1312, Tháp B, Tòa nhà The Light, Tố Hữu, Hà Nội

T2 - T7: 8:00 - 17:30

024 66 66 33 69

[email protected]

  • Ngôn ngữ tiếng anh

Những trường hợp được hưởng thuế suất thuế GTGT 0%

15:34 26/10/2017 Tin Tức Es-glocal 0 bình luận

Những trường hợp được hưởng thuế suất thuế GTGT 0%
Những trường hợp được hưởng thuế suất thuế GTGT 0%

Những đối tượng hàng hoá, dịch vụ nào được hưởng mức thuế suất thuế GTGT 0%? Kiểm toán Es-Glocal xin chia sẻ với các bạn như sau:

Đối tượng áp dụng

Mức thuế suất 0% áp dụng đối với hàng hoá xuất khẩu và được coi là xuất khẩu theo quy định của pháp luật hiện hành; dịch vụ xuất khẩu, bao gồm dịch vụ được cung ứng trực tiếp cho tổ chức, cá nhân ở nước ngoài hoặc ở trong khu phi thuế quan; vận tải quốc tế và hàng hoá, dịch vụ không chịu thuế GTGT (quy định tại Điều 5 của Luật thuế GTGT) khi xuất khẩu.

Điều kiện để được áp dụng thuế suất 0%:

Hàng hóa, dịch vụ phải đáp ứng đầy đủ các điều kiện sau đây mới được áp dụng thuế suất thuế GTGT 0%:

- Phải có hợp đồng xuất khẩu, gia công hàng hoá xuất khẩu; hợp đồng uỷ thác xuất khẩu hoặc uỷ thác gia công hàng hoá xuất khẩu; hợp đồng cung ứng dịch vụ với tổ chức, cá nhân ở nước ngoài hoặc ở trong khu phi thuế quan;

- Phải có chứng từ thanh toán tiền hàng hoá, dịch vụ xuất khẩu qua ngân hàng và các chứng từ khác theo quy định của pháp luật;

- Có tờ khai hải quan đối với hàng hoá xuất khẩu.

Riêng đối với dịch vụ sửa chữa tàu bay, tàu biển cung cấp cho tổ chức, cá nhân nước ngoài, để được áp dụng thuế suất 0%, ngoài các điều kiện nêu trên, tàu bay, tàu biển đưa vào Việt Nam phải làm thủ tục nhập khẩu, khi sửa chữa xong thì phải làm thủ tục xuất khẩu.

Mời các bạn xem thêm:

- Các đối tượng không chịu thuế GTGT;

- Các trường hợp không được áp dụng thuế suất thuế GTGT 0%;

- Những đối tượng chịu thuế suất thuế GTGT 5% mới nhất 2017.

logo zalo

Hỏi đáp Những trường hợp được hưởng thuế suất thuế GTGT 0%

menu
024 66 66 33 69
Top