1312, Tháp B, Tòa nhà The Light, Tố Hữu, Hà Nội

T2 - T7: 8:00 - 17:30

024 66 66 33 69

[email protected]

 • Ngôn ngữ tiếng anh

Hướng dẫn cách viết Mẫu TK3-TS - Tờ khai đơn vị tham gia BHXH, BHYT

Tin thuế

15:07 08/01/2021 Tin Tức Đặng Tiến Trung 0 bình luận

Hãng kiểm toán Es-Glocal (http://es-glocal.com) xin giới thiệu tới bạn đọc bài viết Hướng dẫn cách viết Mẫu TK3-TS - Tờ khai đơn vị tham gia BHXH, BHYT. Các nội dung liên quan đến bài viết gồm Đối tượng tham gia là những ai, Thủ tục đăng ký BHXH như thế nào, Tỷ lệ đóng BHXH giữa DN và NLĐ là bao nhiêu, Mức lương đóng BHXH thế nào, ...

  Cách viết Mẫu TK3-TS - Tờ khai đơn vị tham gia BHXH, BHYT
  Cách viết Mẫu TK3-TS - Tờ khai đơn vị tham gia BHXH, BHYT

  Hướng dẫn cách viết Mẫu TK3-TS - Tờ khai đơn vị tham gia BHXH, BHYT

  1. Mẫu TK3-TS (Ban hành kèm theo QĐ số: 595/QĐ-BHXH ngày 14/4/2017 của BHXH Việt Nam)

  BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM
  -------
  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
  ---------------
  TỜ KHAI ĐƠN VỊ THAM GIA, ĐIỀU CHỈNH BẢO HIỂM XÃ HỘI, BẢO HIỂM Y TẾ
  Kính gửi: Cơ quan BHXH Quận Nam Từ Liêm
  [01]. Tên đơn vị: CÔNG TY TNHH Kiểm toán Es-Glocal
  [02]. Mã số đơn vị: Nếu tham gia lần đầu thì để để trống (ghi mã số đơn vị do cơ quan BHXH cấp)
  [03]. Mã số thuế: 0104963862
  [04]. Địa chỉ đăng ký kinh doanh: Phòng 2316 tháp B tòa nhà The Light, đường Tố Hữu, quận Nam Từ Liêm, TP Hà Nội
  [05]. Địa chỉ giao dịch hoặc liên hệ: ghi đầy đủ số nhà, đường phố, thôn xóm; xã, phường, thị trấn; quận, huyện thị xã, thành phố thuộc tỉnh; tỉnh, thành phố nơi đơn vị đóng trụ sở.
  [06]. Loại hình đơn vị: Doanh nghiệp ngoài Nhà nước
  [07]. Số điện thoại 02438333535 [07]. Địa chỉ email [email protected]
  [08]. Quyết định thành lập/Giấy phép đăng ký kinh doanh:
  [09.1]. Số: 0104963862 [09.2]. Nơi cấp: Thành phố Hà Nội
  [10]. Phương thức đóng khác: [10.1]. 03 tháng một lần. [10.2]. 06 tháng một lần
  [11]. Nội dung thay đổi, yêu cầu: Nếu tham gia lần đầu thì để để trống (Nếu là trường hợp thay đổi ghi nội dung yêu cầu thay đổi như: tên đơn vị, địa chỉ đơn vị, loại hình đơn vị...
  [12]. Hồ sơ kèm theo (nếu có): …………………………….

  ……….., ngày ……. tháng …… năm ………..
  Thủ trưởng đơn vị
  (Ký, ghi rõ họ tên)

  Các bạn có thể Tải mẫu TK3-TS theo đường link:

  https://drive.google.com/uc?export=download&id=1GjNW5der-IiOugeAIqTCGC1Oc8mAnvts

  2. Cách viết Tờ khai đơn vị tham gia, điều chỉnh BHXH, BHYT (mẫu TK3-TS)

  a) Mục đích: kê khai các thông tin của đơn vị khi đăng ký tham gia BHXH, BHYT, BHTN và khi thay đổi thông tin của đơn vị.

  b) Trách nhiệm lập: Đơn vị tham gia BHXH, BHYT.

  c) Thời gian lập: đơn vị BHXH, BHYT tham gia lần đầu, đơn vị di chuyển từ địa bàn tỉnh, thành phố khác đến; khi có thay đổi thông tin của đơn vị.

  d) Phương pháp lập:

  [01]. Tên đơn vị: ghi đầy đủ tên đơn vị.

  [02]. Mã số đơn vị: ghi mã số đơn vị do cơ quan BHXH cấp, trường hợp chưa được cấp mã thì để trống.

  [03]. Mã số thuế: ghi mã số thuế của đơn vị, trường hợp đơn vị chưa được cấp mã số thuế thì để trống.

  Lưu ý:

  - Mã đơn vị lấy theo mã số thuế.

  - Đối với đơn vị đã được cấp mã số đơn vị và mã số thuế thì ghi cả hai mã số vào chỉ tiêu tương ứng (đối với đơn vị di chuyển từ địa bàn tỉnh, thành phố khác đến; khi có thay đổi thông tin của đơn vị).

  - Trường hợp đơn vị chưa, được cấp mã số thuế thì mã đơn vị được cấp theo quy định.

  - Trường hợp đã được cấp mã số đơn vị, sau khi được bổ sung mã số thuế thì mã đơn vị được điều chỉnh theo mã số thuế.

  [04]. Địa chỉ đăng ký kinh doanh: ghi địa chỉ theo quyết định thành lập, giấy phép kinh doanh.

  [05]. Địa chỉ giao dịch hoặc liên hệ: ghi đầy đủ số nhà, đường phố, thôn xóm; xã, phường, thị trấn; quận, huyện thị xã, thành phố thuộc tỉnh; tỉnh, thành phố nơi đơn vị đóng trụ sở.

  [06]. Loại hình đơn vị: ghi các loại hình đơn vị như: Cơ quan hành chính, Đảng, đoàn; Sự nghiệp công lập; Sự nghiệp ngoài công lập; Doanh nghiệp nhà nước; doanh nghiệp ngoài nhà nước; doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài; Hợp tác xã; Tổ hợp tác; hộ kinh doanh cá thể; cá nhân có sử dụng lao động; Văn phòng đại diện, tổ chức quốc tế.

  [07]. Số điện thoại: ghi số điện thoại của đơn vị.

  [08]. Địa chỉ email: ghi địa chỉ email của đơn vị.

  [09]. Quyết định thành lập/Giấy phép đăng ký kinh doanh:

  [09.1]. Số: ghi số quyết định thành lập/Giấy phép đăng ký kinh doanh.

  [09.2]. Nơi cấp: ghi cơ quan cấp Quyết định thành lập/Giấy phép đăng ký kinh doanh cho đơn vị.

  [10]. Phương thức đóng khác (chỉ áp dụng đối với doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh cá thể, tổ hợp tác hoạt động trong lĩnh vực nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp, diêm nghiệp trả lương theo sản phẩm, theo khoán): nếu chọn phương thức đóng 03 tháng một lần thì đánh dấu x với ô [10.1]; nếu chọn phương thức đóng 06 tháng một lần thì đánh dấu x với ô [10.2].

  [11]. Nội dung thay đổi, yêu cầu: ghi nội dung yêu cầu thay đổi như: tên đơn vị, địa chỉ đơn vị, loại hình đơn vị...

  [12]. Hồ sơ kèm theo: kê chi tiết, số lượng các loại giấy tờ gửi kèm.

  Lưu ý:

  Khi thay đổi thông tin đơn vị tham gia BHXH, BHYT, BHTN thì chỉ cần ghi mã số thuế đơn vị và chỉ tiêu [01], [02], [09], [10];
  Đơn vị chịu trách nhiệm trước pháp luật về việc lập hồ sơ; lưu trữ hồ sơ tham gia BHXH, BHYT, BHTN.
  Sau khi hoàn tất việc kê khai, thủ trưởng đơn vị ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu.

  Trên đây là toàn bộ bài viết về chủ đề: Hướng dẫn cách viết Mẫu TK3-TS - Tờ khai đơn vị tham gia BHXH, BHYT

  http://es-glocal.com/cach-viet-mau-tk3-ts-to-khai-don-vi-tham-gia-bhxh-bhyt.html

  Cảm ơn các bạn đã theo dõi bài viết của chúng tôi, mời các bạn xem tiếp:

  Hướng dẫn cách viết Mẫu D02-TS Danh sách lao động tham gia BHXH, BHYT, BHTN:

  http://es-glocal.com/cach-viet-mau-d02-ts-danh-sach-lao-dong-tham-gia-bhxh.html

  logo zalo

  Hỏi đáp Hướng dẫn cách viết Mẫu TK3-TS - Tờ khai đơn vị tham gia BHXH, BHYT

  menu
  024 66 66 33 69
  Top