1312, Tháp B, Tòa nhà The Light, Tố Hữu, Hà Nội

T2 - T7: 8:00 - 17:30

024 66 66 33 69

info@es-glocal.com

  • Ngôn ngữ tiếng anh

Điều kiện khấu trừ, hoàn thuế GTGT đối với hoạt động xuất khẩu tại chỗ

13:37 08/01/2021 Tin Tức Đặng Tiến Trung 0 bình luận

Điều kiện khấu trừ, hoàn thuế GTGT đầu vào đối với hoạt động xuất khẩu tại chỗ là gì? Làm sao để thuế GTGT đầu vào của hoạt động xuất khẩu tại chỗ được khấu trừ, hoàn thuế theo quy định của pháp luật? Hãng Kiểm toán Es-Glocal xin chia sẻ cùng các bạn.

1. Xuất khẩu tại chỗ là gì?

Mục II, Thông tư 90/2002/TT-BTC ngày 10 tháng 10 năm 2002 của Bộ Tài chính định nghĩa Xuất khẩu tại chỗ như sau:

"- Xuất khẩu tại chỗ: hàng hoá sản xuất tại Việt nam bán cho thương nhân nước ngoài nhưng giao hàng cho doanh nghiệp khác tại Việt nam theo chỉ định của thương nhân nước ngoài."

Như vậy, có thể hiểu Xuất khẩu tại chỗ là giao dịch trong đó hàng hóa do doanh nghiệp tại Việt Nam (bao gồm cả doanh nghiệp Việt Nam và doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài) sản xuất rồi bán cho thương nhân nước ngoài theo hợp đồng mua bán, được thương nhân nước ngoài thanh toán tiền mua hàng bằng ngoại tệ nhưng giao hàng cho doanh nghiệp sản xuất khác tại Việt Nam theo chỉ định của thương nhân nước ngoài để tiếp tục sản xuất, gia công hàng xuất khẩu.

Xuất khẩu tại chỗ
Ví dụ về hoạt động xuất khẩu tại chỗ

2. Điều kiện khấu trừ, hoàn thuế GTGT đầu vào đối với trường hợp xuất khẩu tại chỗ

Khoản 2, Điều 17, Thông tư 219/2013/TT-BTC về thuế GTGT (Thông tư 219) quy định, để khấu trừ, hoàn thuế GTGT đầu vào đối với trường hợp xuất khẩu tại chỗ theo quy định của pháp luật, doanh nghiệp phải có:

"a) Hợp đồng mua bán hàng hóa hoặc hợp đồng gia công có chỉ định giao hàng tại Việt Nam;

b) Tờ khai hải quan hàng hóa xuất khẩu - nhập khẩu tại chỗ đã làm xong thủ tục hải quan;

c) Hóa đơn giá trị gia tăng hoặc hóa đơn xuất khẩu ghi rõ tên người mua phía nước ngoài, tên doanh nghiệp nhận hàng và địa điểm giao hàng tại Việt Nam;

d) Hàng hóa bán cho thương nhân nước ngoài nhưng giao hàng tại Việt Nam phải thanh toán qua ngân hàng bằng ngoại tệ tự do chuyển đổi. Chứng từ thanh toán qua ngân hàng theo hướng dẫn tại khoản 3 Điều 16 Thông tư này. Trường hợp người nhập khẩu tại chỗ được phía nước ngoài ủy quyền thanh toán cho người xuất khẩu tại chỗ thì đồng tiền thanh toán thực hiện theo quy định của pháp luật về ngoại hối.

đ) Hàng hóa xuất khẩu tại chỗ của doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài phải phù hợp với quy định tại giấy phép đầu tư."

Như vậy, so với các quy định về Điều kiện khấu trừ, hoàn thuế GTGT đầu vào đối với hàng hoá, dịch vụ xuất khẩu thông thường, doanh nghiệp cần lưu ý thêm:

- Lập hợp đồng mua bán hàng hoá hoặc hợp đồng gia công có chỉ định giao hàng tại Việt Nam;

- Lập tờ khai hải quan theo hình thức hàng hóa xuất khẩu - nhập khẩu tại chỗ và đã làm xong thủ tục hải quan;

- Lập hóa đơn giá trị gia tăng hoặc hóa đơn xuất khẩu ghi rõ tên người mua phía nước ngoài, tên doanh nghiệp nhận hàng và địa điểm giao hàng tại Việt Nam (Từ ngày 1/6/2014, theo thông tư 39/2014/TT-BTC về hoá đơn, hoá đơn xuất khẩu được thay thế bằng hóa đơn giá trị gia tăng hoặc hóa đơn bán hàng. Cơ quan thuế không tiếp nhận Thông báo phát hành hóa đơn xuất khẩu. Riêng với các hóa đơn xuất khẩu đã phát hành trước ngày 1/6/2014 và đã được đăng ký trước ngày 31/7/2014 thì DN được tiếp tục sử dụng);

- Đối với doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, hàng hoá xuất khẩu tại chỗ của bạn phải phù hợp với quy định tại giấy phép đầu tư. Xin lưu ý rằng các hoạt động mua bán hàng hoá và các hoạt động liên quan trực tiếp đến mua bán hàng hoá của doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam chịu sự điều tiết của Luật Thương mại (2005), Nghị định 23/2007/NĐ-CP ngày 12 tháng 02 năm 2007 quy định chi tiết luật thương mại về hoạt động mua bán hàng hoá và các hoạt động liên quan trực tiếp đến mua bán hàng hoá của doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam (Nghị định 23), Thông tư 08/2013/TT-BCT ngày 22 tháng 4 năm 2013 hướng dẫn chi tiết Nghị định 23 và các văn bản quy phạm pháp luật liên quan khác.

Hãng Kiểm toán Es-Glocal chúc các bạn thành công.

Mời các bạn theo dõi thêm:

logo zalo

Hỏi đáp Điều kiện khấu trừ, hoàn thuế GTGT đối với hoạt động xuất khẩu tại chỗ

menu
024 66 66 33 69
Top