1312, Tháp B, Tòa nhà The Light, Tố Hữu, Hà Nội

T2 - T7: 8:00 - 17:30

024 66 66 33 69

[email protected]

 • Ngôn ngữ tiếng anh

Cách tính thuế nhà thầu theo giá NET và GROSS

23:37 17/09/2019 Tin Tức Nguyễn Thị Hạnh 0 bình luận

Thuế nhà thầu theo giá GROSS là gì? Thuế nhà thầu theo giá NET là gì? Nhà thầu nước ngoài, nhà thầu phụ nước ngoài là các tổ chức kinh doanh, thì có nghĩa vụ nộp thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập doanh nghiệp (thuế nhà thầu) theo quy định của pháp luật tại đất nước mà họ đang thực hiện hoạt động sản xuất kinh doanh. Lúc này, giữa hợp đồng thầu sẽ quy định giá trị theo 3 loại hợp đồng thầu chủ yếu là theo giá GROSS, NET và hợp đồng chưa gồm VAT.

ES-GLOCAL xin chia sẻ với bạn đọc cách tính thuế nhà thầu theo giá GROSS, NET và chưa VAT và cách hạch toán lên sổ kế toán theo từng trường hợp cụ thể như sau:

1. Thuế nhà thầu NET là gì?

Thuế nhà thầu tính theo giá NET nghĩa là giá trị hợp đồng thầu giữa Doanh nghiệp Việt Nam và nhà thầu nước ngoài có phát sinh thu nhập tại Việt Nam chưa bao gồm thuế. Ta thực hiện tính lần lượt là tính thuế TNDN cho nhà thầu nước ngoài trước rồi tính thuế GTGT.

2. Thuế nhà thầu gross là gì?

Tính thuế nhà thầu theo giá Gross là giá trị hợp đồng thầu giữa Doanh nghiệp Việt Nam và nhà thầu nước ngoài có phát sinh thu nhập tại Việt Nam đã bao gồm thuế. Ta thực hiện tính lần lượt là tính thuế GTGT trước rồi tính thuế TNDN phải nộp.

3. Tính thuế nhà thầu theo giá NET và giá GROSS

Tính thuế nhà thầu theo giá NET và giá GROSS

Tính thuế nhà thầu theo giá NET hoặc giá Gross luôn là vấn đề trăn trở đối với kế toán. Nội dung dưới đây sẽ giúp bạn hiểu tường tận về vấn đề này.

#1. Cách tính thuế nhà thầu khi giá hợp đồng là giá NET

Công thức tính thuế nhà thầu trong trường hợp này như sau:

Trường hợp theo thoả thuận tại hợp đồng nhà thầu, hợp đồng nhà thầu phụ, doanh thu Nhà thầu nước ngoài, Nhà thầu phụ nước ngoài nhận được không bao gồm thuế TNDN phải nộp thì doanh thu tính thuế TNDN được xác định theo công thức sau:

Doanh thu tính thuế TNDN = Doanh thu không bao gồm thuế TNDN : 1 – Tỷ lệ thuế TNDN tính trên doanh thu tính thuế)

Trường hợp theo thỏa thuận tại hợp đồng nhà thầu, hợp đồng nhà thầu phụ, doanh thu nhà thầu nước ngoài, nhà thầu phụ nước ngoài nhận được không bao gồm thuế GTGT phải nộp thì doanh thu tính thuế GTGT phải được quy đổi thành doanh thu có thuế GTGT và được xác định theo công thức sau:

Doanh thu tính thuế GTGT = Doanh thu chưa bao gồm thuế GTGT : (1 – Tỷ lệ % để tính thuế GTGT trên doanh thu)

Ví dụ:

Doanh nghiệp Z (doanh nghiệp Việt Nam) thuê nhà thầu nước ngoài K thực hiện hợp đồng dịch vụ xây dựng bao thầu nguyên vật liệu với giá trị hợp đồng là 5.000.000.000 đồng.

Phân tích ví dụ:

 • Nhà thầu nước ngoài K là đối tượng chịu thuế nhà thầu
 • Doanh nghiệp Z có trách nhiệm nộp thuế nhà thầu
 • Tỷ lệ % để tính thuế GTGT đối với dịch vụ xây dựng bao thầu nguyên vật liệu là: 3%
 • Tỷ lệ % thuế TNDN tính trên Doanh thu tính thuế đối với dịch vụ xây dựng có bao thầu nguyên vật liệu là 2%

Lưu ý: Tỷ lệ % trên dựa vào bảng tỷ lệ phần % áp dụng đối với từng hoạt động sản xuất kinh doanh quy định theo TT103/2014/TT-BTC.

>>> Mời các bạn xem thêm thuế nhà thầu là gì tại đây!

Để xác định thuế nhà thầu ta thực hiện lần lượt các bước sau:

Bước 1: Xác định thuế TNDN:

 • Doanh thu tính thuế TNDN = 5.000.000.000/ (1-2%) = 5.102.040.816 đồng
 • Thuế TNDN phải nộp = 5.102.0404.816 x 2% = 102.040.816 đồng

Bước 2: Xác định thuế GTGT

 • Doanh thu tính thuế GTGT = (5.000.000.000 + 1.020.408.816) / (1-3%) = 4.102.671.324 đồng
 • Thuế GTGT phải nộp = 4.102.671.324 x 3% = 123.080.140 đồng

Bước 3: Xác định thuế nhà thầu:

⇒Tổng thuế nhà thầu mà doanh nghiệp Z phải nộp thay = 102.040.816 + 123.080.140 = 234.120.956 đồng

#2. Cách tính thuế nhà thầu khi giá hợp đồng là giá GROSS

Công thức tính thuế nhà thầu trong trường hơp này như sau:

Thuế GTGT:

Thuế GTGT = Giá trị hợp đồng x Tỷ lệ % để tính thuế GTGT trên DT

Thuế TNDN:

Thuế TNDN = ( Giá trị hợp đồng- Thuế GTGT) x tỷ lệ thuế TNDN

Xác định thuế nhà thầu

Ví dụ:

Doanh nghiệp Z (doanh nghiệp Việt Nam) thuê nhà thầu nước ngoài K thực hiện hợp đồng dịch vụ xây dựng bao thầu nguyên vật liệu với giá trị hợp đồng là 5.000.000.000 đồng.

 • Nhà thầu nước ngoài K là đối tượng chịu thuế nhà thầu
 • Doanh nghiệp Z có trách nhiệm khấu trừ thuế nhà thầu và nộp thuế
 • Toàn bộ doanh thu từ hoạt động cung cấp dịch vụ xây dựng bao nguyên vật liệu đã bao gồm thuế nhà thầu là 5.000.000.000 đồng.
 • Nhà thầu nước ngoài K sẽ chịu chi phí thuế nhà thầu liên quan.
 • Tỷ lệ % để tính thuế GTGT như trên là 3%
 • Tỷ lệ % để tính thuế TNDN trên doanh thu tính thuế đối với dịch vụ xây dựng có bao thầu nguyên vật liệu là 2%.

Xác định thuế nhà thầu theo giá gross lần lượt theo các bước như sau:

Bước 1: Xác định thuế GTGT

 • Doanh thu tính thuế GTGT = 5.000.000.000 đồng
 • Thuế GTGT phải nộp = 5.000.000.000 x 3% = 150.000.000 đồng

Bước 2: Xác định thuế TNDN:

 • Doanh thu tính thuế TNDN = 5.000.000.000 – 150.000.000 = 4.850.000.000 đồng
 • Thuế TNDN phải nộp = 4.850.000.000 x 2% = 97.000.000 đồng

Bước 3: Xác định thuế nhà thầu:

Thuế nhà thầu mà nhà thầu nước ngoài K phải nộp và doanh nghiệp A khấu trừ trước khi thanh toán cho nhà thầu nước ngoài K = 150.000.000 + 97.000.000 = 247.000.000 đồng

Nhà thầu K sẽ nhận được số tiền thanh toán theo hợp đồng là = 5.000.000.000 – 247.000.000 = 4.753.000.000 đồng

4. Hạch toán thuế nhà thầu

Dưới đây là 3 cách hạch toán thuế nhà thầu theo giá NET và GROSS và chưa thuế GTGT:

1. Giá trị hợp đồng là NET

2. Giá trị hợp đồng là GROSS

3. Giá trị hợp đồng là chưa bao gồm VAT (thuế TNDN nhà thầu chịu)

>>> Xem thêm hướng dẫn hạch toán thuế nhà thầu tại đây!

⇒ Vậy khi thực hiện tính thuế nhà thầu, nhà thầu phụ nước ngoài các bạn cần xác định rõ điều khoản trong hợp đồng và phần thuế phải chịu của mỗi bên để tính toán và hạch toán phù hợp.

5. Tính thuế nhà thầu trong một số trường hợp đặc biệt

#1. Cách tính thuế nhà thầu phí hệ thống quản trị, đường truyền

Theo Công văn 7565/CT-TTHT ngày 10/08/2017 của Cục thuế Tp. HCM về thuế nhà thầu:

Văn bản hướng dẫn tính thuế nhà thầu đối với phí sử dụng hệ thống quản trị doanh nghiệp và phí đường truyền.

Theo quy định tại Thông tư 103/2014/TT-BTC, trường hợp Công ty ký hợp đồng với tổ chức nước ngoài để được cung cấp dịch vụ đường truyền và sử dụng hệ thống quản trị doanh nghiệp, mức tính phí trên số lượng người sử dụng thì trước khi thanh toán, Công ty phải khấu trừ, nộp thay thế nhà thầu.

Mức thuế nhà thầu tương ứng với từng dịch vụ như sau (Điều 12, 13 Thông tư 103/2014/TT-BTC):

 • Phí sử dụng hệ thống quản trị doanh nghiệp, phí sử dụng mail của tập đoàn: chỉ khấu trừ thuế TNDN 10%, riêng thuế GTGT được miễn.
 • Phí đường truyền và phí hỗ trợ đường truyền: khấu trừ thuế GTGT 5% và thuế TNDN 5%

#2. Cách tính thuế nhà thầu phí thanh toán trung gian

Theo Công văn 3248/TCT-CS ngày 07/09/2018 của Tổng cục Thuế:

 • Trường hợp tổ chức nước ngoài làm trung gian thanh toán cho các giao dịch mua bán hàng hóa, dịch vụ giữa các doanh nghiệp Việt Nam thì khoản phí được hưởng phải chịu thuế nhà thầu. Bên bán có trách nhiệm khấu trừ, nộp thay thuế nhà thầu trước khi thanh toán phí dịch vụ.
 • Tuy nhiên, trường hợp tổ chức nước ngoài làm trung gian thanh toán cho các giao dịch mua bán hàng hóa, dịch vụ giữa bên bán tại nước ngoàibên mua tại Việt Nam thì khoản phí dịch vụ nhận thanh toán từ bên bán ở nước ngoài không phải chịu thuế nhà thầu.

Cụ thể như sau:

Theo trình bày tại Công văn số 6228/CT-TTHT nêu trên của Cục thuế thành phố Hồ Chí Minh; công văn số 37/2018/CV/TCKT ngày 06/03/2018 và Công văn số 176/2018/CV/M.Service ngày 21/08/2018 của Công ty thì: Công ty được Ngân hàng nhà nước cấp phép thực hiện chức năng làm trung gian thanh toán như ví điện tử, cổng thanh toán điện tử và hỗ trợ thu hộ chị hộ. Công ty có ký hợp đồng dịch vụ trung gian thanh toán qua ví điện tử MOMO với Công ty ADYEN B.V có trụ sở tại Hà Lan và có chức năng cung ứng dịch vụ trung gian thanh toán tại nước ngoài. Công ty ADYEN B.V có trách nhiệm liên kết với nhà cung cấp hàng hóa, dịch vụ trong và ngoài nước chấp nhận việc thanh toán qua ví điện tử MOMO của Công ty và cập nhật danh sách cho Công ty Dịch vụ làm trung gian thanh toán của Công ty phát sinh trong các trường hợp sau:

Trường hợp 1:

 • Dịch vụ trung gian thanh toán theo hợp đồng cung cấp hàng hóa, dịch vụ giữa bên bán tại Việt Nam và bên mua tại Việt Nam

Quy trình thanh toán:

 • Bên mua trả tiền mua hàng hóa dịch vụ thông qua ví điện tử MoMo của Công ty, sau đó Công ty chuyển trả tiền cho bên bán và thu phí xử lý giao dịch của bên bán theo tỷ lệ % trên số tiền chuyển trả cho bên bán. Đồng thời bên bán chuyển trả phí xử lý giao dịch cho Công ty ADYEN B.V theo thỏa thuận giữa bên bán và Công ty ADYEN B.V.

Trường hợp 2:

 • Dịch vụ trung gian thanh toán theo hợp đồng cung cấp hàng hóa, dịch vụ giữa bên bán tại nước ngoài và bên mua tại Việt Nam.

Quy trình thanh toán:

 • Bên bán trả tiền mua hàng hóa, dịch vụ thông qua ví điện tử MoMo của Công ty, sau đó Công ty chuyển trả tiền cho Công ty ADYEN B.V để Công ty ADYEN B.V chuyển trả tiền cho bên bán tại nước ngoài. Bên bán chuyển trả phí xử lý giao dịch cho Công ty ADYEN B.V theo thỏa thuận giữa bên bán và Công ty ADYEN B.V. Định kỳ hàng tuần hoặc hàng tháng, Công ty ADYEN B.V chuyển trả phí giao dịch cho Công ty. Phí giao dịch này được tính theo tỷ lệ % trên số tiền hàng hóa, dịch vụ tích lũy hàng tháng mà Công ty chuyển trả cho Công ty ADYEN B.V.

Căn cứ quy định trên, việc khai, nộp thuế nhà thầu đối với giao dịch nêu trên được thực hiện như sau:

1. Nghĩa vụ thuế đối với Công ty cổ phần dịch vụ di động trực tuyến

Công ty có trách nhiệm khai, nộp thuế đối với khoản doanh thu là phí xử lý giao dịch mà Công ty thu được từ nhà cung cấp Việt Nam hoặc từ Công ty ADYEN B.V chi trả khi làm trung gian thanh toán. Đồng thời, Công ty có trách nhiệm cung cấp tài liệu và phối hợp với cơ quan thuế trong việc tổ chức thu thuế nhà thầu của bên nước ngoài khi có yêu cầu của cơ quan thuế.

2. Nghĩa vụ thuế nhà thầu đối với Công ty ADYEN B.V

Đối với trường hợp 1: Nhà cung cấp hàng hóa, dịch vụ tại Việt Nam trả phí xử lý giao dịch cho Công ty ADYEN B.V tại Hà Lan thì thu nhập từ phí xử lý giao dịch của Công ty ADYEN B.V thuộc đối tượng chịu thuế nhà thầu. Nhà cung cấp hàng hóa, dịch vụ tại Việt Nam có trách nhiệm khấu trừ, khai, nộp thuế nhà thầu thay cho Công ty ADYEN B.V khi thanh toán tiền xử lý giao dịch cho Công ty ADYEN B.V theo quy định.

Đối với trường hợp 2: Nhà cung cấp hàng hóa, dịch vụ nước ngoài trả phí xử lý giao dịch cho Công ty ADYEN B.V tại Hà Lan thì không thuộc đối tượng áp dụng thuế nhà thầu.

3. Nghĩa vụ thuế nhà thầu đối với hợp đồng mua bán hàng hóa, dịch vụ giữa bên mua Việt Nam và bên bán tại nước ngoài

Trường hợp bên cung cấp hàng hóa, dịch vụ là nhà thầu nước ngoài thuộc đối tượng nộp thuế theo phương pháp trực tiếp thì bên mua hàng hóa, dịch vụ tại Việt Nam (là Tổ chức được thành lập và hoạt động theo pháp luật Việt Nam, tổ chức đăng ký hoạt động theo pháp luật của Việt Nam, tổ chức khác và cá nhân sản xuất kinh doanh) có trách nhiệm khấu trừ, kê khai, nộp thuế nhà thầu (nếu có) thay cho bên nước ngoài trước khi thanh toán tiền mua hàng hóa, dịch vụ cho bên nước ngoài thông qua Công ty cổ phần dịch vụ di động trực tuyến.

Đề nghị Cục thuế thành phố Hồ Chí Minh phối hợp với Công ty cổ phần dịch vụ di động trực tuyến và căn cứ hợp đồng mua bán hàng hóa, dịch vụ thực tế giữa bên mua Việt Nam và bên bán tại nước ngoài để tổ chức thu và hướng dẫn các đơn vị khai, nộp thuế nhà thầu theo đúng quy định.

Tổng cục Thuế trả lời để Cục Thuế thành phố Hồ Chí Minh biết và thực hiện./."

#3. Cách tính thuế nhà thầu tiền bồi thường

Theo Công văn 6600/CT-TTHT ngày 06/07/2018 của Cục thuế TP Hồ Chí Minh

Trường hợp Công ty theo trình bày là tổ chức nước ngoài (quốc tịch Đài Loan) ký hợp đồng mua hàng hóa với doanh nghiệp tại Việt Nam (Công ty TNHH Thuận Phúc Đạt – viết tắt TPĐ) để xuất khẩu. Theo trình bày, trong quá trình thực hiện TPĐ không hoàn thành hợp đồng và phải bồi thường một khoản tiền cho Công ty theo phán quyết trọng tài của Trung tâm Trọng tài Quốc tế Việt Nam (TPĐ đã chi trả tiền bồi thường cho Cục Thi hành án dân sự tỉnh Đồng Nai và Cục Thi hành án dân sự tỉnh Đồng Nai có văn bản đề nghị đại diện ủy quyền Công ty đến nhận tiền bồi thường do không có tài khoản ngoại tệ tại Kho bạc nhà nước) thì nghĩa vụ thuế được xác định như sau:

 • Thuế GTGT: Tiền bồi thường không phải kê khai nộp thuế GTGT;
 • Thuế TNDN = Doanh thu tính thuế TNDN x 2%

Trường hợp Công ty ủy quyền cho Công ty TNHH Quốc tế Vận Đỏ (viết tắt Công ty Bonaza VN) được quyền thay mặt Công ty nhận số tiền bồi thường từ Cục Thi hành án dân sự tỉnh Đồng Nai và sử dụng số tiền này để chuyển lại cho Công ty hoặc thanh toán toàn bộ cho các bên thứ ba theo chỉ đạo của Công ty và TPĐ chưa thực hiện khấu trừ thuế nhà thầu theo quy định nêu trên thì Công ty Bonaza VN có nghĩ vụ khai, nôp thuế nhà thầu đối với tiền bồi thường thay cho Công ty theo quy định.

Trường hợp Công ty Bonaza VN được hưởng thù lao dịch vụ hoa hồng theo tỷ lệ thỏa thuận giữa 2 bên về việc thu chi hộ thì Công ty Bonaza VN có nghĩa vụ lập hóa đơn GTGT, kê khai nôp thuế (thuế GTGT và thuế TNDN) theo quy định.

Về nội dung hỏi của Công ty liên quan đến việc thanh toán hộ không thuộc chức năng hướng dân của cơ quan Thuế.”

Như vậy, Hãng Kiểm toán ES-GLOCAL vừa chia sẻ với quý bạn đọc bài viết tính thuế nhà thầu theo NET và GROSS. Nếu có câu hỏi hoặc cần hỗ trợ các bạn để lại bình luận bên dưới hoặc đặt câu hỏi theo đường dẫn: https://es-glocal.com/hoi-dap/ này nhé.

logo zalo

Hỏi đáp Cách tính thuế nhà thầu theo giá NET và GROSS

menu
024 66 66 33 69
Top