1312, Tháp B, Tòa nhà The Light, Tố Hữu, Hà Nội

T2 - T7: 8:00 - 17:30

024 66 66 33 69

info@es-glocal.com

 • Ngôn ngữ tiếng anh

Hệ thống tiêu chuẩn Thẩm định giá Việt Nam mới nhất hiện nay

12:34 04/10/2017 Tin Tức Es-glocal 0 bình luận

Kiểm toán Es-Glocal xin chia sẻ Hệ thống tiêu chuẩn Thẩm định giá Việt Nam mới nhất hiện nay gồm các tiêu chuẩn: Những quy tắc đạo đức hành nghề thẩm định giá, Giá trị thị trường làm cơ sở cho thẩm định giá, Giá trị phi thị trường làm cơ sở cho thẩm định giá,... Thẩm định giá Cách tiếp cận từ thị trường, Cách tiếp cận từ chi phí, ....

  Chi tiết Hệ thống tiêu chuẩn Thẩm định giá Việt Nam mới nhất hiện nay như sau:

  Tiêu chuẩn số 01 đến tiêu chuẩn thẩm định giá 04 được ban hành theo Thông tư số: 158/2014/TT-BTC gồm:

  • Tiêu chuẩn thẩm định giá Việt Nam số 01 – Những quy tắc đạo đức hành nghề thẩm định giá;
  • Tiêu chuẩn thẩm định giá Việt Nam số 02 – Giá trị thị trường làm cơ sở cho thẩm định giá;
  • Tiêu chuẩn thẩm định giá Việt Nam số 03 – Giá trị phi thị trường làm cơ sở cho thẩm định giá;
  • Tiêu chuẩn thẩm định giá Việt Nam số 04 – Những nguyên tắc kinh tế chi phối hoạt động thẩm

  Tiêu chuẩn số 05 đến tiêu chuẩn thẩm định giá 07 được ban hành kèm theo Thông tư số 28/2015/TT-BTC gồm:

  • Tiêu chuẩn thẩm định giá Việt Nam số 05 - Quy trình thẩm định giá;
  • Tiêu chuẩn thẩm định giá Việt Nam số 06 - Báo cáo kết quả thẩm định giá, chứng thư thẩm định giá và hồ sơ thẩm định giá;
  • Tiêu chuẩn thẩm định giá Việt Nam số 07 - Phân loại tài sản trong thẩm định giá.

  Tiêu chuẩn thẩm định giá số 08 đến tiêu chuẩn thẩm định giá 10 được ban hành kèm theo Thông tư số 126/2015/TT-BTC gồm:

  • Tiêu chuẩn thẩm định giá Việt Nam số 08 - Cách tiếp cận từ thị trường;
  • Tiêu chuẩn thẩm định giá Việt Nam số 09 - Cách tiếp cận từ chi phí;
  • Tiêu chuẩn thẩm định giá Việt Nam số 10 - Cách tiếp cận từ thu nhập.

  Tiêu chuẩn thẩm định giá số 11 được ban hành kèm theo Thông tư 145/2016/TT-BTC chi tiêu: Tiêu chuẩn thẩm định giá Bất động Sản.

  Tiêu chuẩn số 12, Hiện tại đang dự thảo. Dự kiến sẽ ban hành cuối năm 2017 tới đây.

  Cảm ơn các bạn đã quan tâm và chia sẻ với Kiểm toán Es-Glocal,

  logo zalo

  Hỏi đáp Hệ thống tiêu chuẩn Thẩm định giá Việt Nam mới nhất hiện nay

  menu
  024 66 66 33 69
  Top