1312, Tháp B, Tòa nhà The Light, Tố Hữu, Hà Nội

T2 - T7: 8:00 - 17:30

024 66 66 33 69

[email protected]

  • Ngôn ngữ tiếng anh

Những điểm mới của Nghị định 132/2020/NĐ-CP về Giao dịch liên kết

17:24 30/11/2020 Tin Tức Nguyễn Đình Viên 0 bình luận

Ngày 05/11/2020 Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 132/2020/NĐ-CP Quy định về quản lý thuế với các doanh nghiệp có giao dịch liên kết. Nghị định có hiệu lực thi hành từ ngày 20 tháng 12 năm 2020 và được thay thế cho Nghị định 20/2017/NĐ-CP (Nghị định 20). Vậy những điểm mới của Nghị định 132/2020/NĐ-CP so với Nghị định 20 có những thay đổi quan trọng nào? ES-GLOCAL chia sẻ cùng bạn qua bài viết dưới đây.

Những  điểm mới của Nghị định 132 về Giao dịch liên kết

Để nắm rõ những điểm mới thay đổi trong Nghị định bạn xem lướt qua nội dung chính của bài viết dưới đây nhé.

#1. Những điểm mới của Nghị định 132 về Giao dịch liên kết

#1.1 Làm rõ các giao dịch thuộc phạm vi điều chỉnh của Giao dịch liên kết

Nếu như trước đây Nghị định 20 chỉ quy định các giao dịch của các bên có quan hệ liên kết là giao dịch trong hoạt động kinh doanh thì giờ đây nghị định 132 quy định rõ các giao dịch bao gồm: mua, bán, trao đổi, thuê, cho thuê, mượn, cho mượn, chuyển giao, chuyển nhượng hàng hóa, cung cấp dịch vụ; vay, cho vay, dịch vụ tài chính, đảm bảo tài chính và các công cụ tài chính khác; mua, bán, trao đổi, thuê, cho thuê, mượn, cho mượn, chuyển giao, chuyển nhượng tài sản hữu hình, tài sản vô hình và thỏa thuận mua, bán, sử dụng chung nguồn lực như tài sản, vốn, lao động, chia sẻ chi phí giữa các bên có quan hệ liên kết mới thuộc phạm vi điều chỉnh của quan hệ liên kết.

>>> Xem thêm quan hệ liên kết là gì tại đây nhé!

#1.2 Bổ sung thêm trường hợp các bên có quan hệ liên kết

Quan hệ liên kết là gì?

Nghị định 20 chỉ đề cập tới 10 trường hợp có quan hệ liên kết thì nghị định 132 bổ sung thêm 01 trường hợp nữa thành 11 trường hợp đó là:

  • Doanh nghiệp có phát sinh các giao dịch nhượng, nhận chuyển nhượng vốn góp ít nhất 25% vốn góp của chủ sở hữu của doanh nghiệp trong kỳ tính thuế; vay, cho vay ít nhất 10% vốn góp của chủ sở hữu tại thời điểm phát sinh giao dịch trong kỳ tính thuế với cá nhân điều hành, kiểm soát doanh nghiệp hoặc với cá nhân thuộc trong một các mối quan hệ theo quy định tại điểm g khoản 2 điều 5 của Nghị định 132.

#1.3 Nâng cao ngưỡng khống chế chi phí lãi vay và mở rộng đối tượng được miễn áp dụng khống chế

Nghị định 132 kế thừa quy định tại Nghị định 68/2020/NĐ-CP theo đó nâng mức khống chế chi phí lãi vay từ 20% so với Nghị định 20 lên thành 30% và cho phép khống chế chi phí lãi vay sau khi đã trừ lãi tiền gửi, tiền vay.

Đối tượng được miễn áp dụng khống chế chi phí lãi vay được thay đổi bổ sung thêm đối tượng:

  • Các khoản vay vốn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA), vay ưu đãi của Chính phủ thực hiện theo phương thức Chính phủ đi vay nước ngoài cho các doanh nghiệp vay lại; các khoản vay thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia (chương trình nông thôn mới và giảm nghèo bền vững); các khoản vay đầu tư chương trình, dự án thực hiện chính sách phúc lợi xã hội của Nhà nước (nhà ở tái định cư, nhà ở công nhân, sinh viên, nhà ở xã hội và dự án phúc lợi công cộng khác);

#1.4 Chi phí lãi vay vượt mức

So với Nghị định 20 thì Nghị định 132 cho phép lãi vay vượt định mức khống chế 30% được kết chuyển sang các năm sau và thời gian kết chuyển không quá 05 năm.

#1.5 Khoảng giá trị giao dịch độc lập chuẩn được thay đổi

Khoảng giao dịch độc lập chuẩn

Với Nghị định 20 khoảng giá trị giao dịch độc lập chuẩn là từ tứ phân vị thứ nhất đến tứ phân vị thứ ba, tương đương với bách phân vị thứ 25 đến bách phân vị thứ 75. Với nghị định 132 thì khoảng giá trị giao dịch độc lập chuẩn là tập hợp các giá trị từ bách phân vị thứ 35 đến bách phân vị thứ 75. Như vậy, giá trị ngưỡng dưới được đề xuất tăng thêm 10%.

>>> Xem thêm khoảng giao dịch độc lập chuẩn và hướng dẫn cách xác định tại đây nhé!

#1.6 Bổ sung thêm trường hợp được miễn lập hồ sơ xác định giá GDLK

Ngoại trừ trường hợp được miễn lập hồ sơ theo Nghị định 20 cũ thì nghị định 132 bổ sung thêm trường hợp miễn khi thỏa mãn của 3 tiêu chí sau:

>>> Xem thêm các trường hợp được miễn lập hồ sơ, miễn kê khai trong giao dịch liên kết tại đây nhé!

#1.7 Chấp nhận việc sử dụng cơ sở dữ liệu thương mại khi thực hiện phân tích, so sánh

Dữ liệu thương mại sử dụng khi phân tích, so sánh
Dữ liệu thương mại sử dụng khi phân tích, so sánh

Cơ sở dữ liệu thương mại theo nghị định 132 được xem như là một nguồn cơ sở dữ liệu đã được xác minh và tin cậy để sử dụng cho mục đích thực hiện phân tích so sánh đối với cả người nộp thuế và cơ quan thuế.

#1.8 Đưa ra các quy định mới về việc lập và nộp báo cáo lợi nhuận liên quốc gia

#1.8.1 Công ty mẹ tối cao tại Việt Nam

Nếu có doanh thu hợp nhất toàn cầu trong kỳ tính thuế từ mười tám nghìn tỷ đồng trở lên, có trách nhiệm lập Báo cáo lợi nhuận liên quốc gia và nộp Báo cáo cho Cơ quan thuế chậm nhất là 12 tháng sau ngày kết thúc năm tài chính của Công ty mẹ tối cao. Nghị định 20 không quy định khoản này.

#1.8.2 Công ty mẹ tối cao tại nước ngoài

- Không bắt buộc phải nộp cho cơ quan thuế Việt Nam trong trường hợp cơ quan thuế Việt Nam có thể nhận được báo cáo lợi nhuận liên quốc gia thông qua cơ chế trao đổi thông tin tự động (“AEOI”);

- Phải nộp nếu thuộc các trường hợp sau:

  • Quốc gia, vùng lãnh thổ nơi Công ty mẹ tối cao là đối tượng cư trú có Thỏa thuận quốc tế về thuế với Việt Nam nhưng không có Thỏa thuận của Nhà chức trách có thẩm quyền tại thời điểm đến hạn nộp Báo cáo;
  • Quốc gia, vùng lãnh thổ nơi Công ty mẹ tối cao là đối tượng cư trú có Thoả thuận giữa Nhà chức trách có thẩm quyền với Việt Nam nhưng đã đình chỉ cơ chế trao đổi thông tin tự động hoặc không tự động cung cấp được cho Việt Nam;
  • Trường hợp một tập đoàn nước ngoài có nhiều hơn 01 công ty con tại VN, Công ty mẹ tối cao phải thông báo bằng văn bản cho cơ quan thuế Việt Nam về công ty con được Công ty mẹ tối cao chỉ định thay mặt Công ty mẹ tối cao nộp Báo cáo lợi nhuận liên quốc gia cho cơ quan thuế VN.

- Công ty mẹ không bắt buộc phải nộp Báo cáo lợi nhuận liên quốc gia (Hồ sơ toàn cầu) theo quy định của nước sở tại thì doanh ngiệp Việt Nam thì các điều ước quốc tế về thuế sẽ được áp dụng.

>>> Xem thêm cách lập và lưu Phụ lục III Nghị định 132 các thông tin, tài liệu cần cung cấp tại hồ sơ toàn cầu tại đây nhé!

#2. Một số câu hỏi thường gặp về Giao dịch liên kết

Hỏi: Thời hạn lập hồ sơ xác định giá trong GDLK là khi nào?

Trả lời: Hồ sơ trong GDLK được lập trước thời điểm kê khai quyết toán thuế TNDN hàng năm và được lưu trữ, xuất trình khi Cơ quan thuế yêu cầu.

Hỏi: Phụ lục 01 về giao dịch liên kết lập sai có được sửa và nộp lại không?

Trả lời: Phụ lục 01 về giao dịch liên kết lập sai bạn sửa lại và nộp lại bạn nhé.

Hỏi: Cách lập Báo cáo giao dịch liên kết như thế nào?

Trả lời: ES-GLOCAL đã chia sẻ cách lập báo cáo giao dịch liên kết bạn xem tại đây nhé.

Trên đây là chia sẻ của Hãng Kiểm toán ES-GLOCAL về điểm mới của Nghị định 132 về Giao dịch liên kết. Nếu có vấn đề nào chưa rõ hoặc cần hỗ trợ, bạn đọc có thể để lại bình luận bên dưới hoặc đặt câu hỏi theo đường dẫn dưới đây để được hỗ trợ trong thời gian sớm nhất: https://es-glocal.com/hoi-dap/. Cám ơn bạn đã theo dõi.

logo zalo

Hỏi đáp Những điểm mới của Nghị định 132/2020/NĐ-CP về Giao dịch liên kết

menu
024 66 66 33 69
Top