1312, Tháp B, Tòa nhà The Light, Tố Hữu, Hà Nội

T2 - T7: 8:00 - 17:30

024 66 66 33 69

[email protected]

 • Ngôn ngữ tiếng anh

Hoàn thuế GTGT hàng nhập khẩu là gì? Điều kiện và thủ tục hoàn

15:14 25/08/2021 Tin Tức Đặng Tiến Trung 0 bình luận

Hàng hóa nhập khẩu có được hoàn thuế GTGT? Điều kiện và các trường hợp hoàn thuế GTGT khâu nhập khẩu như thế nào? Hãng Kiểm toán Es-Glocal xin được chia sẻ đến bạn đọc qua bài viết dưới đây

Hoàn thuế GTGT hàng nhập khẩu
Hoàn thuế GTGT hàng nhập khẩu

#1. Hoàn thuế GTGT hàng nhập khẩu

Doanh nghiệp nhập khẩu hàng hóa dịch vụ, ngoài việc nộp thuế nhập khẩu, doanh nghiệp còn phải nộp thuế GTGT đầu vào. Số thuế này tương ứng được khấu trừ theo số thuế đầu ra phát sinh trong kỳ, hoặc được hoàn lại cho doanh nghiệp trong các trường hợp nhất định. Các trường hợp hàng hóa nhập khẩu và quy định hoàn thuế tương ứng bao gồm:

#1.1 Hàng nhập khẩu tiêu dùng trong nước

Hàng hóa doanh nghiệp nhập khẩu về phục vụ mục đích thương mại bán ra trong nước hoặc tiêu dùng nội bộ, doanh nghiệp thực hiện nộp thuế GTGT đầu vào theo quy định. Khi bán ra, nếu đủ điều kiện hoàn, doanh nghiệp tiến hành đề nghị hoàn thuế.

Doanh nghiệp đề nghị hoàn thuế cần thỏa mãn các điều kiện sau:

 • Doanh nghiệp đã được cấp giấy phép đăng ký kinh doanh, giấy chứng nhận đầu tư hợp pháp
 • Đã đăng ký nộp thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ
 • Lập và lưu giữ sổ kế toán, chứng từ kế toán theo quy định của pháp luật
 • Có tài khoản tiền gửi ngân hàng của doanh nghiệp

Doanh nghiệp thỏa mãn các điều kiện trên, xét hoàn thuế với hàng hóa nhập khẩu sau đó bán ra trong nước khi còn dư số thuế GTGT đầu vào lũy kế chưa khấu trừ hết sau 12 tháng tính từ tháng đầu tiên (hoặc sau 4 quý tính từ quý đầu tiên)

#1.2 Hàng nhập khẩu sau đó xuất khẩu

Căn cứ theo Khoản 6 Điều 1 Nghị định số 100/2016-NĐ/CP quy định:

"Cơ sở kinh doanh không được hoàn thuế đối với trường hợp hàng hóa nhập khẩu sau đó xuất khẩu, hàng hóa xuất khẩu không thực hiện việc xuất khẩu tại địa bàn hoạt động hải quan theo quy định của Luật Hải quan và các văn bản hướng dẫn."

Vậy, trường hợp doanh nghiệp nhập khẩu hàng sau đó xuất khẩu, hoặc hàng hóa không xuất khẩu tại địa bàn hoạt động hải quan theo quy định: doanh nghiệp không được hoàn số thuế GTGT đã nộp khâu nhập khẩu.

Khi đó, nếu doanh nghiệp xuất khẩu mà có nộp thuế sẽ được hoàn trả lại theo quy định hoàn thuế GTGT hàng xuất khẩu.

#1.3 Hàng nhập khẩu để sản xuất gia công hàng xuất khẩu

TH1: Doanh nghiệp nhập khẩu nguyên liệu sản xuất gia công xuất khẩu theo hợp đồng ký kết với bên nước ngoài.

Theo quy định tại Khoản 20 Điều 5 TT219/2013-TT/BTC quy định các đối tượng thuộc diện không chịu thuế GTGT có đề cập như sau:

"20. Hàng hóa chuyển khẩu, quá cảnh qua lãnh thổ Việt Nam; hàng tạm nhập khẩu, tái xuất khẩu; hàng tạm xuất khẩu, tái nhập khẩu; nguyên liệu, vật tư nhập khẩu để sản xuất, gia công hàng hóa xuất khẩu theo hợp đồng sản xuất, gia công xuất khẩu ký kết với bên nước ngoài."

Vậy: hàng hóa nhập khẩu theo quy định trên hợp đồng ký kết với bên nước ngoài là đối tượng thuộc diện không chịu thuế, doanh nghiệp nếu đã nộp thuế GTGT hàng nhập khẩu được hoàn lại số thuế đã nộp. Khi xuất khẩu nếu đã nộp thuế GTGT đầu ra, tương ứng được hoàn số thuế đó.

TH2: Doanh nghiệp nhập khẩu nguyên liệu sản xuất gia công xuất khẩu không theo hợp đồng ký kết với bên nước ngoài

Trường hợp này, hàng hóa nguyên liệu doanh nghiệp nhập khẩu không theo hợp đồng không thuộc đối tượng không chịu thuế. Do đó, doanh nghiệp vẫn tiến hành kê khai nộp thuế GTGT khâu nhập khẩu như thường, khi xuất khẩu chịu thuế suất 0%, doanh nghiệp được hoàn thuế GTGT khâu xuất khẩu theo quy định.

#1.4 Hàng nhập khẩu nộp thừa, nộp nhầm thuế

Tổ chức, cá nhân nhập khẩu hàng hóa khi nộp thuế GTGT ở khâu nhập khẩu mà số đã nộp lớn hơn số phải nộp, hoặc đã nộp nhưng thực tế không phải nộp được khấu trừ hoặc hoàn thuế, cụ thể:

 • Đối với người nhập khẩu đã đăng ký nộp thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ: số thuế nộp thừa, nộp nhầm được tính vào số thuế GTGT đầu vào được khấu trừ. Nếu hàng hóa nhập khẩu thông qua ủy thác: bên nhận ủy thác được khấu trừ thuế.
 • Đối với người nhập khẩu không đăng ký nộp thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ: số thuế nộp thừa, nộp nhầm được hoàn lại cho người nhập khẩu. Nếu hàng hóa nhập khẩu thông qua ủy thác: bên nhận ủy thác được là bên được hoàn thuế.

#1.5 Hàng nhập khẩu tái xuất trả chủ hàng

Theo quy định của Tổng cục Hải quan, đối với doanh nghiệp đã nộp thuế GTGT khâu nhập khẩu nhưng sau đó xuất trả hàng trả lại chủ hàng

 • Đối với tờ khai xuất khẩu đăng ký trước ngày 01/07/2016: cơ quan Hải quan thực hiện xử lý tiền thuế GTGT nộp thừa theo đúng quy định, cụ thể Khoản 13 Điều 1 Luật Quản lý thuế số 21/2012/QH13 quy định:

"1. Ngưi nộp thuế có stiền thuế, tiền chậm nộp, tiền phạt đã nộp lớn hơn số tiền thuế, tiền chậm nộp, tiền phạt phải nộp đối với từng loại thuế trong thời hạn mười năm, kể từ ngày nộp tiền vào ngân sách nhà nước thì được bù trừ số tiền thuế, tiền chậm nộp, tiền phạt nộp thừa với số tiền thuế, tiền chậm nộp, tiền phạt còn nợ, kể cả việc bù trừ giữa các loại thuế vi nhau; hoặc trừ vào số tiền thuế, tiền chậm nộp, tiền phạt phi nộp của lần nộp thuế tiếp theo; hoặc hoàn trả số tiền thuế, tiền chậm nộp, tiền phạt nộp thừa khi người nộp thuế không còn nợ tiền thuế, tiền chậm nộp, tiền phạt."

 • Đối với tờ khai xuất khẩu đăng ký từ ngày 01/07/2016 đến 01/02/2018: doanh nghiệp không được hoàn thuế mà thực hiện khấu trừ thuế khi tập hợp đủ các chứng từ tờ khai nhập khẩu, tờ khai xuất trả, biên bản thỏa thuận trả hàng hóa, chứng từ nộp thuế GTGT khâu nhập khẩu, đồng thời đáp ứng được điều kiện về chứng từ thanh toán không dùng tiền mặt.
 • Đối với các tờ khai xuất khẩu đăng ký sau ngày 01/02/2018: cơ quan Hải quan xử lý tương tự các tờ khai đăng ký trước ngày 01/07/2016.

#2 Điều kiện hoàn thuế GTGT hàng nhập khẩu

Doanh nghiệp hoàn thuế GTGT khâu nhập khẩu của hàng hóa dịch vụ xuất khẩu (thuế đầu vào) khi có đủ các điều kiện và hoàn thành các thủ tục sau:

 • Hợp đồng bán hàng hóa, gia công hàng hóa (đối với trường hợp gia công hàng hóa), cung ứng dịch vụ cho tổ chức, cá nhân nước ngoài. Trườn hợp ủy thác xuất khẩu: là hợp đồng ủy thác xuất khẩu và biên bản thanh lý hợp đồng ủy thác xuất khẩu (nếu đã kết thúc hợp đồng) hoặc biên bản đối chiếu công nợ định kỳ giữa bên ủy thác và bên nhận ủy thác xuất khẩu, trong đó ghi rõ:

1. Số lượng, chủng loại sản phẩm, giá trị hàng ủy thác đã xuất khẩu;

2. Số, ngày hợp đồng xuất khẩu của bên nhận ủy thác xuất khẩu ký với nước ngoài;

3. Số, ngày, số tiền ghi trên chứng từ thanh toán qua ngân hàng với nước ngoài của bên nhận ủy thác xuất khẩu;

4. Số, ngày, số tiền ghi trên chứng từ thanh toán của bên nhận ủy thác xuất khẩu thanh toán cho bên ủy thác xuất khẩu;

5. Số, ngày tờ khai hải quan hàng hóa xuất khẩu của bên nhận ủy thác xuất khẩu.

 • Tờ khai hải quan đối với hàng hóa xuất khẩu đã làm xong thủ tục hải quan. Đối với cơ sở kinh doanh xuất khẩu sản phẩm phần mềm dưới các hình thức tài liệu, hồ sơ, cơ sở dữ liệu đóng gói cứng để được khấu trừ, hoàn thuế GTGT đầu vào, cơ sở kinh doanh phải đảm bảo thủ tục về tờ khai hải quan như đối với hàng hóa thông thường.

Các trường hợp sau không yêu cầu tờ khai Hải quan:

+ Cơ sở kinh doanh xuất khẩu dịch vụ, phần mềm qua phương tiện điện tử

+ Hoạt động xây dựng, lắp đặt công trình ở nước ngoài hoặc ở trong khu phi thuế quan.

+ Cơ sở kinh doanh cung cấp điện, nước, văn phòng phẩm và hàng hóa phục vụ sinh hoạt hàng ngày của doanh nghiệp chế xuất gồm: lương thực, thực phẩm, hàng tiêu dùng (bao gồm cả bảo hộ lao động: quần, áo, mũ, giầy, ủng, găng tay).

 • Hàng hóa, dịch vụ xuất khẩu phải thanh toán qua ngân hàng hoặc thanh toán coi như qua ngân hàng (quy định tại Khoản 3 Điều 16 TT219/2013-TT/BTC)
 • Hóa đơn GTGT bán hàng hóa, dịch vụ hoặc hóa đơn xuất khẩu hoặc hóa đơn đối với tiền gia công của hàng hóa gia công.

Ví dụ: Trường hợp cơ sở kinh doanh xuất khẩu sử dụng tiền thanh toán hàng hóa, dịch vụ xuất khẩu để góp vốn với cơ sở nhập khẩu ở nước ngoài được coi là thanh toán qua ngân hàng, khi đó, cơ sở kinh doanh phải có đủ điều kiện thủ tục, hồ sơ như sau:

- Hợp đồng góp vốn.

- Việc sử dụng tiền thanh toán hàng hóa, dịch vụ xuất khẩu để góp vốn vào cơ sở nhập khẩu ở nước ngoài phải được quy định trong hợp đồng xuất khẩu.

- Trường hợp số tiền góp vốn nhỏ hơn doanh thu hàng hóa xuất khẩu thì số tiền chênh lệch phải thực hiện thanh toán qua ngân hàng.

#3. Các câu hỏi thường gặp

Hỏi: Nguyên liệu nhập khẩu để sản xuất gia công hàng xuất khẩu có được hoàn thuế không?

Đáp: Doanh nghiệp được hoàn lại số thuế GTGT hàng nhập khẩu đã nộp đối với mặt hàng này.

Hỏi: Để được hoàn thuế DN cần đáp ứng điều kiện gì?

Đáp: Doanh nghiệp cần thỏa mãn các điều kiện:

 • Có giấy phép DKKD, giấy chứng nhận đầu tư hợp pháp;
 • Đăng ký nộp thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ;
 • Lập và lưu giữ sổ kế toán, chứng từ kế toán theo quy định của pháp luật;
 • Có tài khoản tiền gửi ngân hàng của doanh nghiệp.

Trên đây là những chia sẻ của Hãng Kiểm toán Es-Glocal về Hoàn thuế GTGT hàng nhập khẩu. Nếu có vấn đề nào chưa rõ hoặc cần hỗ trợ, bạn đọc có thể để lại bình luận bên dưới hoặc đặt câu hỏi theo đường dẫn sau để được hỗ trợ trong thời gian sớm nhất: https://es-glocal.com/hoi-dap/. Cảm ơn bạn đọc đã theo dõi!

logo zalo

Hỏi đáp Hoàn thuế GTGT hàng nhập khẩu là gì? Điều kiện và thủ tục hoàn

menu
024 66 66 33 69
Top