1312, Tháp B, Tòa nhà The Light, Tố Hữu, Hà Nội

T2 - T7: 8:00 - 17:30

024 66 66 33 69

[email protected]

  • Ngôn ngữ tiếng anh

Hướng dẫn kê khai hóa đơn GTGT đầu vào, đầu ra bỏ sót

14:59 08/01/2021 Tin Tức Đặng Tiến Trung 0 bình luận

Hướng dẫn kê khai hóa đơn GTGT đầu vào, đầu ra bỏ sót nhanh nhất. Các nội dung liên quan đến bài viết gồm Cách xác định kê khai theo tháng hay theo quý, Cách kê khai bổ sung điều chỉnh thuế GTGT, Phần mềm HTKK mới nhất, Cách lập các tờ khai thuế GTGT,...

Nếu các bạn chưa có phần mềm HTKK và cài đặt vào máy tính để sử dụng. Xem thêm nội dung phần mềm HTKK mới nhất và hướng dẫn cài đặt phần mềm HTKK mới nhất nhé.

Cách kê khai hóa đơn GTGT đầu vào, đầu ra bỏ sót
Cách kê khai hóa đơn GTGT đầu vào, đầu ra bỏ sót

Hướng dẫn kê khai hóa đơn GTGT đầu vào, đầu ra bỏ sót nhanh nhất

- Theo Khoản 6 Điều 1 Luật số 31/2013/QH13 quy định:

“đ) Thuế giá trị gia tăng đầu vào phát sinh trong tháng nào được kê khai, khấu trừ khi xác định số thuế phải nộp của tháng đó. Trường hợp cơ sở kinh doanh phát hiện số thuế giá trị gia tăng đầu vào khi kê khai, khấu trừ bị sai sót thì được kê khai, khấu trừ bổ sung trước khi cơ quan thuế công bố quyết định kiểm tra thuế, thanh tra thuế tại trụ sở người nộp thuế.”

- Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của Bộ Tài chính:

+ Điều 8 hướng dẫn thời điểm xác định thuế GTGT:

“1. Đối với bán hàng hóa là thời điểm chuyển giao quyền sở hữu hoặc quyền sử dụng hàng hóa cho người mua, không phân biệt đã thu được tiền hay chưa thu được tiền.

2. Đối với cung ứng dịch vụ là thời điểm hoàn thành việc cung ứng dịch vụ hoặc thời điểm lập hóa đơn cung ứng dịch vụ, không phân biệt đã thu được tiền hay chưa thu được tiền....”

+ Tiết a, Khoản 5, Điều 12 hướng dẫn:

“Cơ sở kinh doanh thuộc đối tượng tính thuế theo phương pháp khấu trừ thuế khi bán hàng hóa, dịch vụ phải tính và nộp thuế GTGT của hàng hóa, dịch vụ bán ra.”

+ Khoản 8 Điều 14 hướng dẫn:

“Thuế GTGT đầu vào phát sinh trong kỳ nào được kê khai, khấu trừ khi xác định số thuế phải nộp của kỳ đó, không phân biệt đã xuất dùng hay còn để trong kho.

- Trường hợp cơ sở kinh doanh phát hiện số thuế GTGT đầu vào khi kê khai, khấu trừ bị sai sót thì được kê khai, khấu trừ bổ sung trước khi cơ quan thuế, cơ quan có thẩm quyền công bố quyết định kiểm tra thuế, thanh tra thuế tại trụ sở người nộp thuế.”

Căn cứ hướng dẫn trên, trường hợp người nộp thuế phát hiện hóa đơn, chứng từ của các kỳ trước bị bỏ sót chưa kê khai thì thực hiện kê khai, khấu trừ bổ sung như sau:

1. Đối với người bán (Hóa đơn đầu ra bị sót)

- Hóa đơn đầu ra xuất bán phát sinh kỳ nào thì thực hiện khai bổ sung, điều chỉnh kỳ tính thuế phát sinh hóa đơn đó theo quy định.

Ví dụ: Tháng 05/2018 người nộp thuế phát hiện hóa đơn GTGT đầu ra phát sinh tháng 10/2017 chưa kê khai thì người nộp thuế nộp hồ sơ khai bổ sung, điều chỉnh hồ sơ khai thuế GTGT của kỳ tính thuế tháng 10/2017 theo quy định.

Như vậy: Hóa đơn đầu ra bị bỏ sót các bạn phải kê khai bổ sung vào kỳ phát sinh hóa đơn đó.

Hồ sơ khai bổ sung gồm:

Điểm b, Khoản 5 Điều 10 Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 06/11/2013 của Bộ Tài chính thì hồ sơ khai bổ sung bao gồm:

“- Tờ khai thuế của kỳ tính thuế bị sai sót đã được bổ sung, điều chỉnh;

- Bản giải trình khai bổ sung, điều chỉnh mẫu số 01/KHBS ban hành kèm theo Thông tư này (trong trường hợp khai bổ sung, điều chỉnh có phát sinh chênh lệch tiền thuế);

- Tài liệu kèm theo giải thích số liệu trong bản giải trình khai bổ sung, điều chỉnh.”

>>> Xem thêm hướng dẫn cách kê khai bổ sung điều chỉnh thuế GTGT tại đây!

2. Đối với người mua (Hóa đơn đầu vào bỏ sót)

- Thời điểm phát hiện hóa đơn bỏ sót kỳ nào thì kê khai, khấu trừ bổ sung tại kỳ tính thuế phát hiện hóa đơn bỏ sót nhưng phải trước khi cơ quan thuế, cơ quan có thẩm quyền công bố quyết định, kiểm tra thuế, thanh tra thuế tại trụ sở người nộp thuế.

Ví dụ: Tháng 05/2018 người nộp thuế phát hiện hóa đơn mua vào phát sinh tháng 10/2017 chưa kê khai thì NNT kê khai vào “Mục I - Hàng hóa, dịch vụ mua vào trong kỳ” trên tờ khai 01/GTGT của kỳ tính thuế tháng 04/2018 (nếu còn trong thời hạn khai thuế) hoặc tháng 05/2018 nhưng phải trước khi cơ quan thuế, cơ quan có thẩm quyền công bố quyết định kiểm tra thuế, thanh tra thuế tại trụ sở người nộp thuế.

Như vậy: Hóa đơn đầu vào bị bỏ sót các bạn kê khai vào kỳ hiện tại phát hiện ra.

Lưu ý: Theo Công văn 5004/TCT-KK ngày 26/11/2015 của Tổng cục thuế gửi Cục thuế Tỉnh Hòa Bình.

"Trường hợp Công ty TNHH Global Garment Sourcing Việt Nam (gọi tắt là Công ty GGS Việt Nam) do Cục Thuế tỉnh Hòa Bình quản lý thuế, phát sinh 196 số hóa đơn bỏ sót năm 2014 chưa kê khai. Ngày 11/3/2015 Cục Thuế tỉnh Hòa Bình ban hành Quyết định số 426/QĐ-CT về việc kiểm tra sau hoàn thuế GTGT tại Công ty GGS Việt Nam để kiểm tra thuế đối với 05 Quyết định hoàn thuế của năm 2014, thời kỳ hoàn từ tháng 02/2014-12/2014 Ngày công bố quyết định kiểm tra sau hoàn thuế là 03/4/2015 trước thời điểm (kỳ kê khai Quý 1, 2 năm 2015) Công ty mới thực hiện kê khai khấu trừ đối với 196 số hóa đơn bỏ sót năm 2014 nêu trên thì 196 số hóa đơn bỏ sót năm 2014 của Công ty GGS không đủ điều kiện khấu trừ, hoàn thuế GTGT."

Như vậy, ES-GLOCAL đã chia sẻ toàn bộ bài viết hướng dẫn kê khai hóa đơn GTGT đầu vào, đầu ra bỏ sót rồi nhé. Nếu có vướng mắc hay cần hỗ trợ vui lòng để lại bình luận hoặc đặt câu hỏi theo đường dẫn https://es-glocal.com/hoi-dap/ nhé

>>> Xem thêm bài viết cách kê khai hóa đơn điều chỉnh do sai số thuế tại đây!

Từ khóa: Hướng dẫn kê khai hóa đơn GTGT đầu vào bỏ sót, Hướng dẫn kê khai hóa đơn GTGT đầu ra bỏ sót

http://es-glocal.com/cach-ke-khai-hoa-don-gtgt-dieu-chinh-do-viet-sai-so-thue.ht

logo zalo

Hỏi đáp Hướng dẫn kê khai hóa đơn GTGT đầu vào, đầu ra bỏ sót

menu
024 66 66 33 69
Top