2316, Tháp B, Tòa nhà The Light, Tố Hữu, Hà Nội

T2 - T7: 8:00 - 17:30

024 66 66 33 69

[email protected]

  • Ngôn ngữ tiếng anh

Quy trình kiểm toán xây dựng cơ bản thực hiện như thế nào?

05:39 04/10/2017 Tin Tức

Công ty TNHH Kiểm toán Es-Glocal chia sẻ Quy trình kiểm toán xây dựng cơ bản ..... 

Quy trình kiểm toán xây dựng cơ bản
Quy trình kiểm toán xây dựng cơ bản

Kiểm toán xây dựng cơ bản là gì?

Theo Luật Kiểm toán ..... quy đinh:""

 

Quy trình kiêmể toan xây dựng bản gồm các bước như sau:

Bước 1: Lập kế hoạch kiểm toán;

Bước 2: Thực hiện kiểm toán;

Bước 3: Kết thúc kiểm toán.

 

Bước "fsdfsd

  

mới các bạn xem tiếp dịch vụ kiểm toán xây dựng cơ bản

logo zalo
Top