1312, Tháp B, Tòa nhà The Light, Tố Hữu, Hà Nội

T2 - T7: 8:00 - 17:30

024 66 66 33 69

[email protected]

 • Ngôn ngữ tiếng anh

Cách xác định trường hợp nào kê khai thuế GTGT theo Tháng hay theo Quý

17:26 21/06/2018 Tin Tức Es-glocal 0 bình luận

Hãng kiểm toán Es-Glocal (http://es-glocal.com) xin giới thiệu tới bạn đọc bài viết Cách xác định trường hợp nào kê khai thuế GTGT theo Tháng hay theo Quý. Các nội dung liên quan đến bài viết gồm Cách kê khai thuế GTGT, Cách kê khai bổ sung điều chỉnh thuế GTGT, Phần mềm HTKK mới nhất, Cách lập các tờ khai thuế GTGT 01, 04, 06/GTGT,...

  Trường hợp nào kê khai thuế GTGT theo Tháng hay theo Quý
  Trường hợp nào kê khai thuế GTGT theo Tháng hay theo Quý

  Cách xác định trường hợp nào kê khai thuế GTGT theo Tháng hay theo Quý

  Theo Thông tư 156/2013/TT-BTC, Thông tư 219/2013/TT- BTC, Thông tư 119/2014/TT- BTC, Thông tư 151/2014/TT-BTC và theo Luật số 31/2013/QH13 thì cách kê khai thuế GTGT hàng tháng hoặc theo quý như sau:

  Để có thể xác định được trường hợp nào kê khai theo tháng, trường hợp nào kê khai theo quý thì trước tiên các bạn phải xác định xem trường hợp đó kê khai thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ hay trực tiếp.

  I. Kê khai thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ

  1. Đối tượng kê khai thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ

  - Những Doanh nghiệp có doanh thu hàng năm > 1 tỷ đồng (trừ hộ, cá nhân kinh doanh).

  - Những Doanh nghiệp đăng ký tự nguyện áp dụng phương pháp khấu trừ (trừ hộ, cá nhân kinh doanh)

  - Thời gian áp dụng là 2 năm liên tục.

  (Trích theo Công văn Số 17557/BTC-TCT và Thông tư 219/2013/TT- BTC)

  • Ngoài ra, những Doanh nghiệp sau được đăng ký kê khai thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ như:

  - Doanh nghiệp có doanh thu hàng năm < 1 tỷ.

  - Doanh nghiệp mới thành lập từ dự án đầu tư của Doanh nghiệp đang kê khai thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ.

  - Doanh nghiệp mới thành lập có thực hiện đầu tư, mua sắm, nhận góp vốn bằng tài sản cố định, máy móc, thiết bị, công cụ, dụng cụ hoặc có hợp đồng thuê địa điểm kinh doanh.

  (theo Thông tư 119/2014/TT- BTC)

  • Những Doanh nghiệp trên muốn đăng ký kê khai thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ thì làm Mẫu 06/GTGT. Thời hạn chậm nhất là ngày 20/12 của năm trước liền kề.

  - Nếu là Doanh nghiệp mới thành lập thì thời hạn nộp mẫu 06/GTGT là trước thời hạn nộp Tờ khai thuế GTGT kỳ đầu tiên.

  Chú ý:

  - Từ ngày 5/11/2017 theo Thông tư 93/2017/TT-BTC và Công văn 4253/TCT-CS đã bãi bỏ không phải nộp mẫu 06/GTGT

  • Sau khi đã xác định được phương pháp kê khai, các bạn sẽ xác định Doanh nghiệp thuộc đối tượng kê khai theo tháng hay theo quý:

  a. Đối tượng kê khai thuế GTGT theo quý

  - Khai thuế theo quý áp dụng đối với Doanh nghiệp giá trị gia tăng có tổng doanh thu bán hàng hoá và cung cấp dịch vụ của năm trước liền kề từ 50 tỷ đồng trở xuống..

  (Tổng Doanh thu là bao gồm cả doanh thu chịu thuế GTGT và doanh thu không chịu thuế GTGT.)

  (theo Thông tư 151/2014/TT-BTC)

  Lưu ý:

  + Trường hợp Doanh nghiệp mới bắt đầu hoạt động sản xuất kinh doanh việc khai thuế giá trị gia tăng được thực hiện theo quý. Sau khi sản xuất kinh doanh đủ 12 tháng thì từ năm dương lịch tiếp theo sẽ căn cứ theo mức doanh thu bán hàng hoá, dịch vụ của năm dương lịch trước liền kề (đủ 12 tháng) để thực hiện khai thuế giá trị gia tăng theo tháng hay theo quý.

  Ví dụ 1: Doanh nghiệp A bắt đầu hoạt sản xuất kinh doanh từ tháng 01/2015 thì năm 2015 doanh nghiệp A thực hiện khai thuế GTGT theo quý. Doanh nghiệp căn cứ vào doanh thu của năm 2015 (đủ 12 tháng của năm dương lịch) để xác định năm 2016 thực hiện khai thuế tháng hay khai quý.

  Ví dụ 2: Doanh nghiệp B bắt đầu hoạt động sản xuất kinh doanh từ tháng 8/2014 thì năm 2014, 2015 doanh nghiệp B thực hiện khai thuế GTGT theo quý. Doanh nghiệp căn cứ vào doanh thu của năm 2015 để xác định năm 2016 thực hiện khai thuế theo tháng hay theo quý.

  + Doanh nghiệp có trách nhiệm tự xác định thuộc đối tượng khai thuế theo tháng hay khai thuế theo quý để thực hiện khai thuế theo quy định.

  + Trường hợp Doanh nghiệp đủ điều kiện và thuộc đối tượng khai thuế GTGT theo quý muốn chuyển sang khai thuế theo tháng thì gửi thông báo (theo Mẫu số 07/GTGT ban hành kèm theo Thông tư 151/2014/TT-BTC) cho cơ quan thuế quản lý trực tiếp chậm nhất là cùng với thời hạn nộp tờ khai thuế GTGT của tháng đầu tiên của năm bắt đầu khai thuế GTGT theo tháng.

  b. Đối tượng kê khai thuế GTGT theo tháng

  - Những Doanh nghiệp có tổng doanh thu của năm trước liền kề > 50 tỷ đồng thì kê khai thuế GTGT theo tháng.

  c. Chu kỳ kê khai theo tháng/quý

  - Việc thực hiện khai thuế theo quý hay theo tháng được ổn định trọn năm dương lịchổn định theo chu kỳ 3 năm.

  - Riêng chu kỳ ổn định đầu tiên được xác định tính kể từ ngày 01/10/2014 đến hết ngày 31/12/2016.

  2. Hồ sơ khai thuế GTGT theo tháng, quý theo phương pháp khấu trừ

  - Tờ khai thuế giá trị gia tăng mẫu số 01/GTGT.

  Xem thêm: Hướng dẫn lập tờ khai thuế GTGT khấu trừ 01/GTGT theo Quý/Tháng

  http://es-glocal.com/ke-khai-thue-gtgt-theo-thang-hay-theo-quy.html

  II. Kê khai thuế GTGT theo phương pháp trực tiếp

  1. Kê khai thuế theo phương pháp trực tiếp trên GTGT

  a. Đối tượng

  - Doanh nghiệp hoạt động mua, bán, chế tác vàng bạc, đá quý.

  b. Hồ sơ khai thuế GTGT tháng/quý theo phương pháp trực tiếp trên GTGT

  - Tờ khai thuế giá trị gia tăng theo mẫu số 03/GTGT.

  2. Kê khai thuế GTGT theo phương pháp trực tiếp trên doanh thu

  a. Đối tượng

  - Những Doanh nghiệp có doanh thu hàng năm < 1 tỷ đồng.

  - Hộ, cá nhân kinh doanh.

  - Doanh nghiệp mới thành lập không đủ điều kiện đăng ký tính thuế theo phương pháp khấu trừ.

  b. Hồ sơ khai thuế GTGT tháng/quý theo phương pháp trực tiếp trên doanh thu

  - Tờ khai thuế giá trị gia tăng mẫu số 04/GTGT

  Xem thêm: Hướng dẫn lập tờ khai thuế 04/GTGT trực tiếp trên doanh thu

  http://es-glocal.com/lap-to-khai-thue-04gtgt.html

  III. Thời hạn nộp hồ sơ khai thuế

  - Thời hạn nộp hồ sơ khai thuế GTGT theo tháng chậm nhất là ngày 20 của tháng sau.

  Ví dụ: Tờ khai thuế GTGT tháng 1/2018. Hạn nộp chậm nhất là ngày 20/2/2018.

  - Thời hạn nộp hồ sơ khai thuế GTGT theo quý chậm nhất là ngày 30 của tháng đầu tiên quý sau.

  Ví dụ: Tờ khai thuế GTGT quý 4/2017. Hạn nộp chậm nhất là ngày 30/1/2018.

  Trên đây là toàn bộ bài viết về chủ đề : Trường hợp nào kê khai thuế GTGT theo Tháng hay theo Quý

  http://es-glocal.com/ke-khai-thue-gtgt-theo-thang-hay-theo-quy.html

  Mời các bạn tiếp tục đón đọc các bài viết tiếp theo của chúng tôi.

  logo zalo

  Hỏi đáp Cách xác định trường hợp nào kê khai thuế GTGT theo Tháng hay theo Quý

  menu
  024 66 66 33 69
  Top