1312, Tháp B, Tòa nhà The Light, Tố Hữu, Hà Nội

T2 - T7: 8:00 - 17:30

024 66 66 33 69

info@es-glocal.com

 • Ngôn ngữ tiếng anh

Quy định tiền thưởng tháng 13

16:19 18/01/2021 Tin Tức Đặng Tiến Trung 1 bình luận

Tiền lương tháng 13 là gì? Tiền lương tháng 13 có được đưa vào chi phí hợp lý khi xác định thu nhập chịu thuế hay không? Những quy định liên quan nào mà chúng ta nên biết để đảm bảo quyền lợi cho doanh nghiệp cũng như người lao động. Tất cả các câu hỏi đó sẽ được Hãng kiểm toán Es-Glocal giải đáp thông qua bài viết dưới đây. Mời các bạn theo dõi chi tiết nội dung bài viết nhé.Quy định tiền thưởng tháng 13

  Quy định tiền thưởng tháng 13

  Để cho các bạn tiện theo dõi bài viết, mình cùng tóm tắt các nội dung chính của bài viết dưới đây nhé

  #1. Tiền lương tháng 13 là gì?

  Lương tháng 13 là tên gọi không chính thức của một khoản tiền thưởng thường được một số công ty phát cho người lao động vào dịp cuối năm dương lịch, thường là tháng 12. Lương tháng 13 không phải là thưởng Tết âm lịch, vì ở một số công ty có cả tháng lương thứ 13 và thưởng Tết.

  Trong Bộ Luật Lao động 2019 không có khái niệm lương tháng thứ 13 mà chỉ quy định về khái niệm tiền thưởng tại Điều 104 như sau:

  "1. Thưng là số tiền hoặc tài sản hoặc bằng các hình thức khác mà người sử dụng lao động thưởng cho người lao động căn cứ vào kết quả sản xuất, kinh doanh, mức độ hoàn thành công việc của người lao động.

  2. Quy chế thưởng do người sử dụng lao động quyết định và công bố công khai tại nơi làm việc sau khi tham khảo ý kiến của tổ chức đại diện người lao động tại cơ sở đối với nơi có tổ chức đại diện người lao động tại cơ sở."

  Như vậy, tiền lương tháng 13 là khoản tiền thưởng mà người sử dụng lao động thưởng cho người lao động theo thỏa thuận và căn cứ theo kết quả sản xuất kinh doanh hằng năm và mức độ hoàn thành công việc của người lao động. Nếu doanh nghiệp thua lỗ hoặc người lao động không hoàn thành công việc của mình có thể sẽ không nhận được tiền lương tháng 13. Tiền lương tháng 13 không phải là khoản tiền mà người sử dụng lao động trả cho người lao động để thực hiện công việc theo thỏa thuận, tức không phải tiền lương theo công việc hay chức danh của người lao động.

  #2. Cách tính tiền lương tháng 13

  Cách tính tiền lương tháng thứ 13 thường theo công thức thông dụng sau:

  - Làm đủ 12 tháng (bao gồm cả thời gian thử việc) thì sẽ được hưởng 1 tháng lương.

  - Nếu không làm đủ 12 tháng (hoặc có tăng/giảm lương trong thời gian làm việc), thì sẽ tính theo tỉ lệ tương đương.

  Cách tính trên được áp dụng tại nhiều doanh nghiệp. Do tiền lương tháng 13 không phải là khoản tiền bắt buộc theo quy định của pháp luật nên mỗi doanh nghiệp sẽ có cách tính, cách xác định khác nhau. Việc tính lương tháng 13 còn phụ thuộc vào tình hình sản xuất của doanh nghiệp và số lượng người lao động trong đơn vị.

  #3. Quy định tiền thưởng tháng 13 mới nhất hiện nay

  #3.1. Tiền thưởng lương tháng 13 có được đưa vào chi phí không?

  Theo điều 104 Bộ luật Lao động 2019 quy định là "Tiền thưởng"như sau:

  - Tiền thưởng là khoản tiền mà DN thưởng cho NLĐ căn cứ vào kết quả SXKD hằng năm và mức độ hoàn thành công việc của NLĐ.

  - Quy chế thưởng do DN quyết định và công bố công khai tại nơi làm việc sau khi tham khảo ý kiến của tổ chức đại diện tập thể lao động tại cơ sở.

  Theo Điểm 2.5, Khoản 2, Điều 6, Thông tư 78/2014/TT-BTC quy định các khoản chi phí không được trừ gồm:

  "Các khoản tiền lương, tiền thưởng cho người lao động không được ghi cụ thể điều kiện được hưởng và mức được hưởng tại một trong các hồ sơ sau: Hợp đồng lao động; Thỏa ước lao động tập thể; Quy chế tài chính của Công ty, Tổng công ty, Tập đoàn; Quy chế thưởng do Chủ tịch Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc, Giám đốc quy định theo quy chế tài chính của Công ty, Tổng công ty."

  - Các khoản tiền lương, tiền thưởng cho người lao động không được ghi cụ thể điều kiện được hưởng và mức được hưởng tại một trong các hồ sơ sau: Hợp đồng lao động; Thỏa ước lao động tập thể; Quy chế tài chính của Công ty, Tổng công ty, Tập đoàn; Quy chế thưởng do Chủ tịch Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc, Giám đốc quy định theo quy chế tài chính của Công ty, Tổng công ty.

  Theo Điều 11 Nghị định 114/2002/NĐ-CP ngày 31-12-2002 của Chính phủ quy định như sau:

  - Căn cứ vào kết quả sản xuất, kinh doanh hàng năm và mức độ hoàn thành công việc của NLĐ, DN thưởng cho NLĐ trên cơ sở hợp đồng lao động, thỏa ước lao động tập thể mà hai bên đã thỏa thuận.

  - DN có trách nhiệm ban hành quy chế thưởng để thực hiện đối với NLĐ sau khi tham khảo ý kiến ban chấp hành công đoàn cơ sở. Quy chế thưởng phải được công bố công khai trong doanh nghiệp.

  Kết luận:

  Để đưa khoản chi phí tiền thưởng lương tháng 13 vào chi phí hợp lý khi tính thuế TNDN thì cần:

  - Ghi cụ thể điều kiện được hưởng và mức được hưởng tại một trong các hồ sơ sau: Hợp đồng lao động; thoả ước lao động tập thể; quy chế tài chính của Công ty; Quy chế thưởng của Công ty.

  - Quyết định lương thưởng.

  - Phiếu chi tiền thưởng.

  Thời điểm hạch toán chi phí tiền lương thưởng tháng 13:

  Theo Công văn 1699/TCT-CS ngày 06/05/2015 của TỔNG CỤC THUẾ:

  “Căn cứ hướng dẫn nêu trên, trường hợp Công ty TNHH Softfront Việt Nam có thực hiện trích trước lương tháng thứ 13 trong năm 2013 nhưng đến khi nộp hồ sơ quyết toán thuế TNDN năm 2013 mà chưa thực hiện chi thì khoản trích trước này không đủ điều kiện để hạch toán chi phí được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế TNDN năm 2013.”

  Theo Công văn 56018/CT-TTHT ngày 17/8/2017 của Cục thuế TP Hà Nội:

  - Trường hợp Công ty có thực hiện trích trước khoản tiền thưởng thành tích trong năm tài chính nhưng đến thời hạn nộp hồ sơ quyết toán thuế TNDN Công ty chưa thực hiện chi thì khoản trích trước này không đủ điều kiện để hạch toán chi phí được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế TNDN của năm phát sinh khoản trích trước. Tuy nhiên, đến kỳ tính thuế của năm tài chính sau, Công ty có thực hiện chi khoản tiền thưởng thành tích của năm tài chính trước thì Công ty được tính vào chi phí được trừ khi tính thu nhập chịu thuế TNDN của kỳ tính thuế mà Công ty thực chi nếu có đầy đủ hóa đơn chứng từ và phù hợp theo quy định của pháp luật.

  NHƯ VẬY:

  - Tiền lương thưởng tháng 13 cuối năm mà: Hạch toán vào chi phí trong năm tài chính và Thực chi trước khi nộp hồ sơ Quyết toán thuế TNDN -> Thì được hạch toán vào chi phí trong năm.

  - Nếu hạch toán vào trong năm tài chính - Nhưng đến hạn nộp hồ sơ Quyết toán thuế TNDN mà chưa THỰC CHI -> Thì không được trừ vào chi phí trong năm - Mà được tính vào chi phí năm sau (năm thực chi).

  #3.2. Tiền thưởng lương tháng 13 có tính thuế TNCN không?

  Theo khoản 2 điều 2 Thông tư 111/2013/TT-BTC ngày 15/08/2013 của BTC quy định:

  Các khoản thu nhập chịu thuế TNCN gồm:

  - Tiền lương, tiền công và các khoản có tính chất tiền lương, tiền công dưới các hình thức bằng tiền hoặc không bằng tiền.

  Kết luận:

  - Khoản tiền thưởng lương tháng 13 là khoản thu nhập chịu thuế TNCN.

  - Thời điểm tính thuế TNCN là thời điểm DN chi trả lương thưởng cho NLĐ.

  VD: Tiền thưởng lương tháng 13 năm 2020, DN bạn trả vào ngày 10/1/2021 thì các bạn cộng gộp cả tiền lương tháng và tiền thưởng đó vào để tính thuế TNCN cho tháng 1/2021 và quyết toán thuế TNCN cho kỳ tính thuế năm 2021.

  #3.3 Tháng lương thứ 13 có phải đóng bảo hiểm xã hội không?

  Theo quy định tại Điều 104 Bộ Luật Lao động thì tiền thưởng là khoản tiền mà người sử dụng lao động thưởng cho người lao động căn cứ vào kết quả sản xuất kinh doanh hằng năm và mức độ hoàn thành công việc của người lao động.

  Ngày 06 tháng 02 năm 2018, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội có ý kiến về việc xác định tiền lương làm căn cứ đóng bảo hiểm xã hội tại công văn số 560/LĐTBXH-BHXH về việc xác định tiền lương làm căn cứ đóng bảo hiểm xã hội như sau: Tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc được thực hiện theo quy định tại Điều 89 Luật Bảo hiểm xã hội, Điều 17 Nghị định số 115/2015/NĐ-CP ngày 11/11/2015 của Chính phủ, Điều 30 Thông tư số 59/2015/TT-BLĐTBXH ngày 29/12/2015 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội.

  Theo quy định tại các văn bản nêu trên thì từ ngày 01/01/2018 trở đi, tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội là mức lương, phụ cấp lương và các khoản bổ sung khác.

  Tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc không bao gồm các khoản chế độ và phúc lợi khác, như tiền thưởng theo quy định tại Điều 103 Bộ luật Lao động, tiền thưởng sáng kiến; tiền ăn giữa ca; các khoản hỗ trợ xăng xe, điện thoại, đi lại, tiền nhà ở, tiền giữ trẻ, nuôi con nhỏ; hỗ trợ khi người lao động có thân nhân bị chết, người lao động có người thân kết hôn, sinh nhật của người lao động, trợ cấp cho người lao động gặp hoàn cảnh khó khăn khi bị tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp và các khoản hỗ trợ, trợ cấp khác.

  Căn cứ các quy định nêu trên, tiền thưởng của người lao động làm việc tại doanh nghiệp như tiền lương tháng thứ 13 sẽ không được coi là tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội.

  #4. Một số câu hỏi liên quan đến tiền lương tháng 13

  Mời các bạn xem tiếp:

  logo zalo

  Hỏi đáp Quy định tiền thưởng tháng 13

  C

  Chi

  0934397xxx

  Cho mình hỏi, mình bị công ty chấm dứt hợp đồng vào ngày 15/12. Vậy mình có được công ty trả lương tháng 13 ( hay còn gọi là tiền thưởng) hay không? Tại sao?

  Đặng Tiến Trung

  Quản trị viên

  Chào bạn, Việc thanh toán tháng lương 13 phụ thuộc vào quy chế lương, thưởng của doanh nghiệp nơi bạn công tác. Để biết được bạn có được trả tháng lương thứ 13 đó không, bạn vui lòng xem lại quy chế trả lương, thưởng của doanh nghiệp bạn hoặc liên hệ phòng kế toán doanh nghiệp đó để được hỗ trợ nhé. Thanks!

  Đặng Tiến Trung

  Quản trị viên

  Chào bạn, Việc thanh toán tháng lương 13 phụ thuộc vào quy chế lương, thưởng của doanh nghiệp nơi bạn công tác. Để biết được bạn có được trả tháng lương thứ 13 đó không, bạn vui lòng xem lại quy chế trả lương, thưởng của doanh nghiệp bạn hoặc liên hệ phòng kế toán doanh nghiệp đó để được hỗ trợ nhé. Thanks!
  menu
  024 66 66 33 69
  Top