1312, Tháp B, Tòa nhà The Light, Tố Hữu, Hà Nội

T2 - T7: 8:00 - 17:30

024 66 66 33 69

[email protected]

 • Ngôn ngữ tiếng anh

Thời hạn nộp các loại báo cáo thuế năm 2019

13:18 15/12/2020 Tin Tức Nguyễn Đình Viên 0 bình luận

Thời hạn nộp các loại báo cáo thuế năm 2019 như thế nào? Cần nộp vào những thời gian nào? Hãng Kiểm toán Es-Glocal xin chia sẻ Thời hạn nộp các loại báo cáo thuế năm 2019 và kế hoạch nộp báo cáo tài chính năm 2019. Sau đây, chi tiết từng thời hạn nộp tờ khai thuế, báo cáo thuế, báo cáo tài chính của năm 2019.

  Thời hạn kê khai thuế năm 2019

  Tờ khai Thuế môn bài

  Đối với Doanh nghiệp mới thành lập

  Khai lệ phí môn bài một lần khi tổ chức mới ra hoạt động kinh doanh, thời hạn nộp chậm nhất là ngày cuối cùng của tháng bắt đầu hoạt động sản xuất kinh doanh.
  Trường hợp DN mới thành lập nhưng chưa có hoạt động sản xuất kinh doanh: Thời hạn nộp là trong vòng 30 ngày kể từ ngày được cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc ngày cấp giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp; ngày cấp giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chi nhánh…

  Đối với doanh nghiệp đang hoạt động

  Nếu không có thay đổi về vốn điều lệ hoặc tăng, giảm chi nhánh thì doanh nhiệp chỉ phải nộp tờ khai lệ phí môn bài một lần khi bắt đầu kinh doanh và nộp tiền thuế hàng năm, chậm nhất là ngày 30/01 năm sau.
  Nếu trong năm có sự thay đổi vốn điều lệ hoặc thay đổi số lượng chi nhánh thì doanh nghiệp phải nộp tờ khai thuế môn bài chậm nhất là ngày 31/12 trong năm thay đổi và nộp tiền thuế chậm nhất là ngày 30/01 năm sau.

  • Đối với cá nhân, nhóm cá nhân, hộ gia đình hoạt động sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ
  • Cá nhân, nhóm cá nhân, hộ gia đình thực hiện nộp lệ phí môn bài chậm nhất là ngày 30 tháng 01 hàng năm.

  Trường hợp người nộp lệ phí môn bài là cá nhân, nhóm cá nhân, hộ gia đình mới ra sản xuất, kinh doanh nộp thuế theo phương pháp khoán thì thời hạn nộp lệ phí môn bài chậm nhất là ngày cuối cùng của tháng tiếp theo tháng có phát sinh nghĩa vụ khai thuế theo quy định của pháp luật về thuế thu nhập cá nhân.

  Thời hạn nộp tờ khai thuế GTGT, TNCN, TNDN, Báo cáo sử dụng hoá đơn năm 2019

  • DN kê khai theo tháng: chậm nhất là ngày 20 của tháng sau
  • DN kê khai theo quý: chậm nhất là ngày 30 của tháng đầu tiên quý tiếp theo
  • DN kê khai theo năm: chậm nhất là ngày 30/01 năm sau
  • DN kê khai theo từng lần phát sinh: chậm nhất là ngày thứ 10 kể từ ngày phát sinh.

  Thời hạn hồ sơ quyết toán thuế năm chậm nhất là ngày thứ 90 kể từ ngày kết thúc năm dương lịch hoặc năm tài chính. Trường hợp doanh nghiệp chia tách, hợp nhất, sát nhập, chuyển đổi hình thức sở hữu, giải thể, chấm dứt hoạt động chậm nhất là ngày thứ 45 kể từ ngày có quyết định

  Lịch nộp chi tiết như sau:

  Tháng

  Thời hạn nộp

  DN kê khai theo Quý

  DN kê khai theo tháng

  1

  21/01/2019 (do ngày 20/01 rơi vào Chủ nhật)

  + Tờ khai thuế GTGT tháng 12/2018.

  + Tờ khai Thuế TNCN tháng 12/2018 (nếu có)

  + Nộp tiền Thuế GTGT và TNCN (nếu có)

  30/01/2019

  + Tờ khai Thuế GTGT Quý IV/2018

  + Tờ khai Thuế TNCN Quý IV/2018 (nếu có)

  + Nộp tiền Thuế TNDN tạm tính Quý IV/2018 (nếu có)

  + BC tình hình sử dụng Hoá đơn Quý IV/2018

  + Nộp lệ phí môn bài năm 2019

  + Nộp tiền Thuế TNDN tạm tính Quý IV/2018 (nếu có)

  + Nộp lệ phí môn bài năm 2018

  2

  20/02/2019

  + Tờ khai Thuế GTGT tháng 01/2019

  + Tờ khai Thuế TNCN tháng 01/2019 (nếu có)

  + Nộp tiền thuế GTGT & TNCN (nếu có)

  3

  20/03/2019

  + Tờ khai Thuế GTGT tháng 02/2019

  + Tờ khai Thuế TNCN tháng 02/2019 (nếu có)

  + Nộp tiền thuế GTGT & TNCN (nếu có)

  01/04/2019 (do ngày 30/03/2019 rơi vào ngày Thứ Bảy)

  + Quyết toán Thuế TNDN năm 2018

  + quyết toán thuế TNCN năm 2018

  + Báo cáo tài chính năm 2018

  + Quyết toán Thuế TNDN năm 2018

  + quyết toán thuế TNCN năm 2018.

  + Báo cáo tài chính năm 2018

  4

  22/4/2019 (do ngày 20/4/2019 rơi vào ngày Thứ Bảy)

  + Tờ khai Thuế GTGT tháng 03/2019

  + Tờ khai Thuế TNCN tháng 03/2019 (nếu có)

  + Nộp tiền thuế GTGT & TNCN (nếu có)

  5

  02/5/2019 (do ngày 30/4/2019 nghỉ Lễ)

  + Tờ khai Thuế GTGT Quý I/2019

  + Tờ khai Thuế TNCN Quý I/2019 (nếu có)

  + Tạm Nộp Tiền Thuế TNDN tạm tính Quý I/2019 (nếu có)

  + BC tình hình sử dụng Hoá đơn Quý I/2019

  + Tạm nộp tiền Thuế TNDN tạm tính Quý I/2019 (nếu có)

  20/5/2019

  + Tờ khai Thuế GTGT tháng 4/2019.

  + Tờ khai Thuế TNCN tháng 4/2019 (nếu có)

  + Nộp tiền thuế GTGT & TNCN (nếu có)

  6

  20/6/2019

  + Tờ khai Thuế GTGT tháng 5/2019

  + Tờ khai Thuế TNCN tháng 5/2019 (nếu có)

  + Nộp tiền thuế GTGT & TNCN (nếu có)

  7

  22/7/2019 (do ngày 20/7/2019 rơi vào ngày Thứ 7)

  + Tờ khai Thuế GTGT tháng 6/2019

  + Tờ khai Thuế TNCNtháng 6/2019 (nếu có)

  + Nộp tiền thuế GTGT &TNCN (nếu có)

  30/7/2019

  + Tờ khai Thuế GTGT Quý II/2019

  + Tờ khai Thuế TNCN Quý II/2019 (nếu có).

  + Tạm nộp tiền Thuế TNDN

  tạm tính Quý II/2019 (nếu có).

  + BC tình hình sử dụng Hoá đơn Quý II/2019

  + Tạm nộp tiền Thuế TNDN tạm tính Quý II/2019

  8

  20/8/2019

  + Tờ khai Thuế GTGT tháng 7/2019 (nếu có)

  + Tờ khai Thuế TNCN tháng 7/2019 (nếu có).

  + Nộp tiền thuế GTGT &TNCN (nếu có)

  9

  20/9/2019

  + Tờ khai Thuế GTGT tháng 8/2019 (nếu có)

  + Tờ khai Thuế TNCN tháng 8/2019 (nếu có).

  + Nộp tiền thuế GTGT & TNCN (nếu có)

  10

  21/10/2019 (do ngày 20/10/2019 rơi vào ngày Chủ Nhật)

  + Tờ khai Thuế GTGT tháng 9/2019.

  + Tờ khai Thuế TNCN tháng 9/2019 (nếu có).

  + Nộp tiền thuế GTGT & TNCN (nếu có)

  30/10/2019

  + Tờ khai Thuế GTGT Quý III/2019.

  + Tờ khai Thuế TNCN Quý III/2019 (nếu có).

  + Nộp tiền Thuế TNDN tạm tính & thuế VAT Quý III/2019 (nếu có).

  + BC tình hình sử dụng Hoá đơn Quý III/2019

  + Nộp tiền Thuế TNDN tạm tính Quý III/2019

  11

  20/11/2019

  + Tờ khai Thuế GTGT tháng 10/2019.

  + Tờ khai Thuế TNCN tháng 10/2019 (nếu có).

  + Nộp tiền thuế GTGT & TNCN (nếu có)

  12

  20/12/2019

  + Tờ khai Thuế GTGT tháng 11/2019.

  + Tờ khai Thuế TNCN tháng11/2019 (nếu có).

  + Nộp tiền thuế GTGT & TNCN (nếu có).

  Một số chú ý:

  • Đối với những doanh nghiệp mới thành lập dưới 12 tháng và chưa đủ 1 năm tài chính thì kê khai thuế GTGT và lập BC tình hình sử dụng hóa đơn theo quý.
  • Thuế TNCN: nếu DN kê khai thuế GTGT theo quý thì kê khai thuế TNCN theo quý. Nếu DN kê khai thuế GTGT theo tháng và trong tháng phát sinh thuế TNCN phải nộp lớn hơn 50 triệu thì kê khai theo tháng; nhỏ hơn 50 triệu thì kê khai theo quý.
  • Theo thông tư 151/2014/TT-BTC, thuế TNDN từ quý IV/2014 trở đi không cần nộp tờ khai thuế TNDN tạm tính nữa, chỉ cần tự tính tiền thuế TNDN nếu có thì nộp.

  Mời các bạn tham khảo: Cách xác định trường hợp nào kê khai thuế GTGT theo Tháng hay theo Quý theo đường dẫn: http://es-glocal.com/ke-khai-thue-gtgt-theo-thang-hay-theo-quy.html

  logo zalo

  Hỏi đáp Thời hạn nộp các loại báo cáo thuế năm 2019

  menu
  024 66 66 33 69
  Top