1312, Tháp B, Tòa nhà The Light, Tố Hữu, Hà Nội

T2 - T7: 8:00 - 17:30

024 66 66 33 69

[email protected]

  • Ngôn ngữ tiếng anh

Tag: Chi phí không được trừ

Giao dịch liên kết khi quyết toán thuế TNDN

Giao dịch liên kết khi quyết toán thuế TNDN

Những điểm mới hiện nay trong những doanh nghiệp có phát sinh Giao dịch liên kết khi quyết toán thuế TNDN 2019 gồm những gì? Các doanh nghiệp đó cần ...

10:08 09/01/2021 Tin Tức

Đăng ký nhận bản tin

Nhận thông báo về luật, thông tư hướng dẫn, tài liệu về kiểm toán, báo cáo thuế, doanh nghiệp

024 66 66 33 69
Top