1312, Tháp B, Tòa nhà The Light, Tố Hữu, Hà Nội

T2 - T7: 8:00 - 17:30

024 66 66 33 69

[email protected]

 • Ngôn ngữ tiếng anh

Phụ cấp ăn trưa là gì? Mức phụ cấp ăn trưa mới nhất hiện nay

10:36 09/12/2020 Tin Tức Es-glocal 0 bình luận

Phụ cấp ăn trưa là gì? Phụ cấp tiền ăn trưa có tính thuế TNCN không? Quy định mới nhất về tiền ăn trưa, ăn ca? Điều kiện để đưa vào chi phí được trừ khi tính thuế TNDN? Hãng Kiểm toán ES-GLOCAL xin giải đáp các vấn đề nêu trên qua bài viết dưới đây nhé!

  #1. Khái quát về phụ cấp ăn trưa

  Phụ cấp tiền ăn trưa là khoản tiền mà doanh nghiệp hỗ trợ cho người lao động ăn giữa ca, có thể hỗ trợ bằng tiền hoặc bằng phiếu ăn, suất ăn hoặc tổ chức nấu ăn.

  >>>Xem thêm các phụ cấp lương hiện nay tại đây nhé!

  #2. Các quy định về phụ cấp ăn trưa mới nhất hiện nay

  Dưới đây là các quy định hiện hành về phụ cấp tiền ăn trưa, ăn ca. Hãng Kiểm toán Es-Glocal hệ thống hóa để giúp các bạn dễ theo dõi nhé.

  #2.1. Quy định phụ cấp tiền ăn trưa, ăn ca để đưa vào chi phí được trừ

  Căn cứ Điều 4 Thông tư số 96/2015/TT-BTC hướng dẫn về các khoản chi được trừ và không được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế (TNDN) như sau:

  Điều 6. Các khoản chi được trừ và không được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế bao gồm:

  1. Trừ các khoản chi không được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế thu nhập doanh nghiệp nêu tại Khoản 2 Điều này, doanh nghiệp được trừ mọi khoản chi nếu đáp ứng đủ các điều kiện sau:

  a) Khoản chi thực tế phát sinh liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp.

  b) Khoản chi có đủ hóa đơn, chứng từ hợp pháp theo quy định của pháp luật.

  c) Khoản chi nếu có hóa đơn mua hàng hóa, dịch vụ từng lần có giá trị từ 20 triệu đồng trở lên ( giá đã bao gồm thuế GTGT) khi thanh toán phải có chứng từ thanh toán không dùng tiền mặt.

  2. Các khoản chi không được trừ khi xác định thu nhập chịu thế bao gồm:

  2.6. Chi tiền lương, tiền công, tiền thưởng cho người lao động thuộc một trong các trường hợp sau:

  a) Chi tiền lương, tiền công và các khoản phải trả khác cho người lao động doanh nghiệp đã hạch toán vào chi phí sản xuất kinh doanh trong kỳ nhưng thực tế không chi trả hoặc không có chứng từ thanh toán theo quy định của pháp luật.”

  Căn cứ Khoản 2, Điều 3 Thông tư số 25/2018/TT-BTC ngày 16 tháng 3 năm 2018 của Bộ Tài chính:

  “b) Các Khoản tiền lương, tiền thưởng cho người lao động không được ghi cụ thể Điều kiện được hưởng và mức được hưởng tại một trong các hồ sơ sau: Hợp đồng lao động; Thỏa ước lao động tập thể; Quy chế tài chính của Công ty; Tổng Công ty; Tập đoàn; Quy chế thưởng do Chủ tịch Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc, Giám đốc quy định theo quy chế tài chính của Công ty, Tổng Công ty.”

  #2.2. Phụ cấp tiền ăn ca, ăn trưa có chịu thế TNCN

  Căn cứ Điều 2 Thông tư số 111/2013/TT-BTC ngày 15/08/2013 của Bộ tài chính hướng dẫn về thuế thu nhập cá nhân (TNCN) quy định các khoản thu nhập chịu thuế:

  “Điều 2. Các khoản thu nhập chịu thuế

  g) Không tính vào thu nhập chịu thuế đối với những khoản sau:

  g.5) Khoản tiền ăn giữa ca, ăn trưa do người sử dụng lao động tổ chức bữa ăn giữa ca, ăn trưa cho người lao động dưới các hình thức như trực tiếp nấu ăn, mua suất ăn, cấp phiếu ăn.

  Trường hợp người sử dụng lao động không tổ chức bữa ăn giữa ca, ăn trưa mà chi tiền cho người lao động thì không tính vào thu nhâp chịu thuế của cá nhân nếu mức chi phù hợp với hướng dẫn Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội. Trường hợp mức chi cao hơn mức hướng dẫn của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội thì phần chịu vượt mức phải tính vào thu nhập chịu thuế của cá nhân.

  Mức chi cụ thể áp dụng đối với doanh nghiệp Nhà nước và các tổ chức, đơn vị thuộc cơ quan hành chính sự nghiệp, Đảng, Đoàn thể, các Hội không quá mức hướng dẫn của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội. Đối với các doanh nghiệp ngoài Nhà nước và tổ chức khác, mức chi do thủ trưởng đơn vị thống nhất với chủ tịch công đoàn quyết định nhưng tối đa không vượt quá mức áp dụng đối với doanh nghiệp Nhà nước.”

  #2.3. Mức phụ cấp tiền ăn trưa, ăn ca tối đa

  Căn cứ Khoản 4 Điều 22 Thông tư 26/2016/TT-BLĐTBXH ngày 01/09/2016 của Bộ Lao động – Thương binh – Xã hội:

  Công ty thực hiện mức tiền chi bữa ăn giữa ca cho người lao động tối đa không vượt quá 730.000 đồng/tháng. Việc thực hiện chế độ ăn giữa ca theo hướng dẫn tại Thông tư số 22/2008/TT-BLĐTBXH ngày 15 tháng 10 năm 2008 của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội hướng dẫn thực hiện chế độ ăn giữa ca trong công ty nhà nước.

  Như vậy, trên đây Hãng Kiểm toán ES-GLOCAL vừa chia sẻ xong nội dung bài viết. Nếu có câu hỏi hay vướng mắc gì các bạn vui lòng đặt câu hỏi theo đường dẫn: https://es-glocal.com/hoi-dap/ hoặc để lại bình luận hoặc bên dưới bài viết toàn bộ các vấn đề về phụ cấp tiền ăn trưa. Cảm ơn các bạn, chúc các bạn thành công!

  logo zalo

  Hỏi đáp Phụ cấp ăn trưa là gì? Mức phụ cấp ăn trưa mới nhất hiện nay

  menu
  024 66 66 33 69
  Top