1312, Tháp B, Tòa nhà The Light, Tố Hữu, Hà Nội

T2 - T7: 8:00 - 17:30

024 66 66 33 69

[email protected]

  • Ngôn ngữ tiếng anh

Hướng dẫn cách kê khai bổ sung điều chỉnh thuế GTGT

23:22 18/09/2019 Tin Tức Es-glocal 0 bình luận

Hướng dẫn cách kê khai bổ sung điều chỉnh thuế GTGT nhanh nhất. Các nội dung liên quan đến bài viết gồm Cách xác định kê khai theo tháng hay theo quý, Cách kê khai thuế GTGT, Phần mềm HTKK mới nhất, Cách lập các tờ khai thuế GTGT 01, 04, 06/GTGT,...

Để xem hướng dẫn chi tiết về cách kê khai bổ sung điều chỉnh thuế GTGT các bạn theo dõi bên dưới nhé.
Cách kê khai bổ sung điều chỉnh thuế GTGT
Cách kê khai bổ sung điều chỉnh thuế GTGT

Hướng dẫn cách kê khai bổ sung điều chỉnh thuế GTGT Nhanh nhất

Trước hết, sẽ có 2 thời điểm khi phát hiện sai sót như sau:

I. Phát hiện sai sót nhưng trong thời hạn nộp tờ khai

- Khi phát hiện sai sót (dù là sai tiền thuế hay sai sót không ảnh hưởng đến tiền thuế...) nhưng còn trong thời hạn nộp hồ sơ khai thuế:

Cách xử lý:

Không lập tờ khai bổ sung mà chỉ cần lập lại tờ khai mới cho đúng rồi nộp lại trước thời hạn.

(Vì cơ quan thuế sẽ chấp nhận tờ khai cuối cùng trong thời hạn nộp là tờ khai đúng)

Ví Dụ: Ngày 18/11/2017 Công ty Es-Glocal nộp tờ khai thuế GTGT tháng 10/2016. Nhưng đến ngày 19/11/2017 lại phát hiện kê khai sai tiền thuế.

Xử lý: Chỉ cần lập lại tờ khai mới cho đúng rồi nộp lại trước ngày 20/11/2017 vậy là xong (Vì hạn nộp tờ khai theo tháng là ngày thứ 20 của tháng sau).

II. Phát hiện sai sót nhưng đã hết hạn nộp hồ sơ khai thuế

Xảy ra 2 trường hợp nhỏ là:

1. Sai sót không làm ảnh hưởng đến tiền thuế phải nộp, tiền thuế được khấu trừ

Những lỗi sai như: Kê khai sai số hóa đơn, sai ngày tháng năm hoa đơn, sai tên, MST công ty …

Cách xử lý: Không lập tờ khai bổ sung mẫu số 01/KHBS:

- Vào trực tiếp kỳ kê khai sai

=> Chọn :"Tờ khai lần đầu"

=> Vào phụ lục kê khai sai

=> Sửa lại cho đúng (Lưu tại Doanh nghiệp để sau này giải trình).

: Từ ngày 1/1/2015 theo điều 5 Luật Luật số 71/2014/QH13 thì các bạn chỉ cần nộp tờ khai thuế GTGT mà không cần nộp phụ lục đính kèm. Nên trường hợp này các bạn không cần nộp lại tờ khai, mà chỉ sửa lại để sau này giải trình khi quyết toán là được.

Ví Dụ: Ngày 28/11/2017 Công ty Es-Glocal phát hiện tờ khai thuế GTGT tháng 5/2017 bị sai số hóa đơn đầu vào.

Xử lý: Không lập tờ khai bổ sung mà vào trực tiếp tờ khai tháng 5/2015

=> Tích chọn: "Tờ khai lần đầu"

=> Vào "Phụ lục 01-2/GTGT"

=> Sửa lại cho đúng số hóa đơn

=> In ra lưu tại Doanh nghiệp.

2. Sai sót ảnh hưởng đến tiền thuế phải nộp , tiền thuế được khấu trừ

Những lỗi sai như: Kê khai sai tiền thuế GTGT, sai giá trị hàng hóa, kê khai thừa – thiếu hóa đơn đầu ra, bỏ sót hóa đơn đầu ra, kê khai sai số tiền …

Lưu ý: Đây là trường hợp kê khai sai ,

Còn nếu là hóa đơn viết sai mà phải viết hóa đơn điều chỉnh thì các bạn xem thêm:

>>> Xem thêm hướng dẫn cách kê khai hóa đơn GTGT điều chỉnh tại đây!

Cách kê khai bổ sung điều chỉnh:

Bước 1: Tải về phần mềm HTKK mới nhất

>>> Xem thêm

Bước 2: Đăng nhập vào phần mềm HTKK

=> Chọn: "Thuế giá trị gia tăng"

=> Chọn: “01/GTGT Tờ khai thuế GTGT khấu trừ (TT156/2013, TT26/2015)”

=> Chọn “Kỳ kê khai sai”

=> Tích Chọn “Tờ khai bổ sung”

=> Sau đó chọn: “Đồng ý”

- Khi các bạn chọn: "Đồng ý", màn hình sẽ xuất hiện như hình dưới:

Bước 3: Điều chỉnh các số liệu trên “Tờ khai điều chỉnh”

Nguyên tắc điều chỉnh: Sai đâu sửa đó (Tức là sai chỉ tiêu nào thì sửa chỉ tiêu đó)

* Nếu sai sót là hóa đơn đầu vào:

Kê khai điều chỉnh tăng/ giảm trực tiếp trên cả 3 chỉ tiêu là: Chỉ tiêu [23], [24] và [25]. (Như hình trên) (Chú ý phải nhập vào cả 3 chỉ tiêu).

Ví Dụ: Tháng 5/2018 các bạn phát hiện tờ khai thuế GTGT tháng 10/2017 kê khai sai số tiền trên hóa đơn đầu vào, cụ thể là thiếu 2.000.000, thuế GTGT: 200.000.

Cách kê khai bổ sung điều chỉnh cụ thể như sau:

  • Vào tờ khai tháng 10/2017 => Lựa chọn "Tờ khai bổ sung" => "Lần 1" (Nếu là lần đầu).
  • Các bạn điều chỉnh tăng ở 3 chỉ tiêu như sau (Vì kê khai thiếu, nên phải kê khai tăng, cụ thể là các bạn lấy số tiền hiện tại đang có ở trên các chỉ tiêu đó trên tờ khai và Cộng thêm số tiền thiếu vào), cụ thể như sau:

[23] = 500.000.000 + 2.000.000
[24] = 50.000.000 + 200.000
[25] = 40.000.000 + 200.000

(Do công ty kinh doanh mặt hàng chịu thuế và không chịu thuế nên 24 và 25 có thể sẽ khác nhau vì phải phân bổ số thuế GTGT dùng chung. Nếu là công ty chỉ kinh doanh mặt hàng chịu thuế thì 24 và 25 sẽ bằng nhau)

  • Các bạn ấn: "Tổng hợp KHBS" hoặc ấn "Ghi"
  • Sau đó xử lý số liệu như Bước 4 bên dưới.

* Nếu sai sót là hóa đơn đầu ra:

Kê khai điều chỉnh tăng/ giảm trực tiếp trên các chỉ tiêu từ: Chỉ tiêu [29] đến [33]. (Như hình bên trên)

Ví Dụ: Tháng 5/2018 các bạn phát hiện tờ khai thuế GTGT tháng 10/2017 kê khai sai 1 hóa đơn đầu ra, cụ thể là kê khai thừa: 2.000.000, thuế GTGT là 10%: 200.000.

Cách kê khai bổ sung điều chỉnh cụ thể như sau:

  • Vào tờ khai tháng 10/2017 => Lựa chọn "Tờ khai bổ sung" => "Lần 1" (Nếu là lần đầu).
  • Các bạn điều chỉnh giảm giảm tiêu 32 và 33 như sau (Vì là mặt hàng thuế suất 10%).

- Cụ thể là các bạn lấy số tiền hiện có ở trên 2 chỉ tiêu 32 và 33 (-) trừ đi, vì là kê khai thừa nên phải kê khai giảm xuống:

[32] = 630.000.000 - 2.000.000
[33] = 63.000.000 - 200.000

  • Các bạn ấn: "Tổng hợp KHBS" hoặc ấn "Ghi"
  • Sau đó xử lý số liệu như Bước 4 bên dưới.

* Các trường hợp khác làm tương tự

Bước 4: Sau khi kê khai điểu chỉnh, bổ sung xong các bạn Click vào “Tổng hợp KHBS” hoặc "Ghi" phía dưới => Màn hình sẽ xuất hiện như sau:

- Các bạn chỉ cần quan tâm đến 2 chỉ tiêu trên tờ “KHBS” là:

Chỉ tiêu [40] và Chỉ tiêu [43] để xử lý cụ thể như sau:

* Nếu Chỉ tiêu [40] < 0 Là giá trị âm (nằm trong ngoặc). (Giảm số thuế GTGT phải nộp trong kỳ)

=> Xử lý:

- Kết xuất “Tờ khai điều chỉnh” và “KHBS” để nộp qua mạng cho cơ quan thuế.

- Các bạn có thể trừ vào tiền thuế phải nộp của kỳ sau hoặc hoàn thuế. (Nhưng các bạn phải theo dõi bên ngoài).

Chú ý: Không được nhập vào Chỉ tiêu [38] của kỳ hiện tại.

* Nếu Chỉ tiêu [40] > 0 Là giá trị dương (Tăng số thuế GTGT phải nộp trong kỳ)

=> Xử lý:

- Kết xuất “Tờ khai điều chỉnh” và “KHBS” để nộp qua mạng cho cơ quan thuế.

- Nộp số tiền thuế phải nộp (+) cộng thêm tiền phạt chậm nộp mà phần mềm đã tính cho bạn (Ở phần B “Tính số tiền chậm nộp”) và Công văn giải trình sai sót (nếu có).

* Nếu Chỉ tiêu [43] < 0 Là giá trị âm (vì nằm trong ngoặc). (Giảm số thuế GTGT được khấu trừ của kỳ bổ sung)

=> Xử lý:

- Kết xuất “Tờ khai điều chỉnh” và “KHBS” để nộp qua mạng cho cơ quan thuế.

- Nhập số tiền đó vào Chỉ tiêu [37] của kỳ hiện tại.

* Nếu Chỉ tiêu [43] > 0 Là giá trị dương (Tăng số thuế GTGT được khấu trừ của kỳ bổ sung).

=> Xử lý:

- Kết xuất “Tờ khai điều chỉnh” và “KHBS” để nộp qua mạng cho cơ quan thuế.

- Nhập số tiền đó vào Chỉ tiêu [38] của kỳ hiện tại.

Ví Dụ: Tháng 4/2017 Công ty Es-Glocal kê khai bổ sung, điều chỉnh thuế GTGT tháng 01/2018. Kết quả sau khi điều chỉnh là làm tăng số thuế GTGT chưa khấu trừ hết là 5.000.000. (Tức là Chỉ tiêu [43] = 5.000.000)

Xử lý:

- Kết xuất “Tờ khai điều chỉnh” và “KHBS” để nộp tờ khai thuế qua mạng cho cơ quan thuế.

- Làm công văn giải trình (nếu có).

- Nhập số tiền ở Chỉ tiêu [43] = 5.000.000 của tờ khai bổ sung tháng 01/2018 vào Chỉ tiêu [38] của tháng 4/2017.

Chú ý: Những hóa đơn đầu vào bỏ sót thì không cần phải khai bổ sung mà có thể kê khai vào kỳ hiện tại và vẫn được khấu trừ (Nhưng phải trước khi Cơ quan thuế có quyết định thanh – kiểm tra).

Ví dụ: Tháng 11/2017 Công ty Es-Glocal phát hiện có 1 hóa đơn GTGT đầu vào của tháng 10/2017 chưa kê khai. Thì không cần lập tờ khai bổ sung mà kê khai trực tiếp vào Tờ khai tháng 11/2017.

- Những hóa đơn đầu ra bỏ sót thì phải kê khai bổ sung lại kỳ phát sinh hóa đơn đó.

Ví dụ: Tháng 11/2017 Công ty Es-Glocal phát hiện có 1 hóa đơn GTGT đầu ra của tháng 10/2017 bỏ sót. Thì phải lập tờ khai bổ sung của Tờ khai tháng 10/2017. (Cách kê khai bổ sung như trên)

(Theo Công văn 4943, Thông tư 156/2013 và Thông tư 219/2013)

>>> Xem thêm hướng dẫn kê khai hóa đơn GTGT đầu vào, đầu ra bỏ sót tại đây nhé!

Như vậy, ES-GLOCAL đã chia sẻ toàn bộ bài viết về cách kê khai bổ sung điều chỉnh thuế GTGT rồi nhé. Nếu có vướng mắc các bạn để lại bình luân bên dưới hoặc đặt câu hỏi theo đường dẫn https://es-glocal.com/hoi-dap/ tại đây nhé.

logo zalo

Hỏi đáp Hướng dẫn cách kê khai bổ sung điều chỉnh thuế GTGT

menu
024 66 66 33 69
Top