1312, Tháp B, Tòa nhà The Light, Tố Hữu, Hà Nội

T2 - T7: 8:00 - 17:30

024 66 66 33 69

info@es-glocal.com

  • Ngôn ngữ tiếng anh

Tag: Phần mềm HTKK mới nhất

Phần mềm HTKK 4.4.5 của Tổng cục thuế

Phần mềm HTKK 4.4.5 của Tổng cục thuế

Nâng cấp ứng dụng Hỗ trợ kê khai (HTKK) phiên bản 4.4.5 cập nhật đổi tên Chi cục Thuế khu vực thuộc Cục Thuế tỉnh Cao Bằng Tổng cục Thuế ...

08:29 15/10/2020 Tin Tức

Phần mềm HTKK 4.4.4 của Tổng cục thuế

Phần mềm HTKK 4.4.4 của Tổng cục thuế

Nâng cấp ứng dụng Hỗ trợ kê khai (HTKK) phiên bản 4.4.4 cập nhật một số nội dung phát sinh Tổng cục Thuế thông báo nâng cấp ứng dụng Hỗ trợ ...

08:13 15/10/2020 Tin Tức

Phần mềm HTKK 4.4.3 của Tổng cục thuế

Phần mềm HTKK 4.4.3 của Tổng cục thuế

Nâng cấp ứng dụng Hỗ trợ kê khai (HTKK) phiên bản 4.4.3 cập nhật tên địa bàn hành chính cấp xã thuộc các tỉnh/thành phố Lai Châu, Cao Bằng, Hồ chí ...

08:32 15/10/2020 Tin Tức

Phần mềm HTKK 4.4.2 của Tổng cục thuế

Phần mềm HTKK 4.4.2 của Tổng cục thuế

Nâng cấp ứng dụng Hỗ trợ kê khai (HTKK) phiên bản 4.4.2 cập nhật danh mục thuế bảo vệ môi trường và danh mục phí, lệ phí đáp ứng Thông tư số ...

08:18 15/10/2020 Tin Tức

Phần mềm HTKK 4.4.1 của Tổng cục thuế

Phần mềm HTKK 4.4.1 của Tổng cục thuế

Nâng cấp ứng dụng  Hỗ trợ kê khai (HTKK) phiên bản 4.4.1  đáp ứng thay đổi đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã thuộc các Phú Yên, Bình Định, Thanh ...

08:48 15/10/2020 Tin Tức

Phần mềm HTKK 4.4.0 của Tổng cục thuế

Phần mềm HTKK 4.4.0 của Tổng cục thuế

Nâng cấp ứng dụng  Hỗ trợ kê khai (HTKK) phiên bản 4.4.0  đáp ứng yêu cầu hợp nhất Chi cục Thuế trực thuộc Cục Thuế Thành phố Hồ Chí Minh. ...

08:35 15/10/2020 Tin Tức

Phần mềm HTKK 4.3.9 của Tổng cục thuế

Phần mềm HTKK 4.3.9 của Tổng cục thuế

Nâng cấp ứng dụng  Hỗ trợ kê khai (HTKK) phiên bản 4.3.9  cập nhật một số nội dung phát sinh. Tổng cục Thuế thông báo nâng cấp ứng dụng Hỗ ...

08:36 15/10/2020 Tin Tức

Phần mềm HTKK 4.3.7 của Tổng cục thuế

Phần mềm HTKK 4.3.7 của Tổng cục thuế

Nâng cấp ứng dụng  Hỗ trợ kê khai (HTKK) phiên bản 4.3.7  cập nhật một số nội dung phát sinh. Tổng cục Thuế thông báo nâng cấp ứng dụng  Hỗ ...

08:37 15/10/2020 Tin Tức

Phần mềm HTKK 4.3.6 của Tổng cục thuế

Phần mềm HTKK 4.3.6 của Tổng cục thuế

Nâng cấp ứng dụng  Hỗ trợ kê khai (HTKK) phiên bản 4.3.6  cập nhật một số nội dung phát sinh. - Tổng cục Thuế thông báo nâng cấp ứng dụng  Hỗ ...

08:42 15/10/2020 Tin Tức

Phần mềm HTKK 4.3.5 của Tổng cục thuế

Phần mềm HTKK 4.3.5 của Tổng cục thuế

Nâng cấp ứng dụng  Hỗ trợ kê khai (HTKK) phiên bản 4.3.5  đáp ứng các yêu cầu nghiệp vụ phát sinh. 1. Nâng cấp ứng dụng bổ sung các yêu cầu ...

08:41 15/10/2020 Tin Tức

Phần mềm HTKK 4.3.4 của Tổng cục thuế

Phần mềm HTKK 4.3.4 của Tổng cục thuế

Nâng cấp ứng dụng  Hỗ trợ kê khai (HTKK) phiên bản 4.3.4  đáp ứng việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyên, cấp xã. Tổng cục Thuế thông ...

08:43 15/10/2020 Tin Tức

Phần mềm HTKK 4.3.2 của Tổng cục thuế

Phần mềm HTKK 4.3.2 của Tổng cục thuế

Nâng cấp ứng dụng  Hỗ trợ kê khai (HTKK) phiên bản 4.3.2  đáp ứng việc hợp nhất Chi cục Thuế trực thuộc 45 Cục Thuế. Tổng cục Thuế thông ...

15:55 09/10/2020 Tin Tức

Phần mềm HTKK 4.3.1 của Tổng cục thuế

Phần mềm HTKK 4.3.1 của Tổng cục thuế

Nâng cấp ứng dụng  Hỗ trợ kê khai (HTKK) phiên bản 4.3.1  đáp ứng việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã. Tổng cục Thuế ...

15:55 09/10/2020 Tin Tức

Phần mềm HTKK 4.3.0 của Tổng cục thuế

Phần mềm HTKK 4.3.0 của Tổng cục thuế

Nâng cấp ứng dụng  Hỗ trợ kê khai (HTKK) phiên bản 4.3.0  đáp ứng yêu cầu nghiệp vụ. Tổng cục Thuế thông báo nâng cấp ứng dụng  Hỗ trợ ...

15:54 09/10/2020 Tin Tức

Phần mềm HTKK 4.2.9 của Tổng cục thuế

Phần mềm HTKK 4.2.9 của Tổng cục thuế

Tổng cục Thuế thông báo nâng cấp ứng dụng Hỗ trợ kê khai (HTKK) phiên bản 4.2.9 cập nhật một số yêu cầu   phát sinh khi triển khai phiên ...

08:43 15/10/2020 Tin Tức

Đăng ký nhận bản tin

Nhận thông báo về luật, thông tư hướng dẫn, tài liệu về kiểm toán, báo cáo thuế, doanh nghiệp

024 66 66 33 69
Top