - Chi cục thuế khu vực Thạnh Trị
  • Cập nhật Chi cục thuế thị xã Ngã Năm thành Thị xã Ngã Năm - Chi cục thuế khu vực Thạnh Trị
  • Cập nhật Chi cục thuế thành phố Sóc Trăng thành Thành phố Sóc Trăng- Chi cục thuế khu vực thành phố Sóc Trăng
  • Cập nhật Chi cục thuế huyện Mỹ Xuyên thành Huyện Mỹ Xuyên - Chi cục thuế khu vực thành phố Sóc Trăng

  - Cập nhật tên các Chi cục Thuế trực thuộc Cục Thuế tỉnh Hưng Yên theo Quyết định số 785/QĐ-BTC ngày 10/05/2019 của Bộ trưởng Bộ Tài chính, cụ thể:

  • Cập nhật Chi cục thuế huyện Tiên Lữ thành Huyện Tiên Lữ - Chi cục thuế khu vực Tiên Lữ- Phù Cừ
  • Cập nhật Chi cục thuế huyện Phù Cừ thành Huyện Phù Cừ - Chi cục thuế khu vực Tiên Lữ- Phủ Cừ
  • Cập nhật Chi cục thuế thành phố Hưng Yên thành Thành phố Hưng Yên - Chi cục thuế khu vực thành phố Hưng Yên- Kim Động
  • Cập nhật Chi cục thuế huyện Kim Động thành Huyện Kim Động - Chi cục thuế khu vực thành phố Hưng Yên- Kim Động

  - Cập nhật tên các Chi cục Thuế trực thuộc Cục Thuế tỉnh Thái Nguyên theo Quyết định số 796/QĐ-BTC ngày 14/05/2019 của Bộ trưởng Bộ Tài chính, cụ thể:

  • Cập nhật Chi cục thuế huyện Đồng Hỷ thành Huyện Đồng Hỷ - Chi cục thuế khu vực Đồng Hỷ - Võ Nhai
  • Cập nhật Chi cục thuế huyện Võ Nhai thành Huyện Võ Nhai -Chi cục thuế khu vực Đồng Hỷ - Võ Nhai
  • Cập nhật Chi cục thuế thành phố Sông Công thành Thành phố Sông Công - Chi cục thuế khu vực Sông Công- Đại Từ
  • Cập nhật Chi cục thuế huyện Đại Từ thành Huyện Đại Từ - Chi cục thuế khu vực Sông Công- Đại Từ
  • Cập nhật Chi cục thuế thị xã Phổ Yên thành Thị xã Phổ Yên - Chi cục thuế khu vực Phổ Yên- Phú Bình
  • Cập nhật Chi cục thuế huyện Phú Bình thành Huyện Phú Bình- Chi cục thuế khu vực Phổ Yên- Phú Bình
  • Cập nhật Chi cục thuế huyện Phú Lương thành Huyện Phú Lương- Chi cục thuế khu vực Phú Lương- Định Hóa
  • Cập nhật Chi cục thuế huyện Định Hóa thành Huyện Định Hóa- Chi cục thuế khu vực Phú Lương- Định Hóa

  - Cập nhật tên các Chi cục Thuế trực thuộc Cục Thuế tỉnh Ninh Thuận theo Quyết định số 797/QĐ-BTC ngày 14/05/2019 của Bộ trưởng Bộ Tài chính, cụ thể:

  • Cập nhật Chi cục thuế huyện Ninh Sơn thành Huyện Ninh Sơn- Chi cục thuế khu vực Ninh Sơn- Bác Ái
  • Cập nhật Chi cục thuế huyện Bác Ái thành Huyện Bác Ái- Chi cục thuế khu vực Ninh Sơn- Bác Ái
  • Cập nhật Chi cục thuế huyện Ninh Hải thành Huyện Ninh Hải- Chi cục thuế khu vực Ninh Hải- Thuận Bắc
  • Cập nhật Chi cục thuế huyện Thuận Bắc thành Huyện Thuận Bắc- Chi cục thuế khu vực Ninh Hải- Thuận Bắc

  2. Cập nhật một số lỗi và yêu cầu nghiệp vụ phát sinh của ứng dụng HTKK phiên bản 4.1.8

  - Cập nhật địa bàn hành chính:

  • Cập nhật Huyện Mỹ Hào thành Thị xã Mỹ Hào, tỉnh Hưng Yên.

  - Chức năng kê khai tờ khai quyết toán thuế thu nhập cá nhân (02/QTT-TNCN):

  • Cập nhật thay đổi ràng buộc chỉ tiêu [40] <= [37] + [38] thành kiểm tra chỉ tiêu [40] <= [37] + [38] + [39], sai khác cảnh báo vàng.

  - Chức năng kê khai Tờ khai khấu trừ thuế TNCN (06/TNCN):

  • Cập nhật thay đổi tiểu mục hạch toán chỉ tiêu [32] khi in tờ khai 06/TNCN: Hạch toán chỉ tiêu [32] vào mục 1000, tiểu mục 1015

  - Chức năng kê khai Báo cáo tình hình nhận in biên lai thu phí, lệ phí (BC01/AC):

  • Cập nhật hiển thị đúng giá trị mặc định “Từ ngày – đến ngày” khi chọn loại tờ khai kiểu kỳ.

  Tổ chức, cá nhân nộp thuế có thể tải bộ cài và tài liệu hướng dẫn sử dụng ứng dụng HTKK tại địa chỉ sau:

  https://www.fshare.vn/file/JZ35662HX259

  Hoặc địa chỉ sau:

  http://www.gdt.gov.vn/wps/portal/home/hotrokekhai

  hoặc liên hệ trực tiếp với cơ quan thuế địa phương để được cung cấp và hỗ trợ trong quá trình cài đặt, sử dụng.

  Mọi phản ánh, góp ý của tổ chức, cá nhân nộp thuế được gửi đến cơ quan Thuế theo các số điện thoại, hộp thư điện tử hỗ trợ NNT về ứng dụng HTKK do cơ quan Thuế cung cấp.

  Trên đây ES-GLOCAL đã chia sẻ với các bạn toàn bộ bài viết về Phần mềm HTKK mới nhất của Tổng Cục thuế phiên bản HTKK 4.1.9. Nếu có vướng mắc hay cần hỗ trợ về phần mềm HTKK hay cài đặt phần mềm HTKK vui lòng để lại bình luận hoặc đặt câu hỏi theo đường dẫn: https://es-glocal.com/hoi-dap/. Cảm ơn các bạn, chúc các bạn thành công!

  logo zalo

  Hỏi đáp Phần mềm HTKK mới nhất của Tổng Cục thuế phiên bản 4.1.9

  menu
  024 66 66 33 69
  Top