1312, Tháp B, Tòa nhà The Light, Tố Hữu, Hà Nội

T2 - T7: 8:00 - 17:30

024 66 66 33 69

[email protected]

 • Ngôn ngữ tiếng anh

Đăng nhập hệ thống eTax bằng tài khoản khai thuế hoặc tài khoản quản trị

14:52 08/01/2021 Tin Tức Nguyễn Đình Viên 0 bình luận

Hãng Kiểm toán Es-Glocal xin chia sẻ hướng dẫn đăng nhập hệ thống eTax bằng tài khoản khai thuế hoặc tài khoản quản trị gồm được chuyển từ tài khoản NTĐT sang hoặc được chuyển từ hệ thống iHTKK sang hệ thống Etax

  Đăng nhập hệ thống eTax bằng tài khoản khai thuế hoặc tài khoản quản trị gồm:

  Để nắm rõ tài khoản khai thuế hoặc tài khoản quản trị như thế nào? Và chức năng chức năng trên hệ thống nộp thuế điện tử và khai thuế điện tử cũng như các chức năng khác.

  A. Tài khoản quản trị (được chuyển từ tài khoản Nộp thuế điện tử sang): Được phép sử dụng tất cả các dịch vụ, tính năng trên hệ thống Thuế điện tử

  • Đăng nhập:
  • Quản lý tài khoản
  • Quản lý doanh nghiệp
  • Khai thuế
  • Nộp thuế
  • Tra cứu
  • Tài khoản này có định dạng: MST-QL, mật khẩu là mật khẩu của tài khoản nộp thuế điện tử.
  • Ví dụ: Tài khoản trên hệ thống NTĐT là 123456789, mật khẩu là abcdef -> khi đăng nhập trên ETax NNT nhập tài khoản là 123456789-ql, mật khẩu là abcdef.

  B. Tài khoản sử dụng dịch vụ khai thuế (được chuyển từ tài khoản Khai thuế qua mạng sang): Được phép sử dụng dịch vụ khai thuế điện tử và các dịch vụ khác trên hệ thống ngoài dịch vụ nộp thuế điện tử

  • Đăng nhập
  • Quản lý tài khoản
  • Khai thuế
  • Tra cứu
  • Tài khoản này có định dạng: MST, mật khẩu là mật khẩu của tài khoản khai thuế qua mạng.

  Trường hợp 1: Trường hợp đăng nhập hệ thống eTax bằng tài khoản quản trị (được chuyển từ tài khoản NTĐT sang), NNT thực hiện như sau:

  Bước 1:NNT truy cập vào website: https://thuedientu.gdt.gov.vnbằng trình duyệt Internet Explorer phiên bản 9, hoặc trình duyệt Chrome

  Truy cập vào chức năng nộp thuế điện tử
  Truy cập vào chức năng nộp thuế điện tử Thuedientu.gdt.gov.vn

  Bước 2: ChọnDoanh nghiệp”, sau đó chọn tiếp Đăng nhập

  Đăng nhập hệ thống thuế điện tử
  Đăng nhập hệ thống thuế điện tử

  Bước 3:Nhập thông tin đăng nhập hệ thốngGõ thông tin đăng nhập gồm MST và Mật khẩu

  • Tên đăng nhập:MST-ql (MST: Mã số thuế của Doanh nghiệp; QL: không phân biệt chữ hoa, chữ thường)
  • Mật khẩu: Là mật khẩu đang dùng đăng nhập vào hệ thống NTĐT
  • Tên đăng nhập tồn tại trong hệ thống và mật khẩu phải trùng khớp với mật khẩu trong hệ thống. Nếu tên đăng nhập và mật khẩu không đúng hệ thống sẽ đưa ra cảnh báo.

  Bước 4.Nhấn nút Đăng nhập

  • Hệ thống hiển thị màn hình giao diện trang chủ Etax. Cung cấp đầy đủ các chức năng trên hệ thống:
  • Quản lý tài khoản
  • Quản lý doanh nghiệp
  • Khai thuế
  • Nộp thuế
  • Tra cứu

  Đăng nhập thành công và sử dụng các menu chức năng

  Trường hợp 2: Trường hợp đăng nhập hệ thống eTax bằng tài khoản khai thuế (được chuyển từ hệ thống iHTKK sang), NNT thực hiện như sau

  Bước 1:NNT truy cập vào website: https://thuedientu.gdt.gov.vn bằng trình duyệt Internet Explorer phiên bản 9, hoặc trình duyệt Chrome

  Bước 2: Chọn Doanh nghiệp, sau đó chọn tiếp Đăng nhập

  Đăng nhập hệ thống thuế điện tử
  Đăng nhập hệ thống thuế điện tử

  Bước 3: Nhập thông tin đăng nhập hệ thống

  • Tên đăng nhập: MST (MST: Mã số thuế của Doanh nghiệp)
  • Mật khẩu: Là mật khẩu đang dùng đăng nhập vào hệ thống iHTKK
  • Tên đăng nhập tồn tại trong hệ thống và mật khẩu phải trùng khớp với mật khẩu trong hệ thống. Nếu tên đăng nhập và mật khẩu không đúng hệ thống sẽ đưa ra cảnh báo.

  Bước 4.Nhấn nút Đăng nhập

  • Hệ thống hiển thị màn hình giao diện trang chủ Etax. Cung cấp các chức năng sau cho tài khoản sử dụng dịch vụ khai thuế điện tử
  • Quản lý tài khoản
  • Khai thuế
  • Hoàn thuế
  • Tra cứu

  Mời các bạn xem tiếp:

  logo zalo

  Hỏi đáp Đăng nhập hệ thống eTax bằng tài khoản khai thuế hoặc tài khoản quản trị

  menu
  024 66 66 33 69
  Top