1312, Tháp B, Tòa nhà The Light, Tố Hữu, Hà Nội

T2 - T7: 8:00 - 17:30

024 66 66 33 69

info@es-glocal.com

  • Ngôn ngữ tiếng anh

Hướng dẫn cách kê khai hóa đơn GTGT điều chỉnh do viết sai số thuế

23:42 18/09/2019 Tin Tức Trịnh Xuân Mạnh 0 bình luận

Hướng dẫn cách kê khai hóa đơn GTGT điều chỉnh do viết sai số thuế. Các nội dung liên quan đến bài viết gồm Cách kê khai thuế GTGT, Cách kê khai bổ sung điều chỉnh thuế GTGT, Phần mềm HTKK mới nhất, Cách lập các tờ khai thuế GTGT 01, 04/GTGT,...

Cách kê khai hóa đơn GTGT điều chỉnh do viết sai
Cách kê khai hóa đơn GTGT điều chỉnh do viết sai

Hướng dẫn cách kê khai hóa đơn GTGT điều chỉnh do viết sai số thuế

1. Cách viết hóa đơn điều chỉnh giảm

* Những trường hợp phải lập hóa đơn điều chỉnh

Theo điều 20 Thông tư 39/2014/TT-BTC ngày 31/3/2014:

“Trường hợp hóa đơn đã lập và giao cho người mua, đã giao hàng hóa, cung ứng dịch vụ, người bán và người mua đã kê khai thuế, sau đó phát hiện sai sót thì người bán và người mua phải lập biên bản hoặc có thỏa thuận bằng văn bản ghi rõ sai sót, đồng thời người bán lập hóa đơn điều chỉnh sai sót. Hóa đơn ghi rõ điều chỉnh (tăng, giảm) số lượng hàng hóa, giá bán, thuế suất thuế giá trị gia tăng…, tiền thuế giá trị gia tăng cho hóa đơn số…, ký hiệu… Căn cứ vào hóa đơn điều chỉnh, người bán và người mua kê khai điều chỉnh doanh số mua, bán, thuế đầu ra, đầu vào. Hóa đơn điều chỉnh không được ghi số âm (-).”

Kết luận: Khi phát hiện hóa đơn GTGT viết sai mà 1 trong 2 bên (bán, mua) hoặc cả 2 bên đã kê khai thì phải:

Bước 1: Lập biên bản điều chỉnh hóa đơn

Bước 2: Xuất hóa đơn điều chỉnh

Lưu ý: Kể từ ngày 1/1/2015 theo Thông tư 26/2015/TT-BTC ngày 27/2/2015

- Trường hợp hóa đơn đã lập có sai sót về tên, địa chỉ người mua nhưng ghi đúng mã số thuế người mua thì các bên lập biên bản điều chỉnh và không phải lập hóa đơn điều chỉnh.

* Cách viết hóa đơn điều chỉnh giảm cụ thể như sau:

  • Trường hợp 1: Điều chỉnh giảm thuế suất
STT Tên hàng hóa, dịch vụ Đơn vị tính Số lượng Đơn giá Thành tiền
1 2 3 4 5 6=4x5
01 Điều chỉnh giảm thuế suất thuế GTGT từ 10% thành 5% của hóa đơn  số 0006789, ký hiệu ES/12P, ngày 11/03/2016. \ \ \ \
           
   Cộng tiền hàng:                                                                                        \
Thuế suất GTGT:   .5 %  , Tiền thuế GTGT:                                             1.000.000
Tổng cộng tiền thanh toán                                                                     1.000.000
Số tiền viết bằng chữ: Một triệu đồng chẵn.
  • Trường hợp 2: Điều chỉnh giảm đơn giá

Ví dụ: Đơn giá thực tế là 12.000.000 nhưng hóa đơn trước lại viết thành 12.200.000 (Như vậy là chênh lệch 200.000, phải điều chỉnh giảm). Hóa đơn này đã kê khai vào tháng 3/2016. Đến tháng 6 mới phát hiện ra và phải viết hóa đơn điều chỉnh như sau:

STT Tên hàng hóa, dịch vụ Đơn vị tính Số lượng Đơn giá Thành tiền
1 2 3 4 5 6=4x5
01 Điều chỉnh giảm đơn giá của hóa đơn số 0006359, ký hiệu ES/12P, ngày 19/03/2016. Chiếc 10 200.000
(Chỉ ghi số tiền muốn điều chỉnh giảm)
2.000.000
           
   Cộng tiền hàng:                                                                                        2.000.000
Thuế suất GTGT:   .10 %  , Tiền thuế GTGT:                                                 200.000
Tổng cộng tiền thanh toán                                                                       2.200.000
Số tiền viết bằng chữ: Hai triệu hai trăm nghìn đồng chẵn.

>>> Xem thêm hướng dẫn cách viết hóa đơn điều chỉnh chi tiết cho từng trường hợp tại đây!

  • Trường hợp 3: Điều chỉnh hoá đơn chiết khấu thương mại

Theo Khoản 2.5 Phụ lục 4 Thông tư số 39/2014/TT-BTC ngày 31/3/2014:

“2.5. Hàng hoá, dịch vụ áp dụng hình thức chiết khấu thương mại dành cho khách hàng thì trên hóa đơn GTGT ghi giá bán đã chiết khấu thương mại dành cho khách hàng, thuế GTGT, tổng giá thanh toán đã có thuế GTGT.

Nếu việc chiết khấu thương mại căn cứ vào số lượng, doanh số hàng hoá, dịch vụ thì số tiền chiết khấu của hàng hoá đã bán được tính điều chỉnh trên hoá đơn bán hàng hoá, dịch vụ của lần mua cuối cùng hoặc kỳ tiếp sau. Trường hợp số tiền chiết khấu được lập khi kết thúc chương trình (kỳ) chiết khấu hàng bán thì được lập hoá đơn điều chỉnh kèm bảng kê các số hoá đơn cần điều chỉnh, số tiền, tiền thuế điều chỉnh. Căn cứ vào hoá đơn điều chỉnh, bên bán và bên mua kê khai điều chỉnh doanh số mua, bán, thuế đầu ra, đầu vào.”

Như vậy: Trường hợp này các bạn cũng lập hoá đơn điều chỉnh giảm kèm theo Bảng kê các số hóa đơn cần điều chỉnh giảm, cụ thể như sau:

STT Tên hàng hóa, dịch vụ Đơn vị tính Số lượng Đơn giá Thành tiền
1 2 3 4 5 6=4x5
01 Điều chỉnh giảm số tiền, tiền thuế máy tính xách tay ACER của các hoá theo bảng kê số …. Chiếc 45 550.000 24.750.000
  (Chiết khấu thương mại 5% theo hợp đồng số ... ngày....)        
 Cộng tiền hàng:                                                                                    24.750.000
Thuế suất GTGT: 10% , Tiền thuế GTGT:                                             2.475.000
Tổng cộng tiền thanh toán:                                                                   27.225.000
Số tiền viết bằng chữ: Hai mươi bảy triệu hai trăm hai mươi hai lăm nghìn đồng. 

>>> Xem thêm hướng dẫn hạch toán chiết khấu thương mại và giảm giá hàng bán tại đây

 

2. Cách kê khai hóa đơn điều chỉnh giảm

  • Theo Công văn 3430/TCT-KK ngày 21/08/2014 của Tổng cục thuế về việc kê khai hóa đơn bán hàng:

“Căn cứ quy định nêu trên, đối với hóa đơn điều chỉnh giảm doanh thu, giảm thuế theo quy định thì thực hiện kê khai:

- Đối với bên bán hàng thì thực hiện kê khai hóa đơn điều chỉnh giảm vào Bảng kê mẫu 01-1/GTGT và ghi giá trị âm.

- Đối với bên mua thì thực hiện kê khai mẫu 01-2/GTGT và ghi giá trị âm.

Hiện tại Tổng cục Thuế đã hỗ trợ việc nhập số âm tại bảng kê 01-1/GTGT, 01-2/GTGT trên ứng dụng HTKK, iHTKK.”

  • Theo Công văn 4943/TCT-KK ngày 23/11/2015 của Tổng cục thuế:

"Ví dụ 6: Tháng 05/2015 Công ty A xuất hóa đơn bán hàng cho Công ty B với tổng giá trị hàng hóa bán ra là 100 triệu đồng, thuế GTGT đầu ra 10 triệu đồng. Công ty A và Công ty B đã thực hiện kê khai hóa đơn này theo quy định. Tháng 07/2015, Công ty B phát hiện hàng hóa đã giao không đúng quy cách, chất lượng.

- Trường hợp Công ty B trả lại toàn bộ hàng hóa: Công ty B xuất hóa đơn trả lại hàng cho Công ty A với giá trị hàng hóa trả lại là 100 triệu đồng, thuế GTGT là 10 triệu đồng. Căn cứ hóa đơn trả lại hàng, Công ty A điều chỉnh giảm doanh số bán và thuế GTGT đầu ra, Công ty B điều chỉnh giảm doanh số mua và thuế GTGT đầu vào tại kỳ tính thuế tháng 07/2015 (nếu còn trong thời hạn khai thuế) hoặc tháng 08/2015.

- Trường hợp hai bên thống nhất điều chỉnh giảm giá bán: Công ty A xuất hóa đơn điều chỉnh giảm giá trị hàng hóa và thuế GTGT theo quy định. Căn cứ hóa đơn điều chỉnh, Công ty A điều chỉnh giảm doanh số bán và thuế GTGT đầu ra, Công ty B điều chỉnh giảm doanh số mua và thuế GTGT đầu vào tại kỳ tính thuế tháng 07/2015 (nếu còn trong thời hạn khai thuế) hoặc tháng 08/2015."

Chi tiết:

- Cách kê khai âm: Các bạn đặt đấu trừ (-) trước sau đó nhập số tiền.

Ví dụ: -1.000.000

- Kê khai hóa đơn điều chỉnh vào tờ khai thuế GTGT của kỳ hiện tại.

Ví dụ: Tháng 12/2106 Lập hóa đơn điều chỉnh của hóa đơn tháng 8/2016 thì kê khai hóa đơn điều chỉnh này vào tháng 12/2016.

Lưu ý: Hiện tại phần mềm HTKK 3.8.4 đã bỏ các phụ lục đi, nên sẽ kê khai trực tiếp trên Tờ khai 01/GTGT, cụ thể như sau:

Kê khai 3 ví dụ bên trên:

1. Bên bán kê khai điều chỉnh giảm thuế GTGT đầu ra:

Kê khai âm vào các Chỉ tiêu thuế suất tương ứng trên Tờ khai 01/GTGT:

- Kê khai âm vào Chỉ tiêu 32: -26.750.000, Chỉ tiêu 33: -3.675.000 (Vì là thuế suất 10% và có 1 hóa đơn điều chỉnh giảm tiền thuế).

Chú ý: Nếu trong kỳ phát sinh nhiều hóa đơn khác:

- Thì các bạn phải trừ số tiền doanh thu và thuế GTGT của hóa đơn điều chỉnh giảm đó.

Ví dụ: Sau khi các bạn kê khai các hóa đơn khác thì số liệu trên Chỉ tiêu 32 là: 40.000.000

=> Thì các bạn lấy số tiền đó (-) trừ đi - 26.750.000 = 13.250.000

- Lấy số liệu ở Chỉ tiêu 33 là: 4.000.000 - 3.675.000 = 325.000 (Nếu bạn đã hạch toán thì có thể dựa vào Sổ TK 3331 để kê khai vào đây)

2. Bên mua kê khai điều chỉnh giảm thuế GTGT đầu vào:

Kê khai âm vào Chỉ tiêu 23, 24, 25 trên Tờ khai 01/GTGT

- Kê khai âm vào: Chỉ tiêu [23]: -26.750.000

- Kê khai âm vào: Chỉ tiêu [24]: -3.675.000

- Kê khai âm vào: Chỉ tiêu [25]: -3.675.000

Chú ý: Nếu trong kỳ phát sinh nhiều hóa đơn khác:

- Thì các bạn phải trừ số tiền Giá trị mua vào và thuế GTGT của hóa đơn điều chỉnh giảm đó.

Ví dụ: Sau khi các bạn kê khai các hóa đơn khác thì số liệu trên Chỉ tiêu 23 là: 40.000.000

=> Thì các bạn lấy số tiền đó (-) trừ đi - 26.750.000 = 13.250.000

- Lấy số liệu ở Chỉ tiêu 24 và 25 là: 4.000.000 - 3.675.000 = 325.000 (Nếu bạn đã hạch toán thì có thể dựa vào Sổ TK 1331 để kê khai vào đây)

Chú ý: Hóa đơn điều chỉnh giảm thì không được viết âm trên hóa đơn nhưng phải kê khai âm trên phần mềm HTKK.

>>> Hướng dẫn hạch toán điều chỉnh tăng giảm doanh thu, thuế GTGT tại đây!

3. Những trường hợp phải kê khai điều chỉnh tăng, giảm thuế GTGT sau quyết toán thuế

>>> Xem thêm cách kê khai bổ sung điều chỉnh thuế GTGT tại đây nhé!

Trên đây là toàn bộ bài viết hướng dẫn cách kê khai hóa đơn GTGT điều chỉnh do viết sai số thuế nếu có vướng mắc hay cần hỗ trợ các bạn vui lòng để lại bình luận hoặc đặt câu hỏi theo đường dẫn https://es-glocal.com/hoi-dap/ để được hỗ trợ nhé.

logo zalo

Hỏi đáp Hướng dẫn cách kê khai hóa đơn GTGT điều chỉnh do viết sai số thuế

menu
024 66 66 33 69
Top