2316, Tháp B, Tòa nhà The Light, Tố Hữu, Hà Nội

T2 - T7: 8:00 - 17:30

024 66 66 33 69

[email protected]

  • Ngôn ngữ tiếng anh

Tra cứu số thuế còn phải nộp, số thuế nộp thừa của từng loại thuế trên ETAX

16:00 06/05/2019 Tin Tức

Hãng Kiểm toán Es-Glocal xin chia sẻ Tra cứu số thuế còn phải nộp, số thuế nộp thừa của từng loại thuế trên ETAX mới nhất của Tổng cục thuế. Cho phép người sử dụng thực hiện tra cứu các thông tin số còn phải nộp, số nộp thừa của từng loại thuế.

Tra cứu số thuế còn phải nộp, số thuế nộp thừa của từng loại thuế trên ETAX

Đầy tiên các bạn cần thực hiện đăng nhập vào hệ thống: http://thuedientu.gdt.gov.vn/ xem chi tiết theo hướng dẫn: https://es-glocal.com/dang-nhap-he-thong-etax-bang-tai-khoan-khai-thue-hoac-tai-khoan-quan-tri.html sau đó các bạn thực hiện tra cứu số thuế còn phải nộp, số thuế nộp thừa, nợ thuế như sau:

Bước 1: NNT chọn menuTra cứu, sau đó chọn tiếp Số thuế còn phải nộp

  • Hệ thống hiển thị màn hình tra cứu Số thuế còn phải nộp

Bước 2: Nhập thông tin tra cứu thông báo.

  • Kỳ thuế: nhập đúng định dạng DD/YYYY
  • Loại thuế: Chọn loại thuế cần tìm thông tin

Bước 3: Nhấn Tra cứu.

  • Hệ thống thực hiện truy vấn dữ liệu theo điều kiện tra cứu và hiển thị kết quả lên lưới dữ liệu:

 

Mời các bạn xem tiếp:

logo zalo
Top