1312, Tháp B, Tòa nhà The Light, Tố Hữu, Hà Nội

T2 - T7: 8:00 - 17:30

024 66 66 33 69

[email protected]

 • Ngôn ngữ tiếng anh

Biên bản thông qua hệ thống thang bảng lương 2020

13:29 03/01/2020 Tin Tức Trịnh Xuân Mạnh 0 bình luận

Hãng kiểm toán Es-Glocal xin chia sẻ tới bạn đọc Biên bản thông qua hệ thống thang bảng lương 2020 mới nhất giữa doanh nhgiệp với toàn thể cán bộ công nhân viên trong Công ty về việc đăng ký thang bảng lương để gửi lên phòng LĐTBXH.

  Biên bản thông qua thang bảng lương năm 2018
  Biên bản thông qua thang bảng lương năm 2020

  Quyết định ban hành thang bảng lương 2020 MỚI NHẤT hiện nay cho DN

  ----------------------------------------------------------
  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
  Độc lập – Tự do – Hạnh Phúc
  -----o0o------
  Hà Nội, ngày 01 tháng 01 năm 2018
  BIÊN BẢN
  (V/v: Thông qua hệ thống thang bảng lương)

  1. Thời gian: 9h 00 phút ngày 01 tháng 01 năm 2018.

  2. Địa điểm: Tại phòng họp Công ty TNHH Kiểm toán Es-Glocal

  - 67b, Ngõ 299/56, Đ.Hoàng Mai, Hà Nội

  3. Thành phần gồm:

  - Ông: Nguyễn văn A Chức vụ: Giám Đốc.

  - Bà: Đặng thị B Chức vụ: Thư ký

  - Cùng toàn thể cán bộ công nhân viên trong Công ty.

  4. Nội dung cuộc họp :

  - Thực hiện Nghị định số 141/2017/NĐ-CP ngày 07 tháng 12 năm 2017 của Chính Phủ quy định mức lương tối thiểu vùng đối với người lao động làm việc theo hợp đồng lao động.

  - Căn cứ Quy định danh mục các địa bàn áp dụng mức lương tối thiếu vùng.

  - Các thành viên trong Công ty nhất trí về hệ thống thang bảng lương mà Công ty đã đưa ra và áp dụng cho toàn thể CBCNV Công ty TNHH Kiểm toán Es-Glocal kể từ ngày 01/01/2018

  - Biên bản được lập xong vào hồi 10h 30 ngày 01 tháng 01 năm 2018

  5. Kết luận cuộc họp:
  - Tất cả cán bộ công nhân viên trong Công ty đồng ý với hệ thống thang bảng lương do phòng hành chính xây dựng và cam kết tuân thủ thực hiện đúng (phụ lục kèm theo).

  GIÁM ĐỐC THƯ KÝ CUỘC HỌP
  (Ký tê và đóng dấu) (Ký và ghi rõ họ tên)

  Mời các bạn xem tiếp:

  logo zalo

  Hỏi đáp Biên bản thông qua hệ thống thang bảng lương 2020

  menu
  024 66 66 33 69
  Top