1312, Tháp B, Tòa nhà The Light, Tố Hữu, Hà Nội

T2 - T7: 8:00 - 17:30

024 66 66 33 69

info@es-glocal.com

 • Ngôn ngữ tiếng anh

Tài sản cố định vô hình trong Doanh nghiệp có trích khấu hao không?

14:59 08/01/2021 Tin Tức Đặng Tiến Trung 0 bình luận

Hãng Kiểm toán ES- Glocal xin trân trọng giới thiệu tới bạn đọc bài viết Tài sản cố định vô hình trong Doanh nghiệp có trích khấu hao không?

  TSCĐ VH có trích khấu hao không MỚI NHẤT?
  TSCĐ VH có trích khấu hao không MỚI NHẤT

  Tài sản cố định vô hình trong Doanh nghiệp có trích khấu hao không?

  Theo điều 11 Thông tư 45/2013-TT/BTC quy định về thời gian trích khấu hao của TSCĐ vô hình như sau:

  1. Doanh nghiệp tự xác định thời gian trích khấu hao của tài sản cố định vô hình nhưng tối đa không quá 20 năm.

  2. Đối với TSCĐ vô hình là giá trị quyền sử dụng đất có thời hạn, quyền sử dụng đất thuê, thời gian trích khấu hao là thời gian được phép sử dụng đất của doanh nghiệp.

  3. Đối với TSCĐ vô hình là quyền tác giả, quyền sở hữu trí tuệ, quyền đối với giống cây trồng, thì thời gian trích khấu hao là thời hạn bảo hộ được ghi trên văn bằng bảo hộ theo quy định (không được tính thời hạn bảo hộ được gia hạn thêm).

  >> Như vậy, đối với TSCĐ vô hình có thời hạn thì có trích khấu hao theo thời hạn được phép sử dụng, tối qua không quá 20 năm;

  đối với TSCĐ vô hình vô thời hạn thì không trích khấu hao.

  logo zalo

  Hỏi đáp Tài sản cố định vô hình trong Doanh nghiệp có trích khấu hao không?

  menu
  024 66 66 33 69
  Top