1312, Tháp B, Tòa nhà The Light, Tố Hữu, Hà Nội

T2 - T7: 8:00 - 17:30

024 66 66 33 69

[email protected]

 • Ngôn ngữ tiếng anh

Giá trị của báo cáo kiểm toán viên độc lập

12:37 04/10/2017 Tin Tức Es-glocal 0 bình luận

Công ty Kiểm toán Es-Glocal xin chia sẻ Giá trị của báo cáo kiểm toán viên độc lập là gì? Mục đích sử dụng báo cáo kiểm toán độc lập

  • Báo cáo kiểm toán về báo cáo tài chính đánh giá tính trung thực và hợp lý của báo cáo tài chính, phù hợp với chuẩn mực kế toán, chế độ kế toán do cơ quan, tổ chức có thẩm quyền ban hành.
  • Báo cáo kiểm toán tuân thủ đánh giá việc tuân thủ pháp luật, quy chế, quy định trong quản lý, sử dụng tiền, tài sản và các nguồn lực khác của đơn vị được kiểm toán.
  • Báo cáo kiểm toán hoạt động đánh giá tính kinh tế, hiệu lực và hiệu quả trong quản lý, sử dụng tiền, tài sản và các nguồn lực khác của đơn vị được kiểm toán.
  • Báo cáo kiểm toán được sử dụng để:

  a) Cổ đông, nhà đầu tư, bên tham gia liên doanh, liên kết, khách hàng và tổ chức, cá nhân khác có quyền lợi trực tiếp hoặc liên quan đến đơn vị được kiểm toán xử lý các quan hệ về quyền lợi và nghĩa vụ của các bên có liên quan;b) Cơ quan nhà nước quản lý điều hành theo chức năng, nhiệm vụ được giao;
  c) Đơn vị được kiểm toán phát hiện, xử lý và ngăn ngừa kịp thời sai sót, yếu kém trong hoạt động của đơn vị.

  Mời các bạn xem tiếp:

  logo zalo

  Hỏi đáp Giá trị của báo cáo kiểm toán viên độc lập

  menu
  024 66 66 33 69
  Top